Hvad er meningen med den katolske seksualetik?

En FN-rapport kritiserede for nylig den katolske kirkes seksuallære. Det sker jævnligt, mens det er sjældnere, at nogen prøver at forstå teologien bag. I virkeligheden handler alle reglerne om ægteskabets hellighed

Den 34-årige fribyforfatter Noufel Bouzeboudja fra Algeriet har opholdt sig 14 måneder på Fanø, og snart udkommer det første egentlige værk, han har produceret under sit ophold på den lille vadehavsø. –
Den 34-årige fribyforfatter Noufel Bouzeboudja fra Algeriet har opholdt sig 14 måneder på Fanø, og snart udkommer det første egentlige værk, han har produceret under sit ophold på den lille vadehavsø. –.

Hver måned kan man læse historier om sexmoral og katolikker i danske medier. Rollerne er som regel meget klart fordelt: Vatikanet er skurken, som har et konservativt syn på seksualitet, og undertrykker de gode, helt almindelige mennesker, der ikke har lov til at gøre bestemte ting af seksuel karakter. Men som hovedregel forklares det ikke, hvorfor den katolske kirke har det syn, den har, på sex, prævention, skilsmisse og abort.

Den gentagne fortælling skaber blandt andet det indtryk, at kirken er seksualforskrækket eller ligefrem betragter sex som en synd. Men sådan hænger det ikke sammen, forklarer siger Daniel Nørgaard, katolsk præst i flere danske sogne.

Man går fuldstændig fejl af den katolske kirke, hvis man tror, at den betragter sex som syndigt. Vi fordømmer ikke sex i sig selv, men udelukkende den måde, nogle bruger sex på. Problemet med vores sex-fikserede samfund er, at vi ikke værdsætter og forstår det seksuelle på rette vis.

Som en af den katolske kirkes yngre stemmer i Danmark spørges Daniel Nørgaard ofte af medier, når offentligheden skal have forklaret, hvordan man som et moderne og frit menneske kan vælge et liv i seksuel afholdenhed.

LÆS OGSÅ: Katolske protester mod kritisk FN-rapport

Selvom jeg lever i cølibat, så betyder det ikke, at der er slukket for min seksuelle lyst. Det seksuelle er en helt naturlig del af den menneskelige natur. Men som katolsk præst har jeg stadig en seksualitet, selvom jeg ikke udøver den på det genitale område. Jeg giver mig ikke hen til en seksualpartner, men forsøger at give mig hen til Gud i min ensomhed. Er man til gengæld i et ægteskab, er det seksuelle samkvem en vej til forening med Gud, siger ungdomspræsten.

Dermed fremhæver Daniel Nørgaard også de to grundpiller, som fundamentet i den katolske seksualmoral hviler på: Cølibatet og ægteskabet. En konstruktion, der har været indlejret i den katolske tradition i omkring 1000 år. Og spørger man professor i kirkehistorie Per Ingesman, er der på trods af skiftende tiders syn på den menneskelige seksualitet ikke rokket en tøddel ved den katolske kirkes grundprincipper.

Alt, hvad der har med katolsk seksualmoral at gøre, udspringer af synet på ægteskab og cølibat og har rødder helt tilbage til oldkirken og middelalderen, fastslår Per Ingesman. Den katolske kirke har siden kirkefaderen Augustin (354-430) opfattet ægteskabet som et sakramente. Og netop denne hellige status gør også, at kirken fastholder sit særlige syn på alt lige fra onani til prævention, homoseksualitet og skilsmisse, pointerer professoren.

Ægteskabet er et ubrydeligt sakramente mellem to parter en mand og en kvinde og formålet er at få børn. Det betyder, at sex aldrig må være et mål i sig selv. Onani tjener ikke til at få børn, og dermed har man forklaringen på, hvorfor den katolske kirke opfatter onani som synd, siger Per Ingesman.

Daniel Nørgaard supplerer:

Sex handler om at give sig hen til sin partner og give nyt liv. Derfor er det forkert at onanere. Det betyder ikke, at man er et udyr, hvis man søger egen tilfredsstillelse. Onani har status som almindelig synd ikke en alvorlig synd, pointerer Daniel Nørgaard og understreger derved, at det at synde i form af onani altid kan tilgives.

Anderledes ultimativt forholder det sig med den katolske kirkes syn på abort. Dette betragtes som så alvorlig en synd, at de parter, der er indblandet, risikerer at blive ekskommunikeret fra kirken. Og det er der en grund til ifølge Daniel Nørgaard.

Som kvinde kan man befinde sig i en situation, hvor man af den ene eller anden grund er havnet i en ufrivillig graviditet. Men det gør det ikke mindre forkert at vælge abort. Det er ganske enkelt imod Gud vilje at dræbe liv, men selvfølgelig kan også den synd tilgives.

I det hele taget står den katolske kirke vagt om de seksualmoralske foreskrifter, som Pave Paul VI formulerede i Humanae Vitae i 1968. Her findes blandt andet den markante afstandtagen til brugen af prævention, som den katolske kirke standhaftigt har holdt fast i. Også selvom Pave Benedict den 16. for nogle år siden blev citeret for i visse tilfælde at sige god for brugen af kondomer. En tilsyneladende overraskende opblødning, der ifølge Daniel Nørgaard ikke havde noget på sig:

Paven talte ind i en sammenhæng, som handlede om, at brugen af kondomer kan have præventiv effekt i forhold til visse kønssygdomme. Men det ændrer ikke på, at prævention grundlæggende er forkert.

Tilsvarende peger den katolske kirke også på det problematiske i de mange skilsmisser i vor tid, hvor næsten halvdelen af den gifte befolkning ender i forliste ægteskaber. Med Bibelen som hjemmel holder kirken fast i, at hvad Gud har sammenføjet ikke kan adskilles, ligesom det hellige skrift lader forstå, at man ikke kan lade sig skille og indgå nyt ægteskab.

Overordnet er skilsmisse ikke mulig i katolsk sammenhæng, understreger ungdomspræsten, men erkender samtidig, at et ægteskab kan være indgået under forkerte og ufrie forudsætninger. Derfor kan en katolsk domstol også i visse tilfælde opløse ægteskabet og dermed stille de to parter fri til at blive gift med en anden.

Med ægteskabet som den hellige ramme har katolicismen på den vis et helt klart syn på alt lige fra onani til prævention, abort og skilsmisse. Og lige så klart er det, at det netop er inden for ægteskabets ramme, at seksualiteten mellem mand og kvinde skal sættes fri. En guddommelig anordning, som ifølge psykolog Peter Damgaard-Hansen rummer sit helt eget klimaks. Et element der ofte overses, fordi man har for vane at tillægge den katolske kirke at være seksualforskrækket.

Katolsk seksualmoral er en invitation til at få det højeste seksuelle udbytte ja, sit livs orgasme. En ekstase, der er mulig, når det kropslige og åndelige bliver forenet, som det sker i ægteskabet siger Peter Damgaard-Hansen. I 1991 konverterede han til katolicismen og efter mange år i USA har han i flere år drevet psykologisk praksis i henholdsvis Thy og København. Han støder ofte ind i både par og enlige, for hvem seksualiteten ikke fungerer. Og ofte oplever han, at problemerne skyldes et seksualmoralsk forfald, at mennesker i dag får gjort sex til rent begær og overser kærlighedens dimension.

Når sex og kærlighed bliver adskilt, reduceres sex til et rusmiddel og så afspores menneskets mulighed for at trænge ind i de dybere dimensioner af seksualitetens potentiale, siger Peter Damgaard-Hansen.

Tilsvarende afviser han, at der skulle være en Gud, som ikke ønsker mennesker et frit og nydelsesbetonet sexliv.

Guds plan med seksualiteten er at intensivere kærlighedsoplevelsen i ægteskabet og samtidig åbne mulighed for skabelse af nyt liv, siger psykologen og går dermed også i rette med myten om, at katolikker alene har sex med det formål at få børn:

Det er en stor misforståelse, at sex kun er til for at avle børn. Sex er primært til for at knytte de elskende endnu mere sammen og netop i den akt være åben for skabelse af nyt liv.

Psykologen og ungdomspræsten gør det dermed klart, at det ifølge katolsk tro er ganske legalt for ægtepar at benytte sig af såkaldte sikre perioder til ikke at få børn.

En af den katolske kirkes store udfordringer har op gennem historien været, at den er blevet opfattet som et magtfuldt kontrolorgan, der vil styre menneskers sexliv. Men ifølge Peter Damgaard-Hansen er der tale om moralske anvisninger, der først og fremmest skal gøre det enkelte menneske fri og medvirke til øget seksuel nydelse.

Vi har brug for retningslinjer. Det handler ikke om en kirke, der vil kontrollere, hvad der foregår under dynerne. Men alene retningslinjer, der kan sætte det enkelte menneske fri, så det kan komme i kontakt med sin egen dybere seksualitet. Den vil ikke egen vinding, men søge foreningen med den, man elsker, siger den katolske psykolog.

Kilde: Per Ingesman, professor i kirkehistorie, Aarhus Universitet.