Prøv avisen
Interview

Ulla underviser konfirmander om eftermiddagen: Trætte børn gør, at vi er nødt til at sænke barren

Efter folkeskolereformen i 2014 har pensum for konfirmanderne i Rønne været på slankekur, siger sognepræst Ulla Skou. – Privatfoto.

Sognepræst i Rønne Ulla Skou oplever, at hun er nødt til at sænke niveauet af undervisningen af konfirmander, da de er trætte og uoplagte, når de møder hos hende om eftermiddagen. En lang række præster står ifølge en undersøgelse med det samme problem

”Pensum bliver bare lidt slankere end, hvad der er passende.”

Sådan siger Ulla Skou om sin tilpassede undervisning af konfirmander. Hun er sognepræst i Skt. Nicolai Kirke i Rønne, hvor hun har undervist konfirmander gennem de seneste 31 år. Som følge af folkeskolereformen har hendes tid sammen med konfirmanderne de seneste år ligget om eftermiddagen fra klokken 14.30 til 16, hvor den før lå om morgenen mellem klokken 8 og 10.

”Børnene er meget trætte omkring klokken 14, og det skal vi tage højde for,” siger hun.

Når hendes konfirmander møder efter skoledagen, begynder hun med at sørge for, at de har energi til hendes undervisning ved at give dem hjemmebagte boller eller knækbrød og æbler. Hun ville gerne stille an med et større bord, men hun og kirken har ikke ressourcer til mere.

Udfordringen med trætte konfirmander i eftermiddagstimerne er noget, der genkendes af næsten halvdelen af de adspurgte præster i en undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, der har undersøgt vilkårene for præsternes arbejde med konfirmander efter folkeskolereformen i 2014.

Reformen gjorde elevernes skoledage længere, og da konfirmationsforberedelsen skal dele pladsen mellem klokken 8 og klokken 16 med folkeskolen, blev der efter reformen rift om at få lov til at undervise eleverne i morgentimerne. Typisk lå konfirmationsforberedelsen her mellem klokken 8 og 10, men andelen af kirkens lektioner i det tidsrum er faldet fra 70 procent til 43 procent, hvilket betyder, at mange præster først møder eleverne sent på dagen.

Ud over at begynde undervisningen med en spisepause, har skolereformen også fået Ulla Skou til at tage mere utraditionelle metoder i brug, når hun skal formidle Bibelens fortællinger. Senest hun fortalte sine elever om apostlen Paulus, og hvordan han blev omvendt til kristendommen, fik hun eleverne til at stå på et dynebetræk med forskellige motiver på hver side. Eleverne skulle vende betrækket om, uden at deres fødder rørte ved jorden, og det omvendte betræks andet motiv blev et billede på, hvordan Paulus var en anden person, efter Jesus havde ”vendt ham om”.

Dynebetrækket er kun et eksempel på, hvordan Ulla Skou har inkorporeret leg i sin undervisning for at få alle med.

”Man er nødt til at lave ting, der er decideret leg, for at læringen kan trænge ind. Børn kan jo ikke bare sidde og modtage undervisning på det tidspunkt på dagen. Læringsmiljøet bliver meget ’klub’-agtigt med den slags aktiviteter,” siger Ulla Skou, som dog understreger, at hun faktisk synes, at de nye aktiviteter er sjove at arbejde med.

Til gengæld føler hun ikke, at hun kan komme til bunds med det faglige på samme måde, som hun kunne før.

”Undervisningen kan sagtens blive god, men på trods af al den umage, vi gør os, så går der et skår af det faglige. Nogle ting ville jeg gerne arbejde mere med, men det er ikke muligt på grund af alt for trætte børn. Vi er nødt til at sænke barren lidt,” siger hun.

Hensynet hænger også sammen med, at Ulla Skou ofte oplever, at børnene skal videre til næste aktivitet efter konfirmationsforberedelsen. Mange af hendes elever har fritidsaktiviteter eller går med aviser, og når den kirkelige undervisning ligger mellem det og skoleundervisning, har børnene ikke meget at give af.

”Vi vil jo gerne skabe de bedste betingelser for konfirmanderne, og med deres travle programmer er jeg virkelig imponeret over, at både de og deres forældre prioriterer, at børnene deltager i undervisningen. Det vidner jo om, at det er et ønske fra hjemmets side,” siger hun og henviser til, at kirken i Rønne ikke har oplevet noget fald i antal af konfirmander.

Selvom sognepræsten føler, at pensum har været en tur på slankekur, er der dog nogle ting, der aldrig bliver skåret fra.

”Arbejdet med salmer er noget af det, jeg bedst kan lide. Salme nummer 29 fra salmebogen, ’Spænd over os dit himmelsejl’, bruger jeg altid,” siger hun.