Prøv avisen

Hvilken betydning får Theodor Jørgensen for dansk teologi?

"Fremtidens teologistuderende vil kende Theodor Jørgensen gennem hans skrifter, og måske tydeligst gennem hans bog ’Korset i Altet’ samt hans videnskabelige afhandlinger om Grundtvig og den tyske teolog Friedrich Schleiermacher.”, siger Niels Henrik Gregersen, professor i systematisk teologi på Københavns Universitet om nu afdøde Theodor Jørgensen. Foto: Morten Langkilde/ ritzau/ arkiv

Netop afdøde teologiprofessor Theodor Jørgensen havde en bred teologisk viden og var optaget af det menneskelige i teologien, siger kendere af hans arbejde

Kirsten Busch Nielsen, dekan ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet:

”Theodor Jørgensen var meget optaget af at kunne formulere kristendommens læreindhold i vores tid på en måde, så det vedkommer mennesker. Det er nok hans tydeligste afsæt teologisk: at teologi for ham var levet teologi. Det inkarnerede han også i egen person. Det hang sammen med hans stadige optagethed af aktuelle samfundsmæssige spørgsmål.

Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen