Prøv avisen

Københavns Domkirke får første kampvalg i flere årtier

Ved Københavns Domkirke gør Sognelisten opmærksom på, hvad vælgerne får ved at stemme på den. – Foto: Jens Welding Øllgaard

I Vor Frue Kirke i København er der uenighed om, hvem der skal sidde i menighedsrådet

Der har ikke været kampvalg til menighedsrådet i Københavns Domkirke i årtier. Men nu fører en uenighed om, hvilke personer der skal fylde menighedsrådet i de næste fire år, til opstilling af to lister, som kæmper om stemmerne på valgdagen på tirsdag: Menighedslisten og Sognelisten.

Det er ikke de helt store teologiske og kirkelige forskelle, der præger de to lister. Men der er til gengæld intens kamp om de ni pladser i menighedsrådet.

Det er formand for det nuværende menighedsråd Ole Ehlers, som sammen med en håndfuld af de nuværende medlemmer i menighedsrådet valgte at bryde ud af sognets tradition for aftalevalg og opstille en ny liste med 12 kandidater, hvoraf seks er nye ansigter.

”Vi mener simpelthen, at menighedsrådet trænger til nyt blod. Derfor har vi opstillet en liste af gamle og helt nye kandidater, som vi mener er i besiddelse af de rigtige og nødvendige kompetencer. Man skal huske, at vi driver en af landets største kirker med over 50 ansatte og lige så mange løst tilknyttede. Så når der kun er ni læge medlemmer i menighedsrådet til at være arbejdsgiver for så mange mennesker, er der brug for, at alle arbejder lige aktivt på sagen. I forhold til det gamle menighedsråd vil jeg udtrykke det sådan, at der er brug for forbedring. Vi vil gerne se nye og aktive mennesker i menighedsrådet med ny energi udefra, for i sidste ende er det kirkegængerne, vi arbejder for og skal stå til ansvar over for,” siger Ole Ehlers.

De medlemmer fra det gamle menighedsråd, som ikke blev opfordret til at stille op her, opstillede derefter deres egen liste, og så var valget en realitet. Karsten Fledelius er spidskandidat for denne liste, Sognelisten.

”Nogle af de hidtidige medlemmer, som ellers har lagt et stort stykke arbejde i menighedsrådet, har fået at vide, at de ikke havde de nødvendige kvalifikationer, som man mener, der nu er brug for i det nye menighedsråd. Det har været en hård nyser for nogle af dem. Ved dette valg har der ikke været en proces, som vi kender fra et normalt aftalevalg. Menighedslisten var klar og færdig ved orienteringsmødet, og det har altså fået os til at danne en udfordrende liste for at få noget konstruktivt ud af den skuffelse, nogle af de gamle menighedsrådsmedlemmer har været ude for ved at føle sig vraget,” siger Karsten Fledelius.

Begge spidskandidater erklærer sig indstillet på samarbejde, selvom personsplittelsen måske kunne lægge op til konflikt, fordi der sandsynligvis bliver tale om kandidater fra begge lister i det nye menighedsråd.

Tidligere borgmester i Københavns Borgerrepræsentation Mogens Lønborg (K), som i dag driver sin virksomhed ”Akademiet for politisk ledelse”, er del af Domkirkens kampvalg. Han har været med til meget i dansk lokalpolitik, men han indrømmer gerne, at han flere gange er blevet forbavset over, hvor hårdt det også kan gå til i folkekirken.

Han kender kampen om mandaterne fra det politiske liv og befinder sig godt ved den.

”Mandaterne betyder noget for den demokratiske legitimitet, man kan basere sin politik og indflydelse på. Derfor glæder jeg mig til valget, for det vil være sundt for Vor Frue Sogn efter så mange år endelig at lade menigheden afgøre sammensætningen af menighedsrådet og dermed sikre dets demokratiske legitimitet,” siger Mogens Lønborg.

Hans mærkesager er en indsats for en tydelig kristendom, der ikke reducerer folkekirken til ”kristent kulturcenter” og kamp mod den faldende dåbs- og medlemsprocent.