Prøv avisen

Israel forfølger messianske jøder

Ultraortodokse jøder beder ved solnedgang. - Foto: JIM HOLLANDER Denmark

De israelske myndigheder beskyldes for at benytte sig af ortodokse håndlangere for at bekæmpe de messianske jøder, som tror, at Jesus er Messias

At der eksisterer spændinger mellem Israels ortodokse jøder og de messianske jøder, der tror på Jesus som Messias, er ikke noget nyt. Ortodoks jødedom anser de messianske jøder for at være 100 procent kristne og derfor en trussel mod Israels jødiske identitet. Men at Israels indenrigsministerium giver personlige og fortrolige oplysninger om messianske jøder videre til den ortodokse organisation Yad La'achim er først blevet afsløret af dagbladet Haaretz for ganske nylig.

Yad La'achim har et omfattende netværk af informanter i Israel, USA og visse europæiske lande. I en række tilfælde har organisationen direkte chikaneret messianske jøder i Israel, og i andre tilfælde er organisationen med til at holde indenrigsministeriet opdateret med hensyn til, hvilke personer er aktive i den messianske bevægelse.

– Titlen messianske jøder er en misvisende titel. Der findes ikke messianske jøder. De er 100 procent kristne, og de forsøger at fremstille sig selv som jøder for at få opholdstilladelse og på den måde konvertere så mange jøder som muligt til kristendom, siger rabbiner Dov Lifschitz, der er generalsekretær for Yad La'achim- organisationen.

Selvom der ikke er forbud mod missionsarbejde i Israel, er de messianske jøder ilde sete i de ortodokse jødiske kredse. Israelsk lov giver enhver person med jødiske bedsteforældre ret til at opnå israelsk statsborgerskab. I ortodokse kredse er det en udbredt opfattelse, at denne lov har givet alt for mange messianske jøder adgang til Israel, og at de nu udgør en eksistentiel trussel mod Israels ortodokse jødedom.

I en rapport beskylder USA's regering Yad La'achim for at forfølge missionerende i Israel. Og med jævne mellemrum skriver de israelske dagblade om hændelser, hvor messianske jøder udsættes for trusler eller fysiske overgreb.

Men den nyligt afslørede kobling mellem indenrigsministeriet og Yad La'achim vækker hård kritik fra en række israelske dagblade og organisationer.

I en lederartikel retter dagbladet Haaretz et direkte angreb mod Yad La'achim-organisationen.

– Yad La'acim er stolt af at "redde" jødiske mænd, kvinder og børn fra andre religioners "kløer" med deres tvangsfyldte taktik.

Haaretz opfatter samarbejdet mellem indenrigsministeriet og Yad La'achim som et brud på israelsk lov, og opfordrer til øjeblikkelig ændring af den nuværende situation.

– Regeringen bør forklare indenrigsminister Eli Yishai, at han ikke er ansvarlig for at bevare den jødiske races renhed i henhold til ortodokse ekstremisters livssyn. Og det bør stå klart, at ethvert samarbejde med Yad La'achim er et alvorligt eksempel på forfølgelse.

allan@kristeligt-dagblad.dk