Prøv avisen

Islamkritiske præster står fast: Multikultur er farlig

Indvandrere fotograferet på Nørrebro onsdag d.2. marts 2011 i forbindelse med rapporten ""Muslimer i København"", der offentliggøres i morgen ved et pressemøde på Københavns Rådhus. Open Society Foundations står bag rapporten, der bringer ny viden om muslimers og ikke-muslimers hverdagsliv på Nørrebro. Har vi fælles eller forskellige værdier? Er der parallelsamfund i København? Hvad er de største udfordringer og barrierer? Rapporten viser bl.a. at muslimer på Nørrebro er glade for at bo der. I undersøgelsen er der blevet lagt vægt på, hvorvidt muslimer, i forhold til ikke-muslimer, på Nørrebro føler et tilhørsforhold til Nørrebro, København og Danmark i forhold til emner som uddannelse, beskæftigelse, boligforhold osv. Den viser, at de 100 muslimer, der har deltaget i undersøgelsen, føler et tilhørsforhold til Nørrebro og for så vidt også København. De føler sig dog ikke som danskere. Foto: Jens Nørgaard Larsen

MED AFSTEMNING Præst Sørine Gotfredsen har fået alvorligt på puklen efter en kronik, hvori hun giver det multikulturelle samfund en del af skylden for Anders Breiviks terrorhandlinger. Men en stribe danske præster fra Islamkritisk Netværk mener fortsat, at multikulturalismen skal væk

 
 
Kritikken har de seneste dage haglet ned over sognepræst Sørine Gotfredsen, efter at hun forklarede terrortragedien i Norge med det multikulturelle samfunds negative indflydelse på folk.

Men nu får hun opbakning fra et præstebagland i Islamkritisk Netværk.

Jeg er sådan set enig med Sørine, for specielt med muslimer ser man, at de mange steder knytter sig i parallelsamfund og i et vist omfang holder fast i sharia-lovgivningen. Derfor fungerer det multikulturelle ikke, siger Esper Dalgaard, præst ved Randers og medlem af netværket.

LÆS OGSÅ:Det multireligiøse samfund - utopi eller ideal

Islamkritisk Netværk består af 122 præster og teologer i en sammenslutning, som studerer og kritiserer islam. Herfra udtrykker også Michael Fagerlund, præst i Maribo, forståelse for Sørine Gotfredsens kritik af det multikulturelle.

Der hersker efterhånden lidt den opfattelse, at Danmark er en campingplads, hvor alle kan slå sig ned. Vi skal have et åbent samfund med plads til andre kulturer, men hvis vi skal undgå uheldige konsekvenser af det, skal det ske med respekt for den kristne kulturarv, som er vores samfundsbærende kultur, siger han.

I går beklagede Sørine Gotfredsen, at kronikken blev bragt på et følelsesladet tidspunkt, og at visse formuleringer har kunnet tolkes som forståelse for Anders Breiviks handlinger. Samtidig slog Sørine Gotfredsens arbejdsgiver, Jesuskirken i Valby, fast, at hun har ret til at bruge sin ytringsfrihed.

Det her har ikke noget med hendes embedsførelse at gøre, sagde Trine Smith, menighedsrådsformand i Jesuskirken, til Berlingske Tidende.

Fra Islamkritisk Netværk mener præst Martin Corfix fra Lynge ved Allerød, at Sørine Gotfredsens kobling mellem multikulturalisme og terroren i Norge er uheldig, men:

Jeg går ikke ind for, at der skal lægges en dæmper på debatten. Tingene skal siges ligeud, for vi skal kunne debattere på demokratisk vis.

Men det er en fejl at konkludere det multikulturelle samfund for en utopi. Det mener sognepræst Poul Joachim Stender, som gennem flere år i amerikanske Los Angeles oplevede fredelig sameksistens mellem stribevis af kulturer og religioner.

I Danmark kommer vi med tiden til at leve i et multikulturelt samfund, og det kan vi lige så godt indstille os på. Sådan er verdens gang, og den udvikling må vi stige på, så vi ikke lader os overrumple af den.

gehlert@k.dk