Imam: Chikane mod konvertitter skyldes uvidenhed

For imamer er det lettere at trænge igennem til beboerne på asylcentre og give dem den rette viden om, hvordan man ifølge islam forholder til konvertitter, siger imam Kassem Rachid fra Aabenraa

”Det er ikke vores opgave at dømme mennesker. Det er kun op til Gud,” siger iman Kassem Rachid. – Privatfoto.
”Det er ikke vores opgave at dømme mennesker. Det er kun op til Gud,” siger iman Kassem Rachid. – Privatfoto.

En rundspørge viser, at knap halvdelen af 228 adspurgte kristne konvertitter har oplevet chikane på et asylcenter grundet deres tro. Hvad er din umiddelbare reaktion på det?

Jeg synes, det er meget forkert. Jeg hører selv om chikane mod konvertitter på centrene i mit område, og for mig at se skyldes det uvidenhed. Mange muslimer tror, de skal straffe mennesker, der konverterer fra islam til kristendommen, men hvis de læste Koranen rigtigt, ville de med det samme finde ud af, at man ikke må chikanere eller genere dem, der ifølge islam er vantro. I Koranen står det meget tydeligt i mange kapitler, at troen ikke må være tvang. Mennesker vælger selv, hvad de vil tro på. Vi muslimer er glade, når kristne konverterer til islam, så hvorfor skulle vi være sure, når de går den anden vej? Det er ikke vores opgave at dømme mennesker. Det er kun op til Gud.

Hvad kan I imamer gøre for at standse chikanen?

Der er mange ting, vi kan gøre. Selv skal jeg efter sommerferien mødes med asylpræsterne i Haderslev Stift og ansatte hos Røde Kors for at drøfte, hvordan vi kan lave forløb for beboerne på asylcentrene om religionsfrihed. Det vil sende et stærkt budskab, når en præst og en imam står sammen og viser, hvordan vi kan være uenige, men stadig leve sammen.

Det vigtige er generelt, at vi skal ud at give beboerne den rette viden om, hvordan man ifølge islam forholder sig til mennesker, der skifter tro. Vi skal også lære dem om sameksistens – at der skal være plads til alle religioner i samfundet – og at man skal acceptere de danske regler og værdier, herunder religionsfriheden, når man vælger at komme til et demokratisk og kristent land som Danmark

Som imamer har vi et stort ansvar for at komme ud hurtigst muligt og informere beboerne, inden problemerne når at vokse sig store.

Hvor nemt er det at forklare muslimerne, at deres holdning til konvertitter skyldes uvidenhed?

Det er nemmere for os imamer end for personalet på centrene. Mange ansatte er måske kristne, og her vil muslimer tænke, at de bare er farvede og holder med konvertitterne. Men som imam har man en vis ”magt” i positiv forstand. Mig har de respekt for, og derfor kan jeg lettere trænge igennem med den rigtige viden om, hvordan man forholder sig til konvertitter i islam. Derudover ved jeg, hvordan man kommer tæt på de mennesker og taler til dem.

I Norge har imamer fordømt chikanen sammen i en skrivelse. Kunne I gøre det samme i Danmark?

Måske kan vi få nogle imamer til at gøre det, men jeg tror ikke, alle vil kunne gøre det sammen. Alle imamer i Danmark er ikke enige, og der er imamer, som jeg mener udtaler sig forkert om islam. Dem får man ikke til at skrive under på en sådan udmelding. Men det er en god idé, synes jeg, og på længere sigt kunne jeg forestille mig, at jeg sammen med lokale præster og imamer laver en lille pjece, hvor vi skriver under på, at man ikke må chikanere andre religioner.

Nogle foreslår en opdeling af centre efter religion. Er det en mulighed?

Det er jeg meget imod. Vi skal ikke opdele efter nationalitet eller religion. Vi skal ikke have parallelsamfund, men lære at leve sammen.