Prøv avisen

Imam-pakke er godt på vej til at blive vedtaget

Alternativet og Enhedslisten stemte ikke for nogen af lovforslagene. Enhedslisten var blandt andet kritisk, da partiet ser problemer i at afgrænse den nye lovs rækkevidde – for hvornår er der for eksempel tale om ”billigelse” eller ”udtrykkelig billigelse”, og hvad forstår man ved ”religiøs oplæring”? Foto: Jens Dresling/Polfoto

Lovforslag om tilsyn med friskoler og strammere regler for tilskud til religiøse foreninger er nu vedtaget af Folketinget

Regeringen er godt i gang med at gennemføre den såkaldte imam-pakke, som skal ramme hadprædikanter og forhindre radikalisering i Danmark.

I går var tre lovforslag til behandling i Folketinget. To blev vedtaget, og et gik videre til tredjebehandling, men ingen af de tilstedeværende politikere tog ordet.

De to vedtagne forslag handler om at skærpe tilsynet med friskoler samt at stramme reglerne for at yde religiøse foreninger støtte efter Folkeoplysningsloven.

De blev vedtaget med stemmer fra regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og De Radikale.

Alternativet og Enhedslisten stemte ikke for nogen af lovforslagene.

Der var heller ikke debat om forslaget om, at det skal være strafbart i forbindelse med religiøs oplæring udtrykkeligt at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri.

Dette er et af den nye lovpakkes meget omdiskuterede forslag, som der under førstebehandlingen blev stillet mange spørgsmål til. Enhedslisten var blandt andet kritisk, da partiet ser problemer i at afgrænse den nye lovs rækkevidde – for hvornår er der for eksempel tale om ”billigelse” eller ”udtrykkelig billigelse”, og hvad forstår man ved ”religiøs oplæring”?

Men i går blev der ikke rejst nogen debat, så lovforslaget gik direkte til tredjebehandlingen.

De mange lovforslag, der lige nu behandles, er en udmøntning af den politiske aftale, som regeringen, som dengang kun bestod af Venstre, i foråret indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Der er tale om en række initiativer rettet mod religiøse forkyndere, ”som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser” og er en udløber af den politiske reaktion på tv-dokumentaren ”Moskeerne bag sløret”.

Siden har andre partier tilsluttet sig nogle af forslagene.