Prøv avisen

Jøder gror fast uden for Israel

De omkring en million jøder i Rusland er ved at glemme deres jødiske baggrund, frygter organisationen World Jewish Congress.

En ny generation af jøder drømmer ikke længere om en fremtid i landet Israel, fastslår to amerikanske sociologer i ny bog om nutidens jødedom

Den jødiske diaspora er snart en saga blot. Vor tids jøder har slået dybe rødder i de lande, som de har bosat sig i uden for Israel, og forestillingen om jødernes evige vandring i det fremmede mod det forjættede land er ved at være et forældet religiøst dogme.

Det fastslår de to jødisk-amerikanske sociologer Caryn Aviv og David Shneer, der i den nyligt udkomne bog "New Jews: The End of the Jewish Diaspora" konkluderer, at mange unge jøder bosat uden for Israel modsat deres forældre og bedsteforældre ikke opfatter Israel som Det forjættede Land og centrum for det jødiske univers. I stedet er de fuldt assimilerede og engagerede i deres lokalsamfund, uanset om det er i New York, Buenos Aires eller Moskva, skriver Aviv og Schneer, der begge underviser på University of Denver.

Det argument bakkes op af Steven M. Cohen, der er lektor i jødisk sociologi på Hebrew Union College Institute of Religion i New York. Han har dokumenteret, at andelen af amerikanske jøder, der svarer bekræftende på, at "omsorg for Israel er en meget vigtig del af min jødiskhed", faldt fra 73 procent i 1989 til 57 procent i 2005.

Kun 17 procent af alle amerikanske jøder betegner sig i dag som "zionister", altså tilhængere af ideen om staten Israel som jødernes retmæssige hjemland.

Støtte til Israel er stadig et vigtigt jødisk princip, men især de unge jøder er i dag mindre fokuserede på ideen om, at de er del af en tæt sammenvævet familie med centrum i Israel. Det skyldes dels, at de er mere individualistiske i deres måde at være jødiske på, og dels, at de i kraft af den nyere historie er mindre tilbøjelige til at opfatte Israel som en heroisk og moralsk overlegen nation, forklarer Steven M. Cohen.

Israels ændrede status blandt diaspora-jøderne illustreres også af, at stadig færre emigrerer dertil. Ifølge avisen Jerusalem Post forventer de israelske myndigheder, at den samlede udvandring fra Israel i år vil overstige den samlede indvandring til landet.

nyholm@kristeligt-dagblad.dk