Iranske konvertitter drages af næstekærligheden i kristendommen

De fleste konverterende asylansøgere herhjemme er iranere, viser nye tal. Dette afspejler en folkebevægelse gennem flere årtier, der skyldes en skuffelse over islam og en fascination af Jesus og næstekærligheden, siger ny områdeleder for international hjælpeorganisation

Iranske kristne ses her til gudstjeneste i Teheran, landets hovedstad. Selvom der kan være sanktioner forbundet med at være kristen, bliver det mere normalt for iranerne at vælge kirken til, siger Kenneth Kühn. –
Iranske kristne ses her til gudstjeneste i Teheran, landets hovedstad. Selvom der kan være sanktioner forbundet med at være kristen, bliver det mere normalt for iranerne at vælge kirken til, siger Kenneth Kühn. – . Foto: Scanpix.

Iranerne er stærkt repræsenterede blandt de asylansøgere, der ønsker at konvertere til kristendommen i Danmark. Det viser et skøn fra Folkekirkens Asylsamarbejde, som Berlingske præsenterede i går.

Ud af de op mod 300 asylansøgere, der lige nu går til dåbsforberedelse for at konvertere, er mindst 250 fra Iran, viser opgørelsen. Og det tal er ikke overraskende, men afspejler en længevarende folkelig bevægelse i Iran, siger Kenneth Kühn. Han er ny områdeleder for Europa i den internationale organisation Elam Ministries, der arbejder med at vejlede og formidle ressourcer til migrantkirker og kirker, der arbejder med flygtninge.

”Det er et globalt, veldokumenteret og ikke nyt fænomen, at iranerne konverterer til kristendommen. Rent historisk begyndte det efter den islamiske revolution i Iran i 1979, hvor Iran som det eneste muslimske land i verden fik et gejstligt styre frem for et sekulært. Kristne blev undertrykt og måtte ikke missionere. I kølvandet på revolutionen følte mange iranere sig desillusionerede, og i 1980’erne oplevede man en markant strøm af konvertitter, hvilket førte til forfølgelser og drab af kristne i landet. Helt eksistentielt ser man herfra en religiøs reorientering blandt iranere, hvilket afspejler en skuffelse over islam blandet med en længsel efter stadig at have en tro. Tilstrømningen er siden vokset, hvilket man både ser herhjemme og i andre europæiske lande. I 2015 vurderede organisationen Operation World, at den iranske kirke var verdens stærkest voksende kirke det år, og intet tyder på, at det aftager.”

Hvorfor vokser antallet af konvertitter fortsat frem for at nå et stabilt leje efter så mange år?

”I Iran er kristne stadig voldsomt undertrykt, og rent historisk er erfaringen, at kirken altid vokser de steder, hvor den er undertrykt. Derudover kan man tale om, at bevægelsen efterhånden er vokset så meget, at den er nået et tippepunkt, hvor frygten for at blive forfulgt er mindre end troen. Dermed kan flere i dag have modet til at konvertere.”

Hvorfor vælger de iranske konvertitter kristendommen?

”Det findes der ikke et entydigt svar på, men en forklaring er, at mange af dem, der ikke føler sig som muslimer, stadig har en længsel efter et forhold til Gud og samtidig bliver fascinerede af budskabet om Jesus og næstekærlighed. En anden mere religionsvidenskabelig forklaring er, at shia-islam, som er mest udbredt i Iran, tidligt er blevet påvirket af katolicisme, og at der er aspekter i deres tro, der kan spores tilbage til kristendommen. Eksempelvis er Guds personlige nærvær mere væsentligt for shia-muslimer, så de søger en personlig relation til Gud, mens sunni-islam praktiserer en mere rendyrket lovreligion, hvor Gud er mere på afstand.”

Har iranere dermed også lettere ved at konvertere end andre flygtninge med muslimsk baggrund?

”Det, at de er shia-muslimer, og at der er en folkelig bevægelse i gang i landet, gør det lettere. Derudover er der den ekstra dimension, at iranerne er et mere litterært og poetisk folk, men deres poesi er blevet undertrykt af det nuværende regime. Iranske poeter har lavet både erotiske og åndelige digte om kærlighed og længsel, og når de læser tekster fra især Det Gamle Testamente, som indeholder meget poesi, vil de finde det beslægtet med noget i deres folkesjæl.”

Bygger den viden om iranske konvertitter på skøn, eller findes der dokumentation for udviklingen?

”Der er lavet meget researcharbejde og samlet erfaringer fra migrantarbejdet. Eksempelvis har den engelske professor Mark Bradley skrevet to bøger om iranerne og kristendommen. Så jeg vil sige, at det er objektivt veldokumenteret.”

Ser man en lignende bevægelse blandt muslimer i andre lande?

”Antallet af afghanske konvertitter er begyndt at vokse, og man kan formode, at de når et tippepunkt ligesom Iran. Der er også en bevægelse i gang i Nordafrika, hvor mange unge muslimer vender sig væk fra islam i afstandtagen fra de radikale strømninger og konverterer, efter de har undersøgt kristendommen, som har rødder længere tilbage end islam i deres lande. Men det er stadig en meget skjult og hemmelig kirke, ligesom det var i begyndelsen i Iran.”

Hvordan skal Danmarks kirker håndtere det stigende antal konvertitter blandt flygtninge?

”Det er godt, hvis et bredt kirkeligt landskab tager sig af udfordringen sammen, da enkelte kirker kan have svært ved at håndtere et stort antal konvertitter. Derudover skal man gøre mere for at træne nye kristne konvertitter i at være vejledere for andre nye, der søger til kirken. Og så må vi se integrationen af dem i kirken som en berigelse, der bekræfter noget helt grundlæggende i den kristne tro, nemlig at kærligheden forener på tværs af alle menneskelige skel.”