Prøv avisen
Spørgsmål&svar

Menighedsråd mangler kvalificerede ansøgere

Fem præster er til ordination i Helsingør Domkirke. Der argumenteres i kirkelige kredse for, at der vil mangle ordinerede præster i fremtiden. Men ikke alle er enige. – Foto: Ritzau Scanpix

Hvordan kan der være mangel på præster, når der i gennemsnit er 8,5 ansøgere pr. opslåede stilling? Kristeligt Dagblad har spurgt Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd og en del af udvalget bag en ny betænkning

En udokumenteret påstand eller den skinbarlige virkelighed? Spørgsmålet har svirret i folkekirken i noget tid om, hvor sikker man egentlig kan være på, at der inden længe kommer til at mangle præster. Det er blot en god måneds tid siden, at teologistudiet ved Aarhus Universitet efterlyste dokumentation for, at der faktisk er behov for at uddanne flere teologer. Og i gårsdagens udgave af Kristeligt Dagblad rejste teologiprofessor emeritus Steffen Kjeldgaard-Pedersen tvivl om, at det skulle være nødvendigt at tillade ikke-teologiske kandidater at søge præstestillinger, som forslaget lyder i en ny betænkning fra Kirkeministeriets ”Udvalget om præstemangel”.

Kristeligt Dagblad har derfor spurgt Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, og en del af udvalget bag betænkningen, hvor stort et problem præstemanglen egentlig er.

Hvor stort et problem er præstemanglen?

Hvis vi ser på det lige nu og her, er det nok snarere et fordelingsproblem end et egentligt mangelproblem med kandidater. Men hvis tendensen fortsætter med færre teologiske kandidater og lavere søgning til Pastoralseminariet, kan der også komme en egentlig præstemangel, og vi kan allerede nu se, at der er menighedsråd, der ikke får nok kvalificerede ansøgere til præstestillingerne.

Hvor mange præster kommer der til at mangle om 10 år?

Det kan vi ikke give et klart bud på. Men det er meget illustrativt at se på, hvordan aldersfordelingen på præster flytter sig. Præsterne er generelt blevet ældre. Så vi har et problem med, at en større og større andel rykker frem mod pensionsalderen, uden at der bliver uddannet nok kandidater til at erstatte dem. Og så kommer man uundgåeligt til at mangle præster, hvis man ikke gør noget.

I peger på en række faktorer, der spiller ind på en kommende præstemangel. Hvad vil du sige er den største udfordring?

Man kan dårligt fremhæve ét element. Jeg tror, at vi må erkende, at vi har at gøre med en ret kompleks problemstilling, der både hænger sammen med, hvor mange der søger ind på teologistudierne, hvor mange der gennemfører, hvor mange der derefter vil være præster i folkekirken, hvor mange der gerne vil søge stilling uden for de store byer og så videre.

I skriver, at der i gennemsnit kommer 8,5 ansøgere til opslåede præstestillinger. At dømme ud fra det tal lader det da ikke til, at der er en præstemangel?