Indre Mission vil arbejde på en ny måde

Missionshuse lukker, nogle samfund rundt omkring skrumper ind, og det betyder, at missionsbevægelsen nu satser på en helt ny model for arbejdet. Flere års underskud betyder desuden, at der skal ske indskrænkninger i personalet

Hvis rød blok overtager regeringsmagten, skal kirke og stat adskilles. -arkivfoto, Vigerslev kirke
Hvis rød blok overtager regeringsmagten, skal kirke og stat adskilles. -arkivfoto, Vigerslev kirke. Foto: Ben Haman.

Målet for Indre Missions arbejde er stadig, at flere danskere skal komme til at tro på Jesus. Og det sker faktisk hele tiden, er det ledelsens klare opfattelse. Men selvom der i de seneste år er igangsat nybygning af missionshuse og renovering af gamle for mere end 80 millioner kroner, så trækker der også mørke skyer op i horisonten for den over 150 år gamle missionsbevægelse: Små missionshuse lukker stadig, lokale samfund skrumper, så de får svært ved at opretholde det missionsarbejde, de egentlig gerne vil, og siden 2008 har bevægelsen måttet trække med årlige underskud på regnskabet i omegnen af fem millioner kroner eller mere.

LÆS OGSÅ: Indre Mission til kamp mod fordomme

Det er baggrunden for, at Indre Mission i øjeblikket er i færd med en af de største omlægninger af sin gamle struktur i bevægelsens lange historie. Deltagerne i årsmødet i Skjern i weekenden, som samlede omkring 2000 af Indre Missions venner, fulgte spændt præsentationen i den legendariske håndboldarena i Skjern Kulturcenter. Man skal tilbage til 1990 for at finde noget, der bare minder om de ændringer, der nu er på vej.

Det handler om, at Indre Missions øverste ledelse, hovedbestyrelsen, i højere grad skal følge bevægelsen ude lokalt og ikke omvendt, som der har været for stor tendens til i de senere år, siger generalsekretær Thomas Bjerg Mikkelsen.

Derfor er nøgleordet i den nye struktur decentralisering. Vores tilskud til byggeprojekter viser, at der er nogen, der vil noget, at der er vækst lokalt. Men vi skal blive bedre til at samarbejde på tværs af vores arbejdsgrene, generationer og missionshuse, så vi udnytter ressourcerne bedre. En børneklub eller seniorklub kan sagtens være et samarbejde mellem flere missionshuse, i stedet for at hvert sted arbejder med at oprette hver deres, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Fremover bliver Indre Mission opdelt i fem regioner, nogenlunde svarende til det offentlige Danmarks regioner. Hver region får en ansvarlig leder, der skal oprettes et særligt ressourcecenter i hver region, hvor lederen har kontor, og de ansatte skal ikke længere alene udfylde deres funktion i arbejdet med børn, unge, ældre, musik, mission og forkyndelse, men skal arbejde i teams under den fælles leder.

Indtil nu er ledelsen hovedsageligt varetaget fra Indre Missions Hus i Fredericia. Meningen er, at det lokale arbejde målrettes og i højere grad planlægges i fællesskab i regionerne efter de ressourcer, der rent faktisk findes, i stedet for at hvert lille samfund klarer sig selv.

Det kan betyde, at Indre Mission ikke nødvendigvis er alle steder i landet, som det udtrykkes, men selve missionsarbejdet bliver mere effektivt.

Jeg kan fornemme, at vennerne i baglandet har været utrolig spændte på, hvad omlægningen går ud på, for det berører dem direkte i det daglige arbejde, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Jytte Haven Nørgård fra Birkelse i Hanherred i Nordjylland står for det lokale børnearbejde.

Jeg synes, at oplægget lyder interessant, for det kan betyde, at vi kan trække på nogle flere medarbejdere, også for eksempel en børnekonsulent, som vi ikke har nu. Vi kan godt synes, at Nordjylland på det punkt er lidt hægtet af, især når det kommer til børnearbejdet. Vi kan komme til at føle en større samhørighed og kan bedre udnytte de ressourcer, vi har. Man kan sommetider få den fornemmelse, at Indre Mission i Fredericia og resten af landet er to forskellige ting, men nu prøver vi at skabe forbindelsen mellem græsrødderne og ledelsen, og det er smart, siger Jytte Haven Nørgård.

Indre Missions formand, valgmenighedspræst i Aarhus Hans-Ole Bækgaard, er på mange måder godt tilfreds med missionsarbejdet netop nu.

Der er mindre vækkelser rundt omkring, og der er initiativ og lyst til at bygge nye missionshuse. Men hvis ikke vi samtidig fra ledelsen formår at understøtte arbejdet lokalt, så risikerer vi at gå skævt af hinanden. Det handler om missionsstrategi, så vi sammen kan blive bedre til at udnytte de muligheder, vi faktisk har lokalt, og samtidig komme til at indgå i flere folkelige sammenhænge. Omkring 40 procent af de frivillige, vi har i genbrugsarbejdet, kommer for eksempel ikke regelmæssigt i Indre Mission og har ikke nødvendigvis en lang historie i kirkelige sammenhænge, vi deler så mange bibler ud i vores tværkulturelle arbejde til nydanskere, at vi dårligt kan følge med, og flere steder er Indre Missions venner repræsenteret i landets kommunalbestyrelser, siger Hans-Ole Bækgaard.

Årsmødet havde indsat shuttle-busser, så deltagerne kunne komme rundt til det nye lokale missionshus, Luthersk Mission, Skjern Kristne Friskole og torvet i Skjern med Café-bussen til forskellige aktiviteter.

I Indre Missions Hus i Skjern kunne man møde hovedbestyrelsen og stille spørgsmål eller kommentere oplægget til ny struktur, og det gjorde Kirsten Hvergel fra Aulum.

Jeg er lærer og har været lock-outet, og det var en træls oplevelse. Jeg har følt, at jeg er kaldet til at være lærer, og så bliver man lige pludselig beklikket på, om det også er rigtigt. Så kom jeg til at tænke på de missionærer, som også har følt et kald og får at vide med den nye struktur, at de måske ikke skal fortsætte på grund af økonomien. Den usikkerhed kunne jeg godt unde dem at være fri for. Jeg håber, at man i ledelsen tager ordentligt vare på dem. Vores grundressource i Indre Mission er de mænd og kvinder, som brænder for at fortælle om Jesus, så folk kommer til tro, siger Kirsten Hvergel.

Det lovede Indre Missions hovedbestyrelse.

Tuteins Gård med den karakteristiske runding, der ligger på hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde i København, som den ser ud i dag.
Tuteins Gård med den karakteristiske runding, der ligger på hjørnet af Vimmelskaftet og Badstuestræde i København, som den ser ud i dag. Foto: Henrik Lundahl Revshøi/ Indre Missions Tidende.