Prøv avisen

Intelligent design forbinder religion og videnskab

Leif Asmark er medlem af Hare Krishna og fortaler for teorien om intelligent design.

SKABELSE Når intelligent design især har opbakning i religiøse grupper, skyldes det primært de ateistiske naturvidenskabsfolks blokeringer, mener formand for de danske intelligent design-tilhængere

For ti år siden havde de færreste mennesker hørt om intelligent design. I dag er begrebet og ikke mindst dets tilhængere blevet en vigtig aktør i en kamp mellem tro og videnskab. For skal man tro naturvidenskaben, er intelligent design ikke spor andet end religion, pakket ind i pseudovidenskabelige argumenter. Og ser man på teoriens tilhængere, kommer de i dag fra stort set alle religioner, men nærmest aldrig fra naturvidenskabens rækker. Hvorfor det forholder sig sådan, kan man passende spørge Leif Asmark om. Han er formand for Dansk Selskab for Intelligent Design og ansvarlig for hjemmesiden www.intelligentdesign.dk. Men han er samtidig medlem af Hare Krishna og har blandt andet samarbejdet med kristne intelligent design-tilhængere for at få teorien indført i de danske klasselokaler.

Naturvidenskaben afviser teorien, mens religiøse grupper forsvarer den. Er intelligent design ikke bare en religiøst begrundet modstand mod Darwins evolutionsteori, Leif Asmark?

Nej, det er ren naturvidenskab, men der er en gruppe ateister og materialister, som har meget svært ved at sluge den kamel, at der i naturen findes træk, som kun kan forklares med en intelligent årsag. Når teorien så har størst opbakning i religiøse grupper, skyldes det nok, at man her er åbne for troen på en intelligent designer. Så på den måde kan man sige, at intelligent design forbinder religion og naturvidenskab.

Siger du ikke det, fordi du selv er troende?

Jamen, jeg mener faktisk, at man ud fra videnskabelige observationer har bevist, at Gud findes. Jeg har selv haft en række stærke oplevelser, der bekræfter dette, men samtidig er der en lang række videnskabelige og rationelle erkendelser og en kompleksitet i livets biologi, der ikke kan forklares uden en intelligent designer.

Naturvidenskaben siger jo heller ikke, at Darwins teori er endegyldigt bevist. Den hævder vel bare, at den er den bedst underbyggede teori. Så forskellen er vel, at de ikke konstruerer en forklaring, mens I propper en intelligent designer ind som jeres forklaring?

Det er bare den bedste forklaring. Står du foran eksempelvis Jellingstenen, er det jo også oplagt at konkludere, at der står en intelligent designer bag den. Vi ved det ganske vist ikke, men det er den eneste forklaring, der giver nogen form for mening. intelligent design-teorien er på samme måde den eneste mulige forklaring på nogle af de komplekse sammenhænge, vi møder i naturen.

Det er vel et faktum, at intelligent design-teorien i dag stort set kun har opbakning blandt troende fra flere religioner, mens naturvidenskaben afviser den?

Jamen, det skyldes faktisk, at mange naturvidenskabsfolk har en blokering på grund af deres religion, ateismen. De kan ikke acceptere, at der rent faktisk findes naturvidenskab, som modsiger deres ateistiske tro. De har på forhånd udelukket muligheden for, at der overhovedet kan være andre forklaringer end Darwins evolutionsteori, og dermed blokerer de også for al den viden, der ligger bag intelligent design-teorien. Den blokering har man ikke som religiøs, og det er nok derfor, at man i dag kan se religionerne arbejde sammen om teorien. Og så er det et godt eksempel på, at der i religionerne er mere, der samler os, end skiller.

rasmussen@kristeligt-dagblad.