Intern kritik af muslimsk ambassadør for Danmission

Udpegningen af imam og konvertit Saliha Marie Fetteh som ambassadør for Danmission mødte kritik fra egne rækker i weekenden. Biskop og bestyrelsesformand for Danmission overvejer, om ambassadørtitel bør ændres

Bestyrelsesformand for Danmission, Peter Fischer-Møller, var i krydsild om en muslimsk ambassadør for Danmission. Her ses han foran Vindinge Kirke ved Nyborg sammen med tidligere generalsekretær for Danmission, Mogens Kjær (tv) og biskop emeritus Mano Rumalshah fra Pakistan (i midten). –
Bestyrelsesformand for Danmission, Peter Fischer-Møller, var i krydsild om en muslimsk ambassadør for Danmission. Her ses han foran Vindinge Kirke ved Nyborg sammen med tidligere generalsekretær for Danmission, Mogens Kjær (tv) og biskop emeritus Mano Rumalshah fra Pakistan (i midten). – . Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.

Hvordan kan en muslim blive ambassadør for Danmission?

Det spørgsmål undrede en del støtter for det største danske missionsselskab under årets repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand på Fyn i weekenden.

Dialog-tilgangen i mødet mellem kristne og andre trossamfund har i de senere år været under pres. Og på repræsentantskabsmødet i Nyborg blev det tydeligt, at netop spørgsmålet om religiøs dialog kan føre til heftig debat. Også inden for Danmissions egne rækker.

I hvert fald var der fra en række fremtrædende medlemmer af Danmission undren og kritik over, at Danmission i foråret havde udpeget den kvindelige imam og konvertit Saliha Marie Fetteh fra den netop åbnede kvindemoské i København, Mariam Moské, som ambassadør for det kristne missionsselskab.

En af kritikerne var Leif Munksgaard, mangeårig missionær, tidligere flygtninge- og indvandrerpræst i Odense Domkirke og formand for Danmissions stiftsbestyrelse i København.

”Jeg kender Saliha Marie Fetteh og har stor respekt for hende som person og som muslim, men efter de 30 år, jeg har været ude, kunne jeg ikke forestille mig, at der skulle komme en ambassadør fra Danmission i Danmark, som har vendt kristendommen ryggen. Jeg ville ikke selv ret gerne modtage sådan en ambassadør,” sagde Leif Munksgaard og mødte store klapsalver fra en del af repræsentanterne.

Han fortalte desuden, at han havde talt med både en sognepræst og et menighedsrådsmedlem, som havde vendt Danmission ryggen efter at have erfaret, at Saliha Marie Fetteh var udnævnt til ambassadør.

”For nuværende bør vi sige, at det var en fejl, og at det bør stoppe,” sagde Leif Munksgaard om ambassadørtitlen til den muslimske konvertit.

Saliha Marie Fetteh og erhvervskvinden Stine Bosse blev i foråret udpeget som to af seks ulønnede ambassadøreer. De nye ambassadører er udpeget af bestyrelsen til at udbrede kendskabet og opbakningen til Danmissions dialogarbejde mellem kristne og muslimer og har for nylig været i Egypten.

Flere andre repræsentante r tog ordet og gav udtryk for lignende utilfredshed med beslutningen. Blandt andre Asger Jensen.

”Det er en person, der har taget afstand til alt det, vi var med til ved gudstjenesten tidligere i dag. Man kan ikke have en ambassadør, der tager afstand fra Danmissions grundlag, og derfor er det en ubegribelig beslutning,” sagde Asger Jensen.

Lars Mandrup, tidligere formand for Danmission og nu bestyrelsesformand for Dansk Missionsråd, støtter samarbejdet med Saliha Marie Fetteh, men var enig med den række af de repræsentanter, som fandt det misforståeligt, at hun og Stine Bosse var udnævnt til ambassadører.

”Ordet ’ambassadør’ leder tankerne i en forkert retning i forhold til de ting, man vil gøre. Jeg synes, at man skal lytte til de folk, der opfatter ambassadørtitlen som misforståelig,” sagde Lars Mandrup til Kristeligt Dagblad efterfølgende, hvor han dog også gav udtryk for støtte til, at Saliha Marie Fetteh fungerede som samarbejdspartner for Danmission.

Andre repræsentanter fandt kritikken helt ved siden af og flere gav udtryk for, at de støtter Danmission, fordi det er en organisation, der tør gå nye veje. Det gjaldt blandt andre Inger Lund.

”Det, der får mig op af stolen, er den fordomsfulde røst her i salen. Jeg har været lærer i Odense, hvor Saliha voksede op. Hun mødte stor kærlighed fra den muslimske verden i Vollsmose (bydel i Odense, red.) og blev præget på den måde. Hendes skæbne ville så, at hun blev gift med en iraker. Men hun er en værdig repræsentant som ambassadør for Danmission. Ingen behøver være fordomsfuld over for hende. Hun har ikke taget afstand fra kristendommen. Tværtimod,” sagde Inger Lund blandt andet.

Kritikken undrer ikke hovedpersonen selv, Saliha Marie Fetteh.

”Jeg har mødt det samme hos konservative muslimer, som undrer sig over, hvorfor jeg er en del af et kristent missionsselskab. Men jeg tror, det afhænger af, hvordan man ser på Danmission. Jeg ser det som en hjælpeorganisation, og deres værdier passer til mig, for jeg synes, at de gør et godt og stort arbejde,” siger Saliha Marie Fetteh.

Formand for Danmissions bestyrelse og Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller medgav, at det kunne give anledning til misforståelser, at Saliha Marie Fetteh og Stine Bosse var udpeget til ambassadør for Danmark, fordi det kunne opfattes, som om de var ansat af Danmission.

”Men grundlæggende handler det om at stå til tjeneste for en sag. En ambassadør er en fortaler, og normalt er vi jo meget glade, når folk vil tale godt om vores arbejde,” sagde Peter Fischer-Møller og fortalte, at bestyrelsen ville drøfte, om ambassadør-titlen skulle erstattes med en anden. Han var dog ikke i tvivl, om hvorvidt Saliha Marie Fetteh kunne fortsætte som engageret hos Danmission.

”Jeg har ikke læst eller mødt Saliha som en, der har vendt kristendommen ryggen. Hun er til gengæld gået frit ind og har talt godt om Danmissions arbejde,” sagde Peter Fischer-Møller.

Oprindeligt skulle Saliha Marie Fetteh og Stine Bosse have talt ved repræsentantskabsmødet, men de var taget af plakaten.

Ifølge Peter Fischer-Møller skyldtes det dog alene praktiske hensyn og ikke, at bestyrelsen var bekymret for, at Saliha Marie Fettehs tilstedeværelse ville føre til yderligere debat:

”Det handler om, at vi har en hårdt presset dagsorden, og at vi også gerne vil give repræsentanterne mulighed for at få ordet. Det er altså en helt pragmatisk beslutning,” sagde Peter Fischer-Møller.

Saliha Marie Fetteh har en anden vurdering.

”Jeg tror ikke, at de har villet udsætte Stine Bosse og mig for den kritik. Hvorfor skulle de det? Men næste gang, vi skal lave noget for Danmission, håber jeg da, vi får mulighed for at komme ud og fortælle om vores arbejde i netværket,” siger hun.

Efter løfte om at overveje en ny betegnelse for ambassadørerne blev formandens beretning godkendt – herunder også samarbejdet med Saliha Fetteh og Stine Bosse.