Prøv avisen
Interview

Paven har fat i noget – man må gerne beskylde andre for ikke at være kristne

Det sjove er, at folk bliver krænket af, at paven beklikker deres kristentro. Som om det var en borgerrettighed, at andre ikke blander sig i ens tro. De burde snarere blive anfægtet og tænke over, om han har fat i noget, mener idehistoriker Jørgen Carlsen. Foto: Kaare Viemose/BAM

Pave Frans er blevet voldsomt kritiseret for at have afvist, at den republikanske præsidentkandidat Donald Trump er kristen. Men man må godt sige om nogen, at de ikke er kristne, mener idehistoriker Jørgen Carlsen

Pave Frans’ er blevet stærkt kritiseret for at have sagt, at den republikanske præsidentkandidat Donald Trump ikke er kristen. Du har i en kommentar på DR’s hjemmeside skrevet, at paven har fat i noget væsentligt. Hvad har han fat i?

”På vores breddegrader er det god latin at tale om politik og religion som to adskilte størrelser. Det skyldes Luthers opgør med det katolske dogme, at man kan bringe sig selv nærmere Gud ved at gøre gode gerninger.

Problemet er, at vi i vores iver efter at gøre op med denne gerningsretfærdighed har oprettet et uigennemtrængeligt skel mellem vores kristne tro og det, vi ellers foretager os. Det blev helt tydeligt, da Løgstrup i 1970 kaldte det nyoprettede Kristeligt Folkeparti for ’det eneste parti, der er direkte ukristeligt’. Tro er blevet et privat mellemværende mellem den enkelte og Gud, og det betyder, at du kan være en lige så stor idiot, du har lyst til, for det vil ikke ændre noget i Guds øjne.

Det er her, pave Frans har fat i noget. Som katolik siger han, at kristendom selvfølgelig har noget med næstekærlighed og med samfundet at gøre, og at der derfor er grænser for, hvilke holdninger man kan udtrykke og stadig kalde sig kristen.”

Men er der ikke langt fra at gøre gode gerninger som del af ens kristne tro til at sige, at andre ikke er kristne?
 
”Jo, men det er, som om vores lutherske kristendom er endt i personlig forfængelighed, hvor man kan være apartheidtilhænger og medlem af Ku Klux Klan og samtidig sige, at ingen skal komme og blande sig i ens forhold til Gud. I modsætning til egentlig luthersk kristendom, som handler om, at man ikke kan gøre sig lækker i Vorherres øjne, bliver kristendom til, at andre ikke skal blande sig. Men Luther siger selv, at en god mand gør gode gerninger.”

Men er det ikke farligt at gøre sig til dommer over, hvem der er kristen?
 
"Det kan man sige, men inden vi bliver alt for principielle, vil de fleste nok mene, at visse handlinger bare er svært forenelige med det at påberåbe sig et kristent livssyn. Der står i Bibelen, at man skal elske sin næste som sig selv. Hitler og hans raceideologer kan ikke have været kristne, for de udlagde næstekærlighed som en svaghed. Når visse former for kristendom er lodret imod indholdet i den kristne tro, kan man godt tillade sig at gøre opmærksom på det.”

Paven har også talt om, at mafiafolk og våbenhandlere ikke kan være kristne. Hvor går grænsen?

”Jeg kender ikke pavens grænser, men han opererer med en snusfornuft, som går helt tilbage til Aristoteles, som er den samfundstænker, der lægger grunden for, hvordan mennesker kan trives i et samfund. Det er den snusfornuft, der siger, at hvis man som mafioso går nok så meget i kirke, men begår snigmord og spekulerer i billigt byggeri, som styrter sammen og dræber mennesker ved jordskælv, så har man ikke næstens ve og vel for øje, og så kan man ikke være kristen.”

Mener du også, at man som protestant kan sige, at nogen ikke er kristen?
 
”Ja, det må man gerne. Det sker så ikke ud fra en luthersk betragtning, men ud fra en katolsk commonsense-betragtning. Den lutherske teologi forsoner sig ikke med en hverdagsvurdering af, hvad der er ret og rimeligt. Men vi har alle sammen nogle begreber om, hvad der er fuldstændigt forkasteligt. Jeg har meget svært ved at sige, hvor jeg selv sætter grænsen, men der er en grænse. Jeg tror ikke, man kan være kristen uden hele tiden at anfægtes af, om man gør det godt nok.

Det sjove er, at folk bliver krænket af, at paven beklikker deres kristentro. Som om det var en borgerrettighed, at andre ikke blander sig i ens tro. De burde snarere blive anfægtet og tænke over, om han har fat i noget.”

Så du mener ikke som kritikerne, at pave Frans’ afvisning af Trump som kristen kan skade pavens moralske gennemslagskraft?

”Nej, det tror jeg overhovedet ikke. Måske i visse meget sofistikerede kristne kredse, men folkeligt set har han i langt højere grad fat i den lange ende end andre paver de seneste mange årtier. Den katolske kirke har selv begået mange ukristelige ting – tag bare pædofilisagerne. Men pave Frans er i gang med at rydde op.”