2000 år gamle dødehavsfragmenter af bibelske skrifter afslører 11 linjer

Efter den store forfalskningsskandale med salg af fabrikerede dødehavsfragmenter kan israelske arkæologer nu bringe pålideligt nyt fra fronten i ørkenen ved Det Døde Hav, hvor der er gjort nye fund af bibelske fragmenter

Sådan ser nogle af de fundne tekstbidder ud. De bærer blandt andet ord, der i den danske bibel er oversat til: ”Dette er, hvad I skal gøre: Tal sandhed med hinanden! Fæld redelige domme i porten, domme, der skaber tryghed.” – Foto: Ritzau Scanpix.
Sådan ser nogle af de fundne tekstbidder ud. De bærer blandt andet ord, der i den danske bibel er oversat til: ”Dette er, hvad I skal gøre: Tal sandhed med hinanden! Fæld redelige domme i porten, domme, der skaber tryghed.” – Foto: Ritzau Scanpix.

I 2018 beskrev vi på disse sider, hvordan en af de største forfalskningsskandaler i den bibel-arkæologiske verden var under oprulning. Efter at der i årtier ikke var blevet fundet nye fragmenter af bibelske eller jødiske skrifter i huler langs Det Døde Hav, begyndte der i år 2002 pludselig at dukke nye op til salg på antikvitetsmarkedet. Der var bare et problem: De viste sig efterfølgende at være forfalskede.

Derfor vækker det nok en vis skepsis rundt omkring, når man i disse dage igen kan læse om nye fund af cirka 2000 år gamle dødehavsfragmenter af bibelske skrifter. Men der er en afgørende detalje til forskel: Denne gang er der ikke tale om genstande, der uden nærmere forklaring pludselig er til salg på et tvivlsomt marked.

Derimod er der tale om fund gjort af israelske arkæologer i et storstilet arkæologisk projekt for at komme illegale udgravninger i forkøbet. Der er tusindvis af huler i klipperne langs Det Døde Hav, og siden 2017 har arkæologerne gennemsøgt omkring 500 af disse – i mange tilfælde med eksperthjælp fra bjergbestigere, da den eneste farbare vej til hulerne er via rappelling i tov.

I langt de fleste tilfælde har hulerne vist sig tomme, men udgravningen af en tidligere udgravet hule har nu givet et enestående fund. Under den første udgravning i 1960 blev denne hule døbt Cave of Horror – skrækhulen – da den var fyldt med skeletter, formodentlig af jødiske oprørere. Samtidig fandt man også breve fra det andet store jødiske oprør mod Rom i år 132-135 e.Kr. og en græsk oversættelse af de 12 små profeter fra Det Gamle Testamente.

Nærmest som var det en gentagelse i miniature-format, har arkæologerne nu gjort lignende fund. Først fandt de svøbt i et klæde et mumificeret cirka 6000 år gammelt lig af et 6-12-årigt barn og dernæst et dusin af de eftertragtede bibelske fragmenter fra perioden før templets fald.

Ved nærmere undersøgelse viste det sig, at fragmenterne er fra samme skrift som det, der blev fundet i den første udgravning. Indtil nu er det lykkedes at få genskabt 11 linjer fra Zakarias’ Bog 8, 16-17 og Nahums Bog 1, 5-6. Al tekst er også denne gang på græsk med én undtagelse. Guds navn, Jahve, er gengivet på hebraisk og endda med den gamle paleo-hebraiske skrifttype fra det første tempels tid, der ikke længere var i brug på det andet tempels tid. Dette sikkert for at markere navnet som særligt helligt.

Samtidig blev der gjort et andet og ganske enestående fund: En cirka 10.000 år gammel flettet kurv med et rummål på omkring 100 liter. Det ekstremt tørre klima havde bevaret den under dynger af århundreders sandaflejringer. Det er fascinerende at se, hvordan en hypermoderne retrotaske i flettet materiale til forveksling ligner en formindsket udgave af denne 10.000 år gamle kurv.

Tilbage i hulerne arbejder arkæologerne nu videre på højtryk. Det vil ikke være forkert at sige, at der er penge i skidtet. Derfor er omfanget af illegale udgravninger i Israel og de palæstinensiske områder om noget kun stigende. Måske ikke overraskende kan de israelske arkæologer heller ikke dy sig fra at bruge anledningen til at nævne behovet for yderligere støtte, hvis de skal komme først i kapløbet mod illegale udgravere.

Indtil de får det, må de nøjes med at true med teksten fundet fra Zakarias’ Bog, der lyder: ”Dette er, hvad I skal gøre: Tal sandhed med hinanden! Fæld redelige domme i porten, domme, der skaber tryghed.”

Morten Hørning Jensen er lektor på Menighedsfakultetet og redaktør af det arkæologiske tidsskrift TEL.