I flere frikirker er julemænd og nisser ikke velkomne

En nordjysk nissehængning har skabt fornyet fokus på kirkers brug af nisser og julemænd i december

En tøjnisse hængt op i en galge på gavlen af frikirken i Løkken i Vendsyssel har medført trusler mod kirkens præst, Jon Knudsen. Siden nissen blev "aflivet" i galgen, har præsten modtaget trusler, og i et enkelt tilfælde er truslen politianmeldt. Samtidig har det været nødvendigt for menigheden at have et vagtberedskab for at undgå hærværk på kirken, siger Jon Knudsen. --
En tøjnisse hængt op i en galge på gavlen af frikirken i Løkken i Vendsyssel har medført trusler mod kirkens præst, Jon Knudsen. Siden nissen blev "aflivet" i galgen, har præsten modtaget trusler, og i et enkelt tilfælde er truslen politianmeldt. Samtidig har det været nødvendigt for menigheden at have et vagtberedskab for at undgå hærværk på kirken, siger Jon Knudsen. --. Foto: Grete Dahl.

Måske julemanden og nisser kan sætte sig ind i, hvordan det var at være Jomfru Maria og Josef, som blev afvist ved herberget i Betlehem og ikke kunne finde et sted at sove.

I hvert fald er nisser og julemænd ikke velkomne i flere af landets frikirker, viser en rundringning, som Kristeligt Dagblad har foretaget. Julemanden og nisserne skal nemlig ikke overskygge julens egentlige budskab om Jesu fødsel, lyder forklaringen.

Debatten om nisser og julemænds plads i kirken begyndte efter en omstridt sag om en hængning af en nisse for nylig. Præsten i Løkken Frikirke, Jon Knudsen, hængte en stofnisse i en galge ved kirken for at vise sin modvilje mod de små væsener. Om halsen bar nissen et skilt med teksten: "Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen". For Jon Knudsen mener, at nisser symboliserer mørkets kræfter, og derfor kan det at pynte op med nisser sidestilles med djævledyrkelse.

I Det Danske Missionsforbund, som Løkken Frikirke er en del af, kalder man sagen om hængningen af en nisse problematisk.

"Jeg har indledt en dialog med Jon Knudsen. Det er et udtryk for, at vi ikke anser det for en plausibel måde at forkynde evangeliet på, og det stemmer ikke overens med den teologi og praksis, som vores kirkesamfund i øvrigt står for. Jeg håber, at vi kan finde en løsning på det, som vi alle finder problematisk," siger missionsforstander i Det Danske Missionsforbund Peter Götz.

Han mener dog, at Jon Knudsen har en pointe, den overspilles bare.

"Alt, hvad vi foretager os, skal op til revision. Hvis det, vi gør eller siger, tager billedet fra det egentlige og kommer til at fylde for meget eller får en forkert symbolsk værdi, skal vi overveje det," siger han, selvom sagen ifølge ham dog ikke giver anledning til, at kirken skal lyse julemænd og nisser i band.

Blandt landets andre frikirker er der dog også en vis skepsis mod nisser og julemænd. I Danmark er der omkring 300 frikirker med i alt cirka 25.000 medlemmer.

Ifølge Michael Bobjerg, der er pressemedarbejder for FrikirkeNet, som repræsenterer 91 menigheder og 20 organisationer, ville julemanden ikke være kendt uden julens hovedperson, som ifølge ham er Jesus.

"Juletiden er et af de få tidspunkter, frikirkerne har til at fortælle om juleevangeliet. Og når samfundet præges af mange andre budskaber fra det kommercielle om at bruge mange penge på gaver til det mere underholdende budskab om nisser og julemænd, er det enhver kirkes opgave at fortælle, hvad julens egentlige budskab er," siger Michael Bobjerg, der også er præst i den apostolske Teglgårdskirken i Middelfart.

Han bakkes op af John Mester, der er webredaktør for de danske pinsekirkers fælles hjemmeside, pinsekirkerne.dk, som fortæller, at julenisser ikke er en del af juletraditionen i landets pinsekirker.

Samme holdning har man i Frelsens Hær, der også er en af de danske frikirker.

"Julemanden og nisser spiller ikke nogen rolle. Det er en del af den danske kultur, og det tager vi stille og roligt, for julens hovedbudskab er, at Gud blev menneske. At man så kulturelt har julemanden og nisserne, ser jeg ikke noget problem i," siger informationschef Lars Lydholm, og han tilføjer, at det eneste, kirken behøver at bekymre sig om, er, at den ikke sætter for meget fokus på nisser og julemænd frem for budskabet om Jesus.

Frikirkerne har ikke, hvad de selv kalder en officiel politik i forhold til brugen af julemænd og nisser, og der er da også forskel på, hvordan kirkerne forholder sig til dem.

I Baptistkirken ses figurerne mest som morsomme og til glæde for børn, og derfor kan de indgå som en del af underholdningen ved julefester i kirken, forklarer formand Mogens Andersen, der dog understreger, at kirken først og fremmest skal fejre Jesu fødselsdag.

Historisk mener Metodistkirkens formand, Jørgen Thaarup, også, at det kan forsvares at bruge julemanden i kirken, fordi han oprindelig var en kristen helgen med navnet Sankt Nikolaus, der var biskop i Myra og god mod især børn.

"Der er en kristen forståelsesverden bag forestillingen om julemanden, for det er hjælp til de fattige. Derfor er der et indhold, som ikke bare er i harmoni med det kristne budskab, men måske oven i købet en modsætning til vores kommercielle jul," siger Jørgen Thaarup.

Også i den danske folkekirke er der blandede holdninger til nisser og julemænd. Således kan man for eksempel finde nisser i Jersie og Kr. Skensved Kirker ved et julearrangement for børn, mens andre folkekirkepræster har givet udtryk for, at julen skal forbeholdes Jesus.

anne.jensen@k.dk

Da de lokale børnehaver besøgte Jersie Sognehus, hørte og tog de selv del i fortællingen om Jesu fødsel. Derefter fik de pebernødder af julenisser. --
Da de lokale børnehaver besøgte Jersie Sognehus, hørte og tog de selv del i fortællingen om Jesu fødsel. Derefter fik de pebernødder af julenisser. -- Foto: Jersie og Kr. Skensved Kirker.