Prøv avisen
Kirkeanalyse

Folkekirken kan hente inspiration i andre kirker om dobbelt medlemskab

Skal man kunne være medlem af flere kirker på én gang? Spørgsmålet bliver stadig mere påtrængende for såvel folkekirken som andre kirker. Kigger man rundt i forskellige kirkesamfund, finder man vidt forskellige holdninger