Prøv avisen

Incestsager truer sektlederes magt

Sekten Faderhuset, som i disse dage står for skud i pressen, har forladt hovedstaden og har i stedet opkøbt en række ejendomme i landsbyen Bandholm på Lolland, deriblandt Bandholm Hotel. – Foto: Polfoto.

Faderhuset er meldt til politiet og kritiseres af danske frikirker efter anklager om at fortie incest-overgreb. Sagen er kendetegnende for religiøse sekters selvopfattelse, mener eksperter

Med en politianmeldelse og anklager om fortielse af seksuelle overgreb mod en tre-årig pige er den sekteriske frikirke Faderhuset kommet under voldsom beskydning fra flere sider.

Sagen er dog ikke enestående for Faderhuset, men er set i adskillige lukkede og yderligtgående religiøse miljøer, forklarer eksperter.

I den konkrete sag bliver Faderhusets leder og stifter, Ruth Evensen, anklaget for at have frarådet en politianmeldelse, da et kvindeligt medlem frygtede, at hendes mand havde krænket parrets tre-årige datter. I stedet havde Ruth Evensen hævdet, at barnet var besat af en dæmon, har to tidligere medlemmer af Faderhuset oplyst til Danmarks Radio.

At en religiøs sekt på den måde sætter sit eget ry højere end et barns tarv, har en grundlæggende forklaring, mener Vibeke Møller, som er læge og familieterapeut samt leder af KRIS, Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte.

Når man selv har travlt med at fremstå som moralens vogter og som den, der prædiker renhed, er det meget problematisk, hvis der i egne rækker sker seksuelle overgreb. Det rammer troværdigheden, og derfor har man set flere gange, at man ikke støtter ofrene, men i stedet råder dem til at holde det for sig selv, siger Vibeke Møller og forklarer samtidig, at mange ledere af religiøse sekter føler sig personligt truet, når de udsættes for ekstern kritik.

Sekter er kendetegnet ved at have en enkelt eller nogle få meget stærke og magtfulde ledere. Hvis først lederens troværdighed bliver kritiseret, kan det få hele fundamentet under sekten til at krakelere, siger Vibeke Møller.

At man i religiøse sekter undlader at gå til politiet og de sociale myndigheder, selv ved mistanken om alvorlige krænkelser som incest, kan have flere forklaringer, påpeger religionssociolog René Dybdahl Pedersen fra Aarhus Universitet, som forsker i nye religiøse bevægelser.

Grundlæggende oplever de lukkede religiøse miljøer ofte, at omverdenen alligevel ikke forstår dem, og at det derfor er nyttesløst og i værste fald skadeligt at henvende sig, når man har sager som den aktuelle. Deres fortolkningsrammer vækker ikke genklang i samfundet, og derfor føler de sig dømt på forhånd, siger René Dybdal Pedersen, som også peger på den religiøse leders autoritet og karisma som en af del af forklaringen.

Der er formentlig en stor del af Faderhusets medlemmer, der betragter Ruth Evensen som en eksistentiel autoritet, der kan rådgive og vejlede dem i svære situationer. Nu kan jeg ikke kommentere den konkrete sag, eller hvad der reelt er sket i Faderhuset, men man har fra andre sekter også set, at lederen på et tidspunkt får så stor magt og indflydelse, at vedkommende på et tidspunkt selv føler sig overbevist om at have en bedre forklaring og løsning end den, der bliver dikteret af lovgivningen, forklarer René Dybdal Pedersen.

Også fra det danske frikirkemiljø bliver der taget generel afstand fra ledelsesformen i Faderhuset. FrikirkeNet, der repræsenterer en lang række frikirker, udsendte i går en pressemeddelelse, hvor der udtrykkes stor bekymring over udviklingen i Faderhuset.

Åndelig manipulation og diktatorisk lederstil er tilsyneladende blevet en del af dagens orden i Faderhuset og den slags tager FrikirkeNet skarpt afstand fra, lyder det fra Tonny Jacobsen, som er formand for FrikirkeNet.

Sagen om Faderhusets håndtering af incest-anklagerne førte i går til, at Faderhusets leder Ruth Evensen blev meldt til politiet. Her vil man nu undersøge, om der er grundlag for efterforskning og en eventuel sigtelse mod sektens kontroversielle leder. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Faderhuset om sagen.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk