Imam-lov rammer kristne trossamfund

MED AFSTEMNING: Danskprøve, som skal hindre opholdstilladelse for ekstremistiske imamer, går kun ud over kristne og mormoner. Politisk forslag om at afskaffe prøven

@Fotobyline:Arkivfoto
@Fotobyline:Arkivfoto. Foto: MARK BLINCH Denmark.

Et politisk forsøg på at hindre rabiate imamer adgang til Danmark rammer kristne og mormoner, mens muslimer går fri.

Sådan lyder kritikken fra politiske og kirkelige aktører, der er blevet foreholdt tal fra Udlændingestyrelsen, som Kristeligt Dagblad er kommet i besiddelse af.

Ifølge tallene har stort set ingen forkyndere fra muslimske lande været gennem den danskprøve, som udenlandske forkyndere siden 2010 har skullet bestå for at få opholdstilladelse.

Ud af de 80, der har været oppe til prøven siden august 2011, er den ene halvdel kristen, mens den anden er mormonsk, fastslår kilder fra de berørte trossamfund.

Vi kender de fleste udenlandske forkyndere, og ud fra tallene er der kun to, der kan være muslimer. Det bekræfter, hvad vi sagde, da lovgivningen blev lavet, nemlig at den rammer de kristne, siger Hans Henrik Lund fra Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT), der hjælper landets 200 migrantmenigheder.

Imamer slipper derimod for prøven, fordi de er kommet til Danmark som flygtninge eller ved familiesammenføring, eller fordi de kommer som tyrkiske imamer, der efter en særaftale med EU er fritaget for prøven, lyder forklaringen fra flere sider.

Det undrer mig, at man laver lovgivning, som rammer kristne præster, der reelt sikrer bevarelse af den kristne kulturarv blandt en stor gruppe indvandrere. Det er helt uhensigtsmæssigt, siger Hans Henrik Lund.

Samme kritik lyder fra domprovst Anders Gade-gaard, formand fra Danske Kirkers Råd, der tæller 15 kirkesamfund og 44 kirkelige organisationer:

I udgangspunktet synes vi, det er i orden med en lille prøve. Men vi er kritiske over for, at loven er sådan indrettet, at det viser sig at være stort set kun kristne og mormonske forkyndere, der skal tage prøven. Vi synes ikke, at loven virker efter hensigten. Hvorfor giver man dispensation til tyrkiske imamer, når man fastholder strenge krav til kristne menigheder?

LÆS OGSÅ: Forbindelsen til det religiøse direktorat i Ankara

Fra politisk hold ønsker Venstres Birthe Rønn Hornbech prøven afskaffet:

Jeg var imod den prøve fra starten. Det var oplagt, at man ikke ville ramme dem, man ønskede at ramme, men ville ramme dem, som man ikke ønskede at ramme. Jeg håber, at denne regering nu vil afskaffe den.

Kritikken får også Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen til at bede regeringen om at undersøge prøven. Dansk Folkeparti var ellers ivrig fortaler for indførelsen:

Det giver anledning til at undersøge prøven. Jeg medgiver, at den var rettet mod imamer for at imødegå integrationsproblemer. Vi må kigge på, hvorfor den rammer kristne, og hvorfor imamer finder vej udenom prøven.

De udenlandske forkyndere skal bestå prøven senest seks måneder efter ankomst til Danmark for at få opholdstilladelse. Ifølge den katolske kirkes sprog- og integrationskonsulent Helle Jørgensen er det en stressfaktor at skulle bestå en prøve for ikke at blive sendt hjem.

Men regeringen bakker op om loven, understreger SFs integrationsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt.

Det er udmærket, at folk, der skal prædike religion i vores land, har en viden om det samfund, de skal arbejde i. Ikke kun muslimer kan være rabiate. Det ser vi inden for samtlige verdensreligioner.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar af justits-minister Morten Bødskov (S).