Prøv avisen

Imam: Religiøse slagsmål dur ikke

Naveed Baig, 34-årig hospitalsimam og projektleder ved Rigshospitalet og Herlev Hospital. - Foto: Foto: Leif Tuxen.

Fremtrædende imam ærgrer sig over biskoppers skærpede tone i religionsdebatten. Vi skal bygge broer, ikke slås, siger Naveed Baig

Flere biskopper sagde i går i tilknytning til en ny bog om Guds plads i religionsmødet, at de vil skærpe kursen over for andre religioner. Hvordan opfatter du som imam sådan en udmelding?

- Det er ærgerligt. Men det siger mere om dem selv og deres problemer med at holde på flokken i folkekirken. I forhold til religionsmødet må vi gå en anden vej.

Hvilken betydning har det overhovedet for muslimer i Danmark, hvordan folk fra kirkens verden omtaler islam?

- De fleste muslimer vil ikke bemærke det. Men al tale har effekt. Og den seneste udmelding forstærker den opfattelse, flere muslimer har af folkekirken som meget indelukket. Kirkens trosbekendelse, den fra Augsburg, siger jo, at muslimer er kættere. Det er stadig den tradition, folkekirken her følger. Men det er altså for gammelt. Biskopperne må træde mere i karakter og se, hvad befolkningen egentlig vil have. Nogle af mine egne bedste venner er kristne. De elsker troen, men tager afstand fra den rigiditet, som enkelte biskopper har. De vil hellere have venskaber end teologiske slagsmål. Vi skal mødes, ikke slås.

Det store spørgsmål, som især biskoppen fra Haderslev rejser med sin nye bog, er, om kristne og muslimer tror på den samme Gud. Hvad er dit eget svar på det spørgsmål, når du bliver rådspurgt?

- Klart ja. Det er den samme Gud. Det siger biskoppen jo også. Han tilføjer så bare, at vi tror meget forskelligt om Gud. Men vi er alle Guds skabninger, så vi er i familie med hinanden. Jeg tror da også, at Jesus er Guds ånd, Guds sjæl, en sand tjener af Gud. Han er et fornemt eksempel på én, som giver afkald på alt. Jeg og vi som muslimer mener så bare ikke, at Jesus er Gud selv. Der skilles vandene. Men når kristne siger, at Jesus er Guds søn, så tænker de jo heller ikke strengt i biologi. Det hele kan og skal forstås lidt bredere.

Niels Henrik Arendt og andre biskopper siger, at der kun findes én Gud, men at religionerne udtrykker noget dybt forskelligt om ham. Hvor store er forskellene efter din mening mellem kristne og muslimers syn på Gud?

- Vi skal forstå, at det her er en personlig sag. Og der er mange forskellige svar, alt efter hvem man er. Lamperne er forskellige, men lyset er det samme. Vores fortolkninger og meninger om Gud, hvad enten vi er kristne eller muslimer, kan ikke fange det hele. Arendts bog er relativ. Det er mine udtalelser også. Kun Gud er absolut og en realitet. Det tror jeg, at både kristne og muslimer kan blive helt enige om.

Vi har tidligere set, at nogle imamer herhjemme har sagt nej til at deltage i religionsdialogen, fordi de savnede konsekvens. Vil stærkere markeringer fra folkekirken om det kristne gudssyn gavne eller forværre den tendens?

- Imamerne er opmærksomme på, at nogle præster og enkelte biskopper har et hadefuldt forhold til islam. På samme måde er der også enkelte muslimer og imamer, som ser på kristendommen med skepsis. Men mit håb er, at sådan nogle meldinger ikke vil ødelægge dialogen. Den kører faktisk godt i Danmark.

Hvordan kommer religionerne - og især kristne og muslimer i Danmark - til at få et bedre forhold til hinanden?

- Vi skal bygge personlige relationer. Vi skal lave ting sammen som medborgere for samfundets bedste. Religiøse slagsmål dur ikke. Vi skal smide de religiøse kapper. Vi skal ikke se hinanden som biskopper eller imamer, men som mennesker. Når befolkningen kan se, at religiøse ledere står sammen og viser hinanden anerkendelse, så skaber det også respekt og tillid ude omkring i landet.

hoejsgaard@kristeligt-dagblad.dk