Prøv avisen

Industrisamfundets kulturarv forsvinder

INDUSTRIALISERING: Museumsfolk råber vagt i gevær - kulturarven fra den nære fortids industrisamfund forsvinder, hvis der ikke gøres en indsats nu

Danmark er hurtigt og sikkert ved at miste en vigtig del af sin kulturarv. Bygninger, maskiner og interiører fra industrialiseringen rives ned og kasseres på stribe i disse år, og med dem forsvinder vigtig viden om en identitetsskabende periode i vores fælles, nære fortid.

Det mener en række museumsfolk i Håndværks- og Industripuljen, som i et brev nu opfordrer kulturministeren, miljøministeren og Folketingets miljøudvalg til hurtigt at iværksætte en koordineret indsats på om-rådet.

- Herhjemme har vi meget lidt fokus på de sidste 150 års historie i forhold til den fokus, vi har på bevarelsen af ting fra bondekulturen eller oldtiden. Derfor er enormt mange ting og megen viden om industrisamfundet allerede gået tabt, siger sekretariatsleder i Håndværks- og Industripuljen, museumsinspektør Flemming Steen Nielsen.

- Hele vores selvforståelse og måden, vi indretter vores liv på, er grundlagt under industrialiseringen - for eksempel møder vi alle på samme tid, og det er transportsektoren så formet efter. Derfor er det vigtigt, at vi kender til den del af vores fælles fortid. Men industrisamfundet er også under hastig afvikling - vi er jo allerede inde i informationssamfundet - og der er brug for en indsats nu, hvis vi skal redde det, der er tilbage.

Først og fremmest opfordrer Håndværks- og Industripuljen, som er et uformelt netværk af museumsinspektører og -ledere med speciale i nyere tids historie, til en national koordinering og kortlægning af, hvad man ønsker bevaret. Først derefter kan man begynde at diskutere, hvad indsatsen vil og kan koste, mener Flemming Steen Nielsen.

I Folketingets kulturudvalg har medlemmerne ikke nået at læse henvendelsen før tingets sommerferie, men udvalgsmedlem Peter Duetoft (CD) siger dog, at det vil være fornuftigt at lægge en 10-års plan, ikke for industrikulturarven, men for, hvilke dele af hele den danske kulturarv man ønsker at bevare.

- Derudfra vil vi kunne prioritere, hvad der skal reddes, og hvad der haster mest. Vi kan jo ikke redde det hele, siger Peter Duetoft.

kulturkristeligt-dagblad.dk