Prøv avisen

Hvorfor blev Stefanus stenet?

Stefanus i Det Nye Testamente blev dømt til stening, fordi han prædikede mod templet og Moseloven, skriver lektor, dr.theol. Helge Kjær Nielsen fra Aarhus Universitet

Kære brevkasse

Hvorfor blev Stefanus stenet? Nogle steder står der, at han blev dømt for gudsbespottelse, fordi han fornærmede jøderne ved at sige, at de ikke overholdt Guds lov.

Andre steder står der, at Stefanus blev dømt til døden som følge af hans opfordring til, at hedninger ikke burde blive jøder, før de kunne blive kristne. Hvad blev han egentlig dømt for, og hvem stod bag?

Venlig hilsen

Anne Katrine G. Heegaard

Kære Anne Katrine G. Heegaard!

Stefanus er kun omtalt i ét skrift i Det Nye Testamente, nemlig i Lukasevangeliet. Svaret på dit spørgsmål må derfor baseres på det, skriftets forfatter Lukas fortæller.

Den egentlige begrundelse for, at Stefanus skulle stenes, var ifølge Lukas, at han prædikede mod templet og Moseloven (Apostlenes Gerninger, kapitel 6, vers 11-15). Det var altså det jødiske råd med ypperstepræsten i spidsen, der skulle forholde sig til anklagen.

Selvom der ikke omtales nogen formel domsafsigelse efter Stefanus forsvarstale, er tanken nok den, at Stefanus henrettelse skyldtes rådets beslutning. Opfatter man det, der fortælles, som en lynchning, er begrundelsen dog dybest set den samme. Jøderne reagerede mod Stefanus tro og forkyndelse og den deri indeholdte anklage mod jøderne.

At Stefanus blev dømt for at mene, at hedninger ikke skulle blive jøder eller ikke skulle leve som jøder for at blive kristne, fremgår efter min opfattelse ikke af det, Lukas fortæller.

Det er efter min overbevisning modsætningsforholdet mellem den Jesus-troende Stefanus og jøderne, der ifølge Lukas fremstilling fører til Stefanus død.

Med venlig hilsen

Helge Kjær Nielsen

Stil selv et spørgsmål om ­kristendom eller tro på

kristendom.dk