Prøv avisen

Ingemann er bedre end sit rygte

SALMESTAFET: -- Jeg foretrækker de salmer, som kan stå som digte uden at give udtryk for et for stærkt religiøst program, siger journalist, forfatter og foredragsholder Georg Metz

Har du en yndlingssalme?

– Jeg holder meget af helheden i Ingemanns morgen- og aftensange, og jeg vil

her vælge "Der står et slot i vesterled". Det gudelige i

salmen er ligegyldigt for mig. Hos Ingemann virker fromheden dog naturlig og oprigtig, og jeg foretrækker hans kristendom frem for Grundtvigs, som er meget demonstrativ, og som de fleste teologer jo er vilde med. Ingemanns kristendom er mindre teologisk end de andre store salmedigteres, hvilket han ofte kritiseres for. Jeg mener, at han er en undervurderet salmedigter

– for mig er han en af de helt store. Han skriver smukt og tegner i denne salme et fantastisk billede af en solnedgang. Han har en utrolig sans for rytme, og hans tekst klinger vidunderligt sammen med Weyses melodi. Samarbejdet mellem Ingemann og Weyse har for mig at se resulteret i kulturperler.

Kan du huske, hvornår du lærte salmen?

– Jeg blev tvunget til at synge morgensang og lære salmevers i skolen, og jeg hadede det. Men jeg kommer

fra et musikalsk hjem, og selvom min mor var meget ugudelig, så elskede hun

Ingemanns morgen- og aftensange og blev rørt over dem.

Hvad betyder de danske salmer for dig?

– Jeg nærer beundring over for de store tekster og for den store digtekunst, også når det gælder Kingo, Brorson og Ingemann. Jeg kan godt abstrahere fra det religiøse indhold og bare nyde den smukke kunst. Jeg kan godt blive bevæget over at synge salmer til en kristen begravelse, selvom jeg bliver irriteret over, at Jesus skal blandes ind i det. Jeg foretrækker de salmer, som kan stå som digte uden at give udtryk for et for stærkt religiøst program.

Georg Metz har valgt at sende

stafetten videre til Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen. Han vil i næste uge

fortælle om sin yndlingssalme på denne plads.