Kirkeordfører: Jeg adskiller tro og politisk arbejde

Venstres nye kirkeordfører, Louise Schack Elholm, begyndte at bede til Gud i en barndom præget af tab og mobning. I kristendommen finder hun trøst, svar og værdier

Louise Schack Elholm begyndte at bede til Gud, da hun mistede sin farmor, og da hun blev udsat for voldsom mobning.
Louise Schack Elholm begyndte at bede til Gud, da hun mistede sin farmor, og da hun blev udsat for voldsom mobning. . Foto: Petra Theibel Jacobsen.

Hvordan vil du beskrive din tro?

"Jeg er protestant og medlem af folkekirken. Det betyder meget for mig at være kristen og have min tro, men det også en privatsag og ikke noget, jeg normalt går rundt og annoncerer med. Protestantismen udstikker for mig en række leveregler, som jeg både genkender i mit eget værdisæt, men også i den danske kultur. Kristendommens tanker om tilgivelse synes jeg er meget vigtige. Det, at mennesket er fejlbarligt og kan lave fejl, og at man som kristen accepterer det, synes jeg er meget fint."

Hvordan var forholdet til religion i dit barndomshjem?

"Jeg er nok den mest kristne i min familie. Jeg oplevede nogle kriser i min barndom, hvor jeg søgte svar og trøst, og det fandt jeg i min tro. Min farmor døde, da jeg var syv år, og hun betød meget for mig. Jeg kunne ikke forstå, at hun var væk, jeg var nødt til at finde svar på, hvor hun var. Det at tro på, at hun var i himlen, betød enormt meget. Derudover blev jeg mobbet voldsomt i skolen, og jeg havde brug for at snakke med nogen om det. Derfor begyndte jeg at bede til Gud, som jeg kunne betro de tanker og den frygt, jeg havde. For mig var det noget, jeg ikke behøvede at indvi andre i, og jeg bad for mig selv og sagde trosbekendelsen og fandt en stor trøst deri."

Hvad har udfordret din tro?

"Min naturvidenskabelige interesse har selvfølgelig udfordret den lidt. Den traditionelle skabelsesberetning går jo lidt i clinch med den naturvidenskabelige anerkendelse af, hvordan livet på Jorden opstod. Derfor har det været en udfordring at få de to til at harmonere. For mig har det udmøntet sig i, at jeg ser skabelsesberetningen som en symbolsk ting, en metafor. At den passer ind i hele den kristne verden som en verden af oplysning og kultur i stedet for at være helt firkantet."

Hvad har formet den tro, du har i dag?

"Det er nok en blanding af den opvækst, jeg har haft, og de ting, jeg har set og lært om kristendommen gennem tiden. Grundtroen er den samme, som den har været hele tiden. Den tager udgangspunkt i de grundlæggende ting som at elske sin næste og i, at man kan få tilgivelse for sine synder. Det er mere et spørgsmål om, hvordan man raffinerer sin tro ud over de oplevelser, man får."

Hvordan gør din livsanskuelse en forskel i din hverdag?

"Den gør nok, at jeg ikke forventer det perfekte, at det er i orden at være fejlbarlig. Det er også et spørgsmål om ikke at dømme andre for de valg, de træffer. Min tro er med til at skabe de værdier, jeg lever efter. Dog adskiller jeg i stor udstrækning mit politiske arbejde og min tro. Som kirkeordfører spiller det selvfølgelig en rolle, for jeg er jo en del af folkekirken, men på andre områder har min personlige tro ingen betydning. For mig er der også noget i, at når jeg ikke dømmer andre, har jeg også en respekt for dem. Det synes jeg er demokratisk."

Hvem er et forbillede for dig i eksistentielle spørgsmål?

"Jeg har det ikke så godt med forbilleder. Folk er jo fejlbarlige, så jeg tror mere på idealer. Der spiller min kristne tro en rolle, for det er i høj grad min tro, som giver mig mine idealer."

Hvad er det bedste åndelige råd, du har fået?

"Da jeg havde religion i gymnasiet, blev jeg i den grad undervist i den protestantiske tro. Og her fik jeg virkelig en forståelse for, hvor storsindet kristendommen er, når den siger, at vi kan få tilgivelse for vores synder, så længe vi angrer dem. Det er for mig nok et åndeligt råd, en lærepille i kristendommens storsind. Du kan sådan set opføre dig, som du vil gennem livet, så længe du angrer og beder om tilgivelse, inden du dør. Dét er da storsindet!"