Prøv avisen

I Viborg har Reformationen indtaget bymidten

I går eftermiddags ankom den lyseblå lastbil på domkirkepladsen i Viborg. – Foto: Ole Blume

I går trillede den europæiske reformationsstafet ind på domkirkepladsen i Viborg. En lastbil kører rundt i Europa og samler ind fra 67 særlige reforma-tionsbyer til en verdensudstilling, der åbner i Wittenberg til maj

Midt på torvet foran domkirken i Viborg holder en stor lyseblå lastbil. Den trillede ind på pladsen tirsdag formiddag og skal nu i to dage opholde sig i byen – som det eneste sted i Danmark – på sin vej gennem Europa, hvor den indsamler historier fra de reformationsbyer, den standser i undervejs.

Endestationen er Wittenberg, hvor de indsamlede fortællinger bliver til en verdensudstilling, der åbner den 20. maj.

Udenfor er der bidende koldt. Men et par enkelte viborgensere er standset op for at kigge på lastbilen, der kan omdannes til udstillingsrum ved at folde bilens sider ud, når bilen holder stille. Sidst på eftermiddagen låses døren op, og folk kan træde indenfor for at se, hvad der allerede er samlet ind – og få mere viden om Luther og Reformationen i det hele taget.

”Jeg ved faktisk ikke så meget om Reformationen, men i morgen skal jeg med min søn herned. Han går i 1. klasse, og alle skolebørn er jo inviteret ned på torvet foran domkirken for at høre mere om den tid og om Viborgs særlige historie i den forbindelse. Så jeg har meldt mig som frivillig forælder, for jeg vil gerne selv vide mere,” fortæller Carina Hansen, der kommer gående hen over pladsen sammen med sønnen Jason.

Bagved hende kommer en anden kvinde trækkende med sin cykel. Birte Mølgaard bor selv tæt på domkirken, og hun glæder sig også over alle de arrangementer, byen er fyldt med de næste dage.

”Jeg har brugt anledningen til at sætte sig mere ind i Reformationen og har blandt andet fulgt en foredragsrække om Luther. I aften har jeg haft meget svært ved at vælge mellem de forskellige tilbud, men jeg skal se en teaterforestilling om Katarina Luther. Selvom jeg også gerne ville have hørt vores tidligere biskop tale om Luther og hans betydning for os i dag,” siger Birte Mølgaard, der derudover selv er medvirkende i et arrangement på søndag, hvor hun som billedkunstner har skabt kunstværker med nytolkninger af Reformationen.

Et par store hvide telte er også ved at blive rejst. Med trægulve og indlagt varme. For i aften er der fællesspisning for alle, med brød, ost og særlige Luther- og Hans Tausen-øl.

At folk i Viborg er optagede af netop den periode og byens særlige historie i Reformationen, er ifølge biskop Henrik Stubkjær ikke så overraskende. Blandt andet fordi de lever med den hver dag.

”Mange viborgensere har helt konkret fysiske beviser på byens reformationshistorie i deres egne huse. Da byen fik indført den evangelisk- lutherske forkyndelse med Hans Tausen i 1529, får byen samtidig lov til at vælte 12 af byens kirker. Og teglsten og granit derfra blev givet til byens borgere, og du kan stadig se det i blandt andet soklerne i de gamle huse,” fortæller Henrik Stubkjær.

Samtidig peger biskoppen på, at der altid har hersket en ganske særlig ånd i Viborg. En ånd, der betyder, at kirke og by føler sig meget forbundne.

”Da jeg kom hertil som biskop, fik jeg at vide, at der er tre T’er, som altid har præget byen: Templet, som skal forstås som kirkens betydning i byen, Tinget, der peger på Viborg som gammelt tingsted og kongeby, samt Torvet, som viser Viborg som et vigtigt handelssted. Og sådan er det fortsat. Der er en stor bevidsthed omkring sammenhængen mellem kirken og det folkelige. Viborg er også det stift med højest medlemsprocent af folkekirken, med de fleste grundtvigske valgmenigheder og et sted, hvor den missionske vækkelse har stået stærkt,” siger Henrik Stubkjær.

Ud over Viborg er det Haderslev, der nævnes som en af de to særlige reformationsbyer i Danmark. Byer, hvor den nye tro blev indført før 1536.

Men som biskop emeritus Karsten Nissen peger på, så er der tale om to forskellige historier i forhold til, hvordan det skete.

”I Haderslev blev troen indført fra oven. Det var den unge hertug Christian, der indførte den allerede i 1526. Han havde som ganske ung selv overværet rigsdagen i Worms, hvor Luther forsvarer sine skrifter og afslår at tilbagekalde dem. Og han var meget begejstret for den nye tro. I Viborg sker Reformationen fra neden. Her er det byens borgere, der med deres massive opbakning til Hans Tausen får banet vejen for den evangelisk-lutherske kristendom. Folk var begejstrede for Tausens prædikener og hans person. De var trætte af at betale til hele 15 kirker i en forholdsvis lille by og opfattede den siddende katolske biskop som utroværdig,” forklarer Karsten Nissen.

Og på spørgsmålet om, hvor han ser det fortsatte behov for en besindelse på Reformationen i dag, svarer han:

”Vi har i den grad brug for at minde os selv om det teologiske anliggende hos Luther. Det sjælesørgeriske anliggende, som handler om, at du er retfærdiggjort alene ved tro. At du ikke står alene med din skyld, og at du altid er tilgivet. Det har vi i høj grad brug for at høre i dag, hvor vi hele tiden føler, at vi ikke slår til – når vores liv ikke lever op til de glansbilleder, der blandt andet tegnes på de sociale medier,” siger Karsten Nissen.

I morgen sendes reformationsstafetten videre på sin vej med en afslutningsgudstjeneste i Viborg Domkirke. Næste stop er Bergen i Norge.