Prøv avisen

Hver anden præst kalder sig grundtvigsk

Næsten 50 % af præsterne i Danmark nagiver grundtvigianisme som deres ståsted. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Næsten halvdelen af alle folkekirkens præster smykker sig gerne med den gamle kirkefaders navn, mens en tiendedel føler sig hjemme i den missionske vækkelsesbevægelse, viser ny undersøgelse

Selv lang tid efter sin død har præsten og teologen N.F.S. Grundtvig så stor sympati hos sine nulevende kolleger i folkekirken, at næsten halvdelen af dem gerne bruger hans navn som betegnelse for deres kirkelige ståsted. 10 procent siger, de er missionske, og syv procent føler sig bedst repræsenteret af den tidehverske betegnelse.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt 1040 præster, som ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Peter Fischer-Nielsen har foretaget. Undersøgelsen viser også, at de gamle betegnelser for de store kirkelige retninger herhjemme stadig bruges, når man skal beskrive sit kirkelige ståsted, men måske ikke på helt så entydig en måde som tidligere, understreger han.

"Det grundtvigske er en meget bred kategori, som rummer mange holdninger og teologier. Men det anses af mange præster for at være et godt "brand", hvis værdier man gerne overtager. I dag bruges de forskellige båse mest ud fra den enkelte præsts egen forståelse af, hvad de indeholder, uden at man nødvendigvis abonnerer på en meget bestemt teologisk opfattelse. Den enkelte kategori kan indeholde mange forskellige elementer, som går på kryds og tværs af de gængse opfattelser," siger Peter Fischer-Nielsen.

Netop i denne weekend holder foreningen Grundtvigsk Forum årsmøde i Vartov i København. Formand, tidligere friskoleleder Torsten Johannessen er helt med på, at "grundtvigsk" i dag er en bred betegnelse.

"Det ligger i det grundtvigske univers, at man kan være grundtvigsk på flere forskellige måder. Det svinger meget fra person til person, hvilke sider af forfatterskabet der fænger. Sådan skal det være," siger Torsten Johannessen.

"Nogle danskere, herunder jeg selv, er som grundtvigske meget optaget af hele det globale spørgsmål - det universelle, som Grundtvig siger - mens andre er mere interesseret i den nationale Grundtvig. Efter min opfattelse er det ikke to uforenelige størrelser. Men jeg bilder ikke mig selv ind, at vi i Grundtvigsk Forum repræsenterer grundtvigianerne i Danmark. Det vil være en forkert opfattelse, og det strider også mod hele den måde, vi arbejder på. Men vi er med til at formulere en grundtvigsk tænkning ind i tiden, og derfor glæder jeg mig da over, at der er så stor en grundtvigsk interesse på mange ledder," siger Torsten Johannessen.

På den anden fløj i den historiske danske vækkelse ligger Indre Mission som en del af den bevægelse, undersøgelsen kalder missionsk. Indre Missions formand, sognepræst Anders Dalgaard, er ikke overrasket over undersøgelsens resultat.

"Jeg glæder mig over, at der er 10 procent af de danske præster, som anser sig selv for at være missionske. Men jeg har da både troen på og ønsket om, at der er flere end dem, som i deres præstevirke vil være aktive i at udbrede evangeliet med en eller anden form for klassisk teologi og missionsvinkel, også selvom de i en undersøgelse ikke vil definere sig selv som missionske," siger Anders Dalgaard.

I undersøgelsen er præsterne også blevet spurgt om, hvordan de bruger internettet i deres arbejde. De missionske bruger internettet til kontakt med de frivillige, til sjælesorg og som inspiration, når der skal skrives prædikener og vælges salmer. De tidehvervske præster er mest aktive på internettet, når det handler om at blande sig i en debat.

vincents@k.dk