Hvad er op og ned i aftale om religiøse forkyndere?

Efter to måneders forhandlinger blev fire partier i går enige om at stramme kravene for religiøse forkyndere i Danmark. Men hvad går stramningerne ud på? Kristeligt Dagblad spørger og svarer selv

De seneste to måneder har Folketingets partier drøftet initiativer rettet mod forkyndere, der i en religiøs kontekst ytrer sig antidemokratisk og undergraver danske love og værdier. Ved gårsdagens afsluttende forhandlinger i Kirkeministeriet mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti faldt to store emner på plads.
De seneste to måneder har Folketingets partier drøftet initiativer rettet mod forkyndere, der i en religiøs kontekst ytrer sig antidemokratisk og undergraver danske love og værdier. Ved gårsdagens afsluttende forhandlinger i Kirkeministeriet mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti faldt to store emner på plads. . Foto: Uffe Weng.

Hvad blev vedtaget i går?

De seneste to måneder har Folketingets partier drøftet initiativer rettet mod forkyndere, der i en religiøs kontekst ytrer sig antidemokratisk og undergraver danske love og værdier. Ved gårsdagens afsluttende forhandlinger i Kirkeministeriet mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti faldt to store emner på plads.

Det ene er indførelsen af en offentlig sanktionsliste, der skal forhindre religiøse forkyndere uden for EU med holdninger og værdier i strid med grundlæggende danske værdier at rejse ind i landet. Der oprettes også en lukket observationsliste med forkyndere inden og uden for EU, som myndighederne ønsker at føre skærpet tilsyn med, samt deres familiemedlemmer.

Det andet er en kriminalisering af ytringer, som lægger klart op til billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. Det gælder både ytringer fremsat i private og offentlige sammenhænge og fra den religiøse forkynder selv og andre under forkynderen, der i situationen ytrer sig som led i en religiøs oplæring.

Hvad er de præcise formuleringer i aftalen?

Udenlandske religiøse forkyndere skal kunne udelukkes indrejse, hvis de formidler ekstreme værdier og holdninger i strid med grundlæggende demokratiske værdier og ”anses for at være en trussel mod den offentlige orden i Danmark.”

Med kriminelle ytringer forstås ”udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring.” Det indebærer terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri.

Hvad er det nye i forhold til praksis i dag?

I dag kan man allerede nægte personer indrejse, hvis de vurderes at være til fare for statens sikkerhed, men med listen kan forkyndere specifikt udelukkes på forhånd.

At kriminalisere ytringer, der opfordrer til strafbare handlinger som led i religiøs oplæring, er også nyt i dansk sammenhæng.

I dag sætter flere paragraffer i Straffeloven dog allerede grænser for ytringsfriheden. Man må for eksempel ikke komme med racistiske og blasfemiske udtalelser eller opfordre til vold og kriminalitet.

Hvem skal administrere sanktionslisten?

Det skal Udlændingestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse på de to lister. Afgørelserne revurderes hvert andet år, eller hvis nye op-lysninger giver anledning dertil.

Kan man være sikker på, at de nye stramninger rammer de rigtige og ikke dem, hvis holdninger eller ytringer af nogle kan vurderes som antidemokratiske?

Det vides endnu ikke, men anvendelsen af bestemmelsen om kriminelle ytringer vil følges løbende og evalueres efter et passende tidsrum. Derudover nedsættes en kommission til at vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.

Hvad med de andre emner, der er blevet diskuteret under de seneste måneders forhandlinger om religiøse forkyndere?

Inden forhandlingerne i går var der opnået enighed om at skærpe folkeoplysningsloven og tilsynet med friskoler, at kunne fratage vielsesbemyndigelse og skattefordele og at indføre et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere.

Tidligere har man også drøftet forebyggelse mod radikalisering for især børn, unge og kvinder i radikaliserede miljøer, radikalisering og tildeling og fratagelse af statsborgerskab. De emner er nu overgået til andre forhandlingsforløb.