Prøv avisen

Indre Mission bekymret over afskaffelse af Helvede

Helvede er tidligere ofte blevet fremstillet som en evig pine i flammer, som her på et maleri fra den faste udstilling på Chantilly-slottet i Frankrig. -- Arkivfoto.

Hvorfor skal man tro på Jesus, hvis der ikke er et Helvede at blive frelst fra, spurgte Indre Missions formand på bevægelsens årsmøde i lørdags. Der er en åndelig kamp i gang, og derfor er der brug for øget bibelkundskab og refleksion over synet på fortabelsen, lød det

Der var ros til en asatroende, da Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, i lørdags gav sin formandsberetning til forsamlingen ved bevægelsens årsmøde i Kulturcenter Limfjord i Skive. De fremmødte kunne nemlig høre deres formand rose den frafaldne valgmenighedspræst Johan Chr. Nord, som sidste år stoppede i sit embede, fordi han var blevet asatroende.

Det var dog ikke Johan Chr. Nords beslutning om at forlade kristendommen, der blev rost. Derimod udtrykte Hans-Ole Bækgaard respekt for den nu asatroendes overvejelser om teologien i folkekirken. Særligt fremhævede han dette afsnit fra en kronik af Johan Chr. Nord i Kristeligt Dagblad om mange folkekirkepræsters syn på livet efter døden:

”Alle er jo skyldige, så alle er dømte, men alle er også tilgivne – for Gud er god, og det er godt nok. Til sidst frelser han alt og alle. Hurra, hurra, hurra!”

Modsat mange af sine tidligere kolleger i folkekirken har Johan Chr. Nord taget konsekvensen af noget, han har givet fortabt over for, mener Hans-Ole Bækgaard. Mens den tidligere valgmenighedspræst forlod det, han ikke længere kunne stå inde for, har andre valgt at fortolke kristendommen og især fortabelsen og synet på Helvede på en måde, der ligger langt fra klassisk kristendom, lød det fra missionsformanden, der som eksempel nævnte teologen og forfatteren Johannes Værge.

”Faglig flid og teologisk indsigt præger hans arbejde. Ret skal være ret. Men hans tilgang har som mål at påvise alles frelse og ingens fortabelse. Det er en fortolkning, som desværre er udbredt og bliver mere udbredt. Og det er et faresignal. Jeg må bare spørge de folk, der står for den efterhånden udbredte fortolkning: Hvorfor skal jeg tro på Jesus, hvis der ikke er en fortabelse at blive frelst fra?”, spurgte han.

Hans-Ole Bækgaards opfordring til forsamlingen var derfor, at de skulle ruste sig til en åndskamp ved at læse bøger og ikke mindst ved at læse Bibelen og gøre sig tanker om bibelsyn, gudsbillede og syn på fortabelse – altså om eksistensen af Helvede.

”Vi har brug for øget kundskab i denne åndskamp for at vide, hvad den sunde lære er. Vi står i nogle læremæssige udfordringer, og det er Indre Missions opgave at fremholde de bibelske sandheder,” sagde han.

Ud over bekymring for, hvorvidt man fortier Helvedes eksistens, var der primært positive indslag på årsmødet. Igen i år blev der præsenteret et økonomisk overskud, og igen i år kunne bevægelsen melde om en stigning i antallet af ansatte.

26 nye ansatte var på scenen og blev præsenteret i deres nye job ved blandt andet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Internationalt Kristent Center og i genbrugsbutikker. Og om eftermiddagen fortalte seks medarbejdere fra bevægelsens grene om deres arbejde.

Deriblandt teologistuderende og ansat ved Indre Mission Jacob Munk, der er medforfatter til et nyt undervisningsmateriale om køn og seksualitet. Et emne, Indre Mission og andre har sat på dagsordenen det seneste år.

”Vi har en sag her. For i mine øjne er den kristne fortælling om seksualiteten både smukkere og langt mere overbevisende end de fortællinger, der sætter dagsordenen i vores kultur i dag,” sagde Jacob Munk.