Indre Mission vil ikke være ”rockwool-bevægelse”

Missionsbevægelse vil ikke isolere sig fra omgivelserne, men er ramt af den samme urbaniseringstendens som resten af Danmark. Der skal tænkeskreativt lokalt, og folk skal ikke lades alene, siger Indre Missions kommende generalsekretær, Jens Medom Madsen

At sige, at de store vækkelser er bag os, er udtryk for et meget negativt menneskesyn. Ved Guds vilje har vi også vækkelserne foran os. Om det bliver de buldrende vækkelser, vi tidligere har haft i Danmark, kan jeg ikke vide, men jeg tror og håber på det, fortæller Jens Medom Madsen (billedet).
At sige, at de store vækkelser er bag os, er udtryk for et meget negativt menneskesyn. Ved Guds vilje har vi også vækkelserne foran os. Om det bliver de buldrende vækkelser, vi tidligere har haft i Danmark, kan jeg ikke vide, men jeg tror og håber på det, fortæller Jens Medom Madsen (billedet). Foto: Indre Mission.

Ordet ”struktur” har i de seneste år været et af de mest benyttede ord i Danmarks største missionsbevægelse, Indre Mission. Indtil da var det ellers et fremmedord i en bevægelse, som i over 150 år har haft til formål at omvende danskerne til kristendommen. Men nu skal der sættes fokus på kernen i Indre Mission: vækkelse, mission og forkyndelse.

De seneste års lederskift og fratrædelse af missionærer er ikke tegn på afvikling, men udvikling, lyder det fra ledelsen til de forventede omkring 600 missionsvenner, som deltager i årsmødet i morgen på Mørkholt Camping ved Fredericia.

Her kan vennerne også hilse på Indre Missions nye generalsekretær, tidligere efterskoleforstander og medlem af Indre Missions hovedbestyrelse, Jens Medom Madsen. Han tiltræder den 1. september.

Indre Mission er udsprunget af de gudelige bevægelser i slutningen af 1800-tallet, og derfor vil mange danskere tænke, at vækkelse er et historisk fænomen. Til det siger Jens Medom Madsen:

”At sige, at de store vækkelser er bag os, er udtryk for et meget negativt menneskesyn. Ved Guds vilje har vi også vækkelserne foran os. Om det bliver de buldrende vækkelser, vi tidligere har haft i Danmark, kan jeg ikke vide, men jeg tror og håber på det.”

Indre Mission står over for de samme udfordringer med befolkningsflugten fra land til by som folkekirkens landsbykirker og resten af samfundet. I det forgangne år har Indre Mission solgt missionshuse for 3,8 millioner kroner.

”Indre Mission er selvfølgelig en mere fleksibel bevægelse end folkekirken, for det er ikke ligetil at sælge en gammel kirke med kirkegård. Men salget af missionshuse er ikke hele billedet, for samtidig med salget er der fra landskassen ydet et tilskud til renovering og nybygning af missionshuse på 6,7 millioner kroner ved siden af indsamling af flere millioner kroner lokalt. Så Indre Mission er sprællevende,” siger Jens Medom Madsen, som dog erkender, at der er områder, som med tiden er blevet tyndere befolket af missionens venner, fordi de er flyttet til større byer.

”Vi skal, samtidig med at vi samler os, hvor der er tilflytning, være klar til at kæmpe lokalt, så mennesker ikke lades alene uden mulighed for at kunne høre Guds ord. Men Danmark er forskelligt fra område til område, så vi vil ikke diktere løsninger fra centralt hold. Det er lokalt, man skal få modet og iveren til at tænke kreativt,” siger Jens Medom Madsen.

Som eksempel peger han på, at man flere steder i Indre Mission er begyndt at mødes på tværs af missionshusene. Det giver mod på hverdagen, når man er tilbage i det lokale samfund eller missionshus, mener han. Der er måske ikke længere en missionær alle steder, men med den nye struktur lægges der i højere grad op til at bruge medarbejdernes forskellige kompetencer til gavn for flere.

”Indre Mission har ikke som mål at blive en rockwool-bevægelse, hvor vi isolerer os fra omverdenen. Det har vi aldrig været, og det vil vi aldrig blive,” siger Jens Medom Madsen.