Prøv avisen

Islamisk-Kristent Studiecenter kæmper mod lukning

- Selvfølgelig vil vi kæmpe for at klare os, men jeg kan da godt frygte, at vi må opgive egne lokaler og leje et rum til kontor, siger leder af IKS, Lissi Rasmussen. (Foto: Leif Tuxen)

Der er ikke prestige i at støtte organisationer, hvor ordet islam indgår, mener lederen

Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) risikerer lukning. Midt i april løber det eneste muslimsk-kristne dialogforum, der ikke er tilknyttet kirke eller moske, tør for penge. Siden første januar har IKS ikke fået midler fra de såkaldte satspuljemidler. I seks år har organisationen fået 300.000 kroner årligt til aktiviteter og drift. Leder og sognepræst Lissi Rasmussen frygter, at der heller ikke kan skaffes midler fra andre kanaler.

- Selvfølgelig vil vi kæmpe for at klare os, men jeg kan da godt frygte, at vi må opgive egne lokaler og leje et rum til kontor. Det ødelægger jo hele ideen bag IKS, som er, at folk skal kunne komme og gå, bruge biblioteket, studere eller bare være sammen, siger hun.

Tilsyneladende har der dog ikke været den store politiske polemik om ikke længere at støtte IslamiskKristent Studiecenter. De deltagende ordførere på møderne om satspuljerne sidste år, som Kristeligt Dagblad har talt med, siger samstemmende, at der ikke var debat om Islamisk Kristent Studiecenter. Integrationsordfører Anne Marie Meldgaard (S) er personligt ked af, at centeret ikke fik penge.

- Det var et prioriteringsspøgsmål, og Islamisk-Kristent Studiecenter passede ikke ind i årets tema for uddelingen, som hovedsageligt handlede om indvandrerkvinder og integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. Men jeg mener nu også, at man i det forum kender fronterne, og det er ikke populært at støtte noget, der har med islam at gøre. Så når der skal opnås en vis enighed, er det ikke der, man søger den.

Søren Krarup fra Dansk Folkeparti har tidligere udtalt til Kristeligt Dagblad, at han ville arbejde på, at Islamisk Kristent Studiecenter blev lukket, men Dansk Folkepartis deltager på satspuljemøderne, Bent Bøgsted, siger, at Krarup ingen indflydelse har haft.

- Vi havde i Dansk Folkeparti aftalt, at vi skulle være tilbageholdende, når vi nu for første gang var med i et satspuljeforlig. Men selv om jeg ville have stemt imod fortsat støtte til IKS, så kan jeg jo ikke gøre det alene. Jeg husker ikke, at der var en debat om det.

Kristendemokraternes Bodil Kornbek er ked af, at IKS ikke får støtte, men siger samtidig, at man jo ikke kan forvente eller basere organisationen på evig støtte til drift ved hjælp af satspuljemidler.

Det er Lissi Rasmussen sådan set enig i.

- Men i det nuværende debatklima er der ingen prestige i at støtte projekter, hvor ordet islam indgår. Og vi har forsøgt at skaffe midler andre steder fra. Vi møder samme mur i kommuner og fonde, siger hun.

Mogens Mogensen, der er formand for syvstifts- samarbejdet »Folkekirke og religionsmøde«, er en af de mange, der over for politikerne har anbefalet, at IKS fortsat får satspuljemidler.

- Jeg anfægter ikke politikernes ret til at fordele satspuljemidlerne. Men jeg mener, det er meget vigtigt, at der er en organisation, hvor muslimer og kristne taler sammen, fremfor at muslimer, som det for det meste foregår i øjeblikket, bliver talt til og råbt af, siger han.

Der skal være generalforsamling i IKS til marts, hvorefter der tages stilling til, hvordan IKS skal løse problemet med den tomme pengekasse.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk

Islamisk Kristent Studiecenter

IKS blev stiftet i 1997 og er den eneste kristenmuslimske dialogorganisation, der hverken får støtte fra kirke eller moske. IKS havde i 2002 indtægter for 394.042. Den største indtægt er de 300.000 kr fra satspuljemidler. IKS har årlig kontakt til 7000 mennesker via debataftner, de seks-otte dialoggrupper samt undervisning, kurser. og rådgivning. Af andre aktiviteter er blandt andet etablering af netværk mellem præster og imamer og gruppe af kristne og muslimske frivillige, der besøger indsatte i fængsler og indlagte på hospitaler. Eneste lønudgift er til en halvtidssekretær. Lissi Rasmussen er daglig leder af og formand for IKS. Næstformand er Safet Bektovic. IKS støttes moralsk af 46 organisationer, heraf 15 kirkelige og 10 muslimske.

Satspuljer

Satspuljer uddeles til projekter, der støtter svage grupper i samfundet. Pengene i puljerne er en lille procentdel af den årlige stigning i overførselsindkomster. De fleste projekter ligger under Socialministeriet. Sidste år var der 25 millioner kroner til fordeling fra Integrationsministeriet. Der var søgt projektstøtte for 50 millioner kroner. Modsat de fleste andre puljer, må satspuljen bruges til almindelig drift af organisationer. Det er integrationsordførerne fra folketingets partier, der har fordelt dem. Derfor kaldes satspuljerne også »finanslovslim«. De fordeles i forbindelse med finanslovsforlig, og giver de enkelte partier mulighed for at gøre godt på områder, der har deres særlige interesser.