Prøv avisen

Islams ideologi og demokrati er som vand og olie

Sognepræst Massoud Fouroozandeh er selv vokset op med en islamistisk far, der støttede teokraten ayatollah Khomenei. Nu har han skrevet en bog om faren ved den muslimske jihad-tankegang. Foto: Claus Fisker.

Vi er blevet så politisk korrekte i Vesten, at ingen åbent tør kritisere islam, mener Massoud Fouroozandeh, som netop har udgivet den islamkritiske bog Global Jihad Islams sjette søjle

Den her bog er ingen propaganda- og holdningsbog, og det har heller ikke været hensigten at skrive vores egne meninger. Det er en faktuel, men kritisk debatbog, hvor vi har lagt stor vægt på at systematisere og fremlægge dokumentation for de påstande, vi argumenterer med.

Sådan beskriver den danske sogne- og integrationspræst ved Skt. Hans Kirke i Odense Massoud Fouroozandeh bogen Global Jihad Islams sjette søjle, som han og kollegaen teolog Marianne Søndergaard for nylig udgav. Med ordene ønsker han at slå fast, at bogen ikke skal opfattes som en kritik af den enkelte muslim.

LÆS OGSÅ: Et modigt opråb

Derimod lægger den fynske præst ikke skjul på, at han finder behovet for en åben debat om islam vigtig, idet den alt for længe har været forskånet for en saglig og tilbundsgående kritik.

Den sande religion skal nok bestå trods kritiske spørgsmål, men en religion, der bliver beskyttet mod kritiske spørgsmål, bliver totalitær, og det er sådan, det har været fra starten med islam, hvor man har afholdt selv mange muslimer fra at læse i Koranen for at undgå kritiske spørgsmål, siger han.

For Massoud Fouroozandeh er et af de væsentlige problemer med islam muslimernes opfattelse af, at Koranens ord er ordrer, der kommer direkte fra Allah, og at de befalinger, der lyder i teksten, derfor bør følges, hvis man vil være en rettroende muslim.

Det er en form for hjernevaskelse, når muslimerne tror på, at Koranens ord kommer direkte fra Allah. Det giver den en beskyttelse mod at blive udsat for kritiske spørgsmål noget, som islam slet ikke ville kunne tåle, siger han og drager en parallel til kristendommen

Sådan forholder det sig jo slet ikke med kristendommen. Se på universiteterne ingen af vore professorer er bange for at få revet hovedet af, når Bibelen i forbindelse med undervisning og forskning i overført betydning rives fra hinanden, siger Massoud Fouroozandeh og forklarer videre, hvorfor han også ser ophøjelsen af profeten Muhammad som problematisk.

Profeten Muhammad bliver af muslimerne betragtet som det bedste menneske nogensinde. Derfor vil de forsøge at efterligne ham. Men det er problematisk, for det var ham, der satte jødehadet i gang, opfordrede til jihad (herunder hellig krig, red.) og tillod flerkoneri, konstaterer han.

Selvom det i nogens optik er kontroversielle emner, der tages op i Massoud Fouroozandeh og Marianne Sønder­gaards nye bog, når de skriver om muslimsk kvindeundertrykkelse og islamisk terror, frygter han ikke for reaktionerne.

Nej, jeg har aldrig været bange for, hvilke konsekvenser det kunne få for mig at udtale mig kritisk om islam. Men jeg har derimod været skuffet over, at der ikke er flere, der aktivt tager del i debatten, siger han og efterlyser en større kritisk tilgang til islam fra både muslimerne selv og fra vesterlændinge generelt.

Med den nye bog håber de to teologer bag Global Jihad Islams sjette søjle at nå ud til især to målgrupper, så de ad den vej kan blive hjulpet til at deltage i en sagligt funderet diskussion om islam.

Den ene målgruppe er familien Danmark, som ikke kender særlig meget til islam. Den er ifølge Massoud Fouroozandeh nødt til at komme til en forståelse af, at islam ikke er en religion som kristendommen, men at der i lige så høj grad er tale om en politisk ideologi, der spiller ind på alle samfundssfærer og tit er domineret mere af jura end af tro.

Den anden målgruppe er den store gruppe af moderate muslimer. Massoud Fouroozandeh mener nemlig, at netop denne bærer en stor del af ansvaret for, at der i Vesten fortsat foreligger den misforståelse, at islam er en fredelig religion, der harmonerer fint med vestlig kultur og samfundsindretning.

De er det tavse flertal, som nægter at indse, at det er problematisk, når muslimer betragter islam og Allahs ord som sandheden. Men de skulle se at komme ud af busken og få øje på, hvor store problemer det skaber, når man binder sig op på at følge de ord, der står i Koranen, siger han.

Ifølge Massoud Fouroozandeh er vi dog i Vesten mest af alt selv skyld i, at der ikke eksisterer en kritisk debat om de problematiske forhold ved islam. Vi er nemlig med hans egne ord blevet ramt af det virus, der hedder politisk korrekthed. Et virus, han ønsker udryddet så hurtigt som muligt.

Se blot, da vores bog udkom, og vi holdt reception. Der kom stort set ingen fra medierne, fordi de alle sammen har så travlt med at fortælle om, hvor godt det hele går. Men det passer jo ikke, det er ikke sandt, siger han og sender samme kritik af sted mod de danske islamforskere.

Mange af de islamforskere, vi har i dag, er frem for at være forskere nærmere ved at være islamkøbere. Det ligger i den kulturelle ånd, at vi ikke må træde nogen over tæerne, men det er et faktum, at islams ideologi og demokratiet er som vand og olie, og de to vil aldrig kunne tilpasses hinanden, siger Massoud Fouroozandeh, der selv konverterede fra islam til kristendommen som 27-årig.

På spørgsmålet om, hvorfor en præst i den danske folkekirke bruger så mange kræfter på at gå i clinch med islam i stedet for at koncentrere sig om at missionere og udbrede det kristne budskab, er Massoud Fouroozandeh klar i mælet.

Jesus talte heller ikke kun om Guds rige. Han henvendte sig også til farisæerne og kritiserede dem. Og jeg har et kald, hvor jeg ikke kan holde ud kun at tænke på mit eget velbehag, men ser mig kaldet til at komme ud af busken og gøre opmærksom på, at vi har et problem her, siger han.

Massoud Fouroozandeh