Hvem er de kristne indvandrere i Danmark?

Det er indvandrere fra Øst- og Centraleuropa,der udgør de to største kristne grupper blandt nydanskerne

Den næststørste gruppe af kristne indvandrere og efterkommere er de ortodokse, som hovedsageligt kommer fra Rumænien, Ukraine og Eksjugoslavien. Foto: Ana Maria Zaharia

Kristne indvandrere og efterkommere udgør i dag 5,5 procent af den danske befolkning, og der kommer flere af dem. Men de fleste af dem er ikke evangeliske-lutherske protestanter, som vi kender fra den danske folkekirke. Det viser de beregninger, som Brian Arly Jacobsen, religionssociolog ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, er kommet med: