Prøv avisen

Jagten på nuet

Mindfulness vinder i stor stil frem som kur mod angst og stress i erhvervslivet, hvor ledere og ansatte lærer at leve i nuet. -- Foto: .

Mindfulness er blevet den vestlige verdens kur mod stress og modløshed, men brugt forkert avler den mere pres og ensomhed, advarer eksperter. I dag taler tibetanernes åndelige overhoved, Dalai Lama, om netop mindfulness i København

"Kender du til kapløbet mod tiden? Lange to do-lister både på arbejdet og derhjemme? Afbrydelser og stadig flere opgaver, der fjerner fokus fra alt det, du i forvejen skulle nå?"

Sådan lyder de indledende sætninger på indbydelsen til kurset "Mindfulness i arbejdslivet", som Teknologisk Institut indbyder til i maj.

LÆS OGSÅ:Kræftpatienter finder ro i mindfulness

Og de er ikke alene. Både Hærens Officersskole, Telia, Skat og Journalistforbundet har haft medarbejdere og medlemmer af sted på kurser i den buddhistiske teknik, som på mange måder er blevet erhvervslivets metode til at håndtere krav og udfordringer, når de skal opnå resultater. I dag er der udsolgt, når tibetanernes leder, Dalai Lama, taler om mindfulness i Tivoli Congress Center.

Rasmus Hougaard fra konsulentvirksomheden The Potential Project er en af underviserne på kurset til maj. Han har selv dyrket mindful-ness i 20 år og kalder filosofien en win-win-situation, der kan give bedre og gladere medarbejdere.

"Mindfulness handler om at kunne stå i stormens øje uden at være en del af stormen. Men det er ikke nogen mirakelkur eller et 'quick fix'. Det kræver måneders træning at lære at være til stede i nuet, og det kan stresse folk yderligere, hvis de dyrker mindfulness på et uoplyst grundlag," advarer Rasmus Hougaard.

Mindfulness stammer fra buddhismen, men det betyder ikke nødvendigvis, at topledere fra Telia og Skat nu begynder at bekende sig til religionen fra Østen, mener religionsforsker ved Aarhus Universitet Iben Krogsdal. Hun har netop udgivet bogen "De nye myter – fra religion til psykologi" og ser mest af alt det store udbud i mindfulnesskurser som et udtryk for, at der er penge i at lære folk, hvordan de kan være til stede i nuet. Ikke som en religiøs trend.

"Det er blevet en rigtig god forretning at få folk til at vende blikket indad, men jeg mener ikke, at man ved at dyrke mindfulness abonnerer på et bestemt verdensbillede. Jeg tror heller ikke, at de, der arbejder med mindfulness, bliver buddhister. Det er en teknik, som er løsrevet fra den oprindelige buddhistiske kontekst og nu bliver ført over i en helt anden sammenhæng, og det er der sådan set ikke noget galt i," mener Iben Krogsdal.

Til gengæld advarer hun mod, at mindfulness helt får overtaget som hovedteknik og problemløser på Danmarks arbejdspladser.

"Lige nu er fortællingen om, at vi skal kigge indad og udvikle os selv, blevet den meget dominerende fortælling. Faren ved det er, at den enkelte medarbejder påtager sig hele skylden, hvis hun bliver ramt af stress. Det er ikke sikkert, vi altid skal starte med os selv og have hele ansvaret, men selvfølgelig er det lettest for virksomheden, at den enkelte medarbejder kigger indad, frem for at ledelsen tager livtag med strukturen og arbejdsopgaverne, som måske er den egentlige årsag til, at folk er stressede," siger hun.

Hospitalspræst Preben Kok mener ligeledes, at det er problematisk, hvis mindfulness bliver kuren mod alle problemer.

"Hovedproblemet er, at vi har glemt, at der er en ressource i at give op. Vi har glemt skriftsteder som 'i din magtesløshed udfylder Guds kraft sig helt' og 'den, der vil vinde sit liv, mister det, men den, der tør miste sit liv i Guds navn, vinder det'," siger Preben Kok.

Han finder det problematisk, at mindfulness efter hans overbevisning fjerner mennesker fra magtesløsheden.

"Mindfulness trækker mennesket hen til nuet, så det ikke oplever uoverkommeligheden. Det er derfor en ressource, vi ikke får fat på. Det er befriende at se patienter blive løst fra det tyngende ansvar, når de tager magtesløsheden med. Vi prøver at undgå livets naturlov ved ikke at gå ind i magtesløsheden," mener Preben Kok.

Også i behandling af kræftpatienter er den buddhistiske meditationsform blevet et tilbud. Mindfulness-instruktør og tidligere sygeplejerske Annette Holst har specialiseret sig i individuelle mindfulnesskurser til kræftsyge. Selv opfatter hun ikke mindfulness som noget religiøst, men mener, at man kan finde ligheder mellem det at tro og at lære at være til stede i nuet.

"Mindfulness-meditation gør på nogle måder det samme som troen og bønnen. I bønnen er det måske det at tænke på, at der en Gud, der passer på mig, der bringer mig hen til nuet. På samme måde bliver vi til stede i nuet i mindfulness-meditationen," siger Annette Holst.

Hun ser ikke mindfulness som en universalløsning og understreger, at det ikke handler om at flygte fra magtesløsheden. Tværtimod.

"Det er ikke sådan, at man skal stå alene med sin angst, fordi man bruger mindfulness. Mange finder netop modet til at bede andre om hjælp, fordi de via mindfulness bliver bevidste om, hvad de har brug for og ikke har brug for. Flere får også lysten til at søge efter noget guddommeligt uden for sig selv," fortæller Annette Holst.

schelde@k.dk