Hvorfor vokser kristendommen i Kina?

Spørger man kinesere, hvorfor kristendommen er i vækst i deres land, peger de på mission, næstekærlighed og præsternes selvopofrende arbejde

Kristendommen er på fremmarch i Kina, fordi kineserne deler evangeliet, mener Viggo Mortensen. –
Kristendommen er på fremmarch i Kina, fordi kineserne deler evangeliet, mener Viggo Mortensen. –. Foto: Petar KujundzicReuters.

Det store billede af den globale kristendom viser, at kristendommen i disse år går tilbage i Nord, men vokser i Syd. Afrika nævnes som fremtidens store kristne kontinent, og også Asien er ved at komme med. Den store ubekendte er Kina. Kristendommen og Kina har en lang og dramatisk historie sammen. I dag, hvor Kina på grund af sin økonomiske styrke er på vej til at spille en hovedrolle i verdens udvikling, er spørgsmålet brændende: Hvor mange kristne er der i Kina?

LÆS OGSÅ: Social indsats giver kinesisk menighed råderum

Jeg har gjort mig til vane, hver gang jeg er sammen med en kineser, at stille dette for en udenforstående betragtning enkle spørgsmål. Men det viser sig ikke at være så enkelt at besvare i den kinesiske kontekst.

Hvis man spørger China Christian Council, den officielle protestantiske kirkeorganisation, så får man det officielle tal på cirka 23 millioner. Men spørger man andre, også mennesker, der er dybt nede i materien, får man meget divergerende svar. Da jeg for nylig var i Kina kom en student ved en af mine forelæsninger med et meget kvalificeret bud på 100 millioner.

Når forskellen i vurderingerne kan være så store, hænger det blandt andet sammen med, at man har en forskellig opfattelse af, hvad kirke er. Som studenten fortsatte: Fra mit synspunkt er kirken i landsbyerne den rigtige kirke. Kirkerne samler de lokale beboere og fungerer som sande livreddere. De tager sig af børnene, hjælper med at løse opståede konflikter og så videre. De patriotiske kirker, der følger tre-selv-principperne om selv-administration, selv-understøttelse og selv-udbredelse, fungerer blot som officielle administrative organisationer.

Fra 23 millioner til 100 millioner? Sandheden ligger måske et sted midtimellem. Hvordan man end skal forklare den store divergens, så står det fast, at kirken i Kina vokser.

Det skete dramatisk i de første årtier efter Kulturrevolutionen. Nu er væksten sløjet af, men fortsætter i et mere roligt tempo. Den udfordres dog af det stigende konsum og en støjende forbrugskultur. Mammon viser sig også her at være en stærk gud.

Når man kommer fra et kontinent, hvor kristendommen er i dramatisk tilbagegang nogle steder, er det naturligt at spørge: Hvorfor vokser kristendommen i Kina?

Det enslydende svar, jeg fik, lød: Fordi de kristne deler evangeliet.

Her fremhæves igen den betydning, som aflæggelsen af det kristne vidnesbyrd har, både mundtligt og i gerninger. Kinesernes missionariske iver er legendarisk.

Vigtigt er det også, at kristendommen opfattes som en moderne religion. De andre religioner som buddhisme og taoisme ses som forbundet med det gamle og etablerede. Men kristendommen står i kinesernes øjne i ledtog med det moderne, hvorfor den blandt andet virker tiltrækkende for kinesiske intellektuelle; og så ses den som forbundet med Vesten, og trods modvilje her og der er der stor fascination af Vesten. Endelig fremhæves de kristne præster og socialarbejdere for deres store og uselviske arbejde. Samstemmende lyder det, at mange præster og socialarbejdere gør et stort og anerkendelsesværdigt stykke arbejde.

Men hvad er det ved indholdet i kristendommen, der virker tiltrækkende på kineserne? Her blev der svaret helt enkelt og ortodokst: Kristendommen forkynder frelse. Den prædiker næstekærlighed, og den giver mod til at bære de uundgåelige lidelser.

Måske er det ikke så mærkeligt, at kristendommen vokser. Også for Danmark gælder det, at kristendommen kun kan vokse, hvis de kristne deler evangeliet. Det er det, der hedder mission. Og det vil kun gå fremad, hvis de, der repræsenterer kristendommen, vinder menneskers respekt, anerkendelse og beundring. Her som der er det det basale kristne budskab, der virker tiltrækkende.

Viggo Mortensen er professor emeritus i teologi og har lige været på rejse i Kina, hvor han har forelæst på flere universiteter.