Hvorfor må man ikke tegne Muhammed?

Koranen har forbud mod afgudsdyrkelse, og det er en af grundene til, at især sunni-muslimer afholder sig fra at afbillede deres største profet

Koranen har forbud mod afgudsdyrkelse.
Koranen har forbud mod afgudsdyrkelse. .

Da profeten Muhammed, ifølge islamisk religionshistorie, i 630 erobrede Mekka, ødelagde han billeder af mange forskellige guder ved Kabaen, den sorte terninglignende bygning, som i dag er et af muslimernes helligste steder.

Det er en af grundene til, at i hvert fald sunni-muslimer mener, at der er et billedforbud i islam - ikke bare for billeder af Gud og hans profeter, men i tidligere tid: alt levende.

Læs også: Hvem er Muhammed? 

En anden grund til billedforbuddet er en overleveret hadith, altså en nedskrevet fortælling, der bevidner, hvad profeten har sagt og gjort. I hadithen hedder det, at Muhammed nægtede at gå ind i et hus, hvor der var billeder på væggene.

Ikke desto mindre er Muhammed selv blevet portrætteret mange gange i islams første år og i shia-islam, som er statsreligion i Iran, bliver han det også stadig.

I sunni-islam, som udgør næsten 90 procent af alle muslimer, er det derimod ikke tilladt at portrættere Muhammed, og ej heller andre profeter, der nævnes i Koranen. Det vil blandt andet sige Jesus.

Men der er intet udtrykkeligt billedforbud i Koranen. Det, der er forbud mod, er afgudsdyrkelse.

Læs også: Profeten Muhammed påvirker hverdagen 

Ikke desto mindre har Taleban i Afghanistan brugt billedforbuddet som begrundelse for blandt andet at sprænge de to store Buddha-statuer i landet og det vil også være inden for deres trosforståelse, at man heller ikke har billeder af familiemedlemmer eller andet levende. Så strengt tolker de færreste muslimer i dag billedforbuddet.

En af grundene til de smukke mosaikker i islamisk kunst er netop billedforbuddet, som har tvunget kunstnere til andre udtryksformer.

Billedforbuddet er i øvrigt en fælles arv for jøder, kristne og muslimer. I anden Mosebog kapitel 20 hedder det: Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.

Derfor blev der i kristendommens første århundrede ikke malet billeder af Gud. Men allerede fra omkring det 4. århundrede begyndte oprøret mod den opfattelse. Og senere blev det undtaget et kort intermezzo med nogle af reformatorerne i 1500-tallet den almindeligt udbredte opfattelse i kristendommen, at billeder er en vigtig del af religionens udbredelse.

Det ved shia-muslimerne også derfor billederne af Muhammed, men især også af shia-islams martyrer Hassan og Hussien, som ofte ses i Iran, hvor shia-islam er statsreligion.

Selvom Muhammed ikke er Gud, men profet, så tegner hverken sunnier i det tilfælde tilsløret eller med ryggen til eller shiaer ham i nedværdigende eller satiriske sammenhænge og det er ikke, fordi de ikke har kendskab til genren.