Prøv avisen

Tre nye teologistuderende: Derfor vil vi læse teologi – og det tror vi på

Alle fotos: Leif Tuxen

I denne uge har to nye årgange af teologistuderende i Aarhus og København haft deres introforløb på universiteterne. Men hvorfor vil de læse teologi, og hvad tror de selv på? Kristeligt Dagblad har spurgt tre nye teologistuderende på Københavns Universitet

23 år, kommer fra Herlev i Storkøbenhavn, hvor hun stadig bor

”Jeg vil læse teologi, fordi jeg er interesseret i, hvad kristendommen gør ved det senmoderne samfund og betyder for mennesket. Jeg er tidligere uddannet salgsassistent, men da jeg læste en HF-uddannelse, blev min interesse for teologi vakt for alvor. Teologi var min førsteprioritet, da jeg søgte uddannelse, og faktisk også min eneste prioritet. Så jeg føler på ingen måde, som nogen måske gør, at jeg nøjes med teologi.

Lige nu ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge uddannelsen til – nok noget med mennesker, for eksempel som ansat i en hjælpeorganisation. Det er ikke min plan at blive præst, men jeg er heller ikke afvisende over for det. Det er et embede, der skal tages alvorligt, og jeg har endnu ikke fundet den tro, jeg synes, der skal til, for at man med god samvittighed kan stå og prædike over for en menighed. Det kan være, jeg finder den tro i løbet af min uddannelse.

Jeg er døbt og konfirmeret, men definerer ikke mig selv som et kristent menneske. Jeg tror på rigtig mange af budskaberne i kristendommen, og jeg lever meget efter budskabet om næstekærlighed. Jeg vil ikke sige, at jeg tror på Gud, men jeg tror på, at der er noget mere mellem himmel og jord.”

21 år, kommer oprindeligt fra Ejby nær Middelfart, bor i København

”Jeg er vokset op i en præstefamilie, og jeg har egentlig altid levet lidt i fornægtelse, fordi jeg tit er blevet mødt med spørgsmålet om, om jeg også skulle være præst. Det har ikke sagt mig noget, men da jeg begyndte i gymasiet, gik det op for mig, at det faktisk er inden for teologien, min interesse ligger. Blandt andet er jeg optaget af kirkehistorie og af at analysere bibeltekster. Ud over teologi, der var min førsteprioritet, søgte jeg også ind på religionsvidenskab og historie.

Lige nu er det ikke min plan at blive præst. Det er til gengæld min drengedrøm at få en forskningskarriere, måske i krydsfeltet mellem teologi og biologi. Jeg har fulgt Niels Christian Hvidt, der er professor i åndelig omsorg på Syddansk Universitet og har brugt hjernescanninger til at se på, om hjernen er et produkt af religion, eller om religion er et produkt af hjernen. Det synes jeg er vildt interessant, og det har været en drivkraft for mig til at læse videre.

Jeg tror ikke på, at Gud har skabt alt mellem himmel og jord. Jeg er for naturvidenskabeligt anlagt til den tolkning. Men jeg kan godt lide at kunne trække min tro frem, hvis der er noget, jeg ikke kan forklare. Da jeg mistede en god kammerat for nogle år siden, virkede det meget uretfærdigt, at han skulle dø. I sådan en situation kan jeg bruge Gud som et værktøj til at bearbejde og besvare de spørgsmål, jeg har.”

19 år, kommer fra Haslev på Sydsjælland, hvor hun stadig bor

”Jeg har valgt at læse teologi, fordi det er et super spændende felt. Vores samfund er jo bygget op omkring kristendommen, og der er stadig i dag kristne perspektiver og idéer i stort set alt – også det, vi kalder ikke-kristent. Jeg har kun søgt om optagelse på teologi, og for mig var det det her studie eller intet studie i år.

Det er min plan, at jeg vil være præst på et tidspunkt, så jeg håber, min uddannelse vil holde den idé i live. Jeg vil gerne være en del af andre menneskers liv – ikke bare som fluen på væggen, men som en, der er til stede ved de vigtigste livsbegivenheder. Både når livet er godt, og når det gør ondt.

Men når jeg er færdig med min kandidat, er jeg kun 25 år, og jeg føler, det vil være forkert at stå som præst ved eksempelvis en begravelse og selv være meget ung. Derfor vil jeg gerne have noget livserfaring først og for eksempel arbejde som højskolelærer.

Det er svært at sætte ord på min tro, men jeg tror på det, der står i Bibelen. Jeg tror på Gud og Jesus Kristus. Jeg føler mig kristen, men jeg er ikke opdraget kristent, så min uddannelse kommer ud over at give mig en større viden helt sikkert også til at blive en kristen dannelse.”