Prøv avisen
Tro&tvivl

Jeg er først mand og far. Så sognepræst. Og derpå politiker

Sognepræst i Middelfart Jens Backer Mogensen bruger megen tid i både kirken og på byens rådhus, hvor han sidder i byrådet. For stik imod hvad nogen til hans store ærgrelse mener, så kan man i Jens Backer Mogensens optik sagtens være både troende og demokrat. – Foto: Carsten Bundgaard

Jens Backer Mogensen er socialdemokratisk medlem af Middelfart Byråd og sognepræst i byen gennem 22 år. Både i kirken og på rådhuset lægger han vægt på at høre de andres version af historien, for et enkelt menneske kan lige så lidt se hele sandheden, som han kan se hele månen, siger politikeren

Hvordan vil du beskrive din tro?

Min tro er en dyb taknemmelighed over tilværelsen. For min tro er en tillid til Gud og en tiltro til, at også jeg er omfattet af guddommelig kærlighed og nåde. Min tro er derfor med i alt, hvad jeg tænker og gør, både når det angår mig selv, og når det handler om skaberværket og skabningerne.

Jeg kan blive vred, når mennesker ikke behandler hinanden godt, eller når man sviner naturen til. For nylig deltog min kone og jeg i en byvandring, der førte os til parken ved Musikhuset i Aarhus. Her lå det meste af et McDonald’s-måltid spredt ud over græsset. Sådan noget kan jeg altså ikke klare, så midt i rundvisningen samlede jeg affaldet op og smed det ud, for vi skal passe på verden og på skaberværket.

Hvordan var forholdet til religion i dit barndomshjem?

Jeg voksede op i Løgumklos-ter, hvor mine forældre var forstanderpar på en kristen efterskole i 30 år. Så det var en opvækst med kirkegang og søndagsskole, også i ferierne og i weekenderne. Jeg husker især påskeferierne, hvor min far, udover at vi gik i kirke, ved måltiderne læste op af lidelseshistorien fra salmebogen. I løbet af påskeugen kom vi igennem hele lidelseshistorien, men også ved juletid blev Juleevangeliet læst højt ved juletræet, selvom vi lige var kommet hjem fra kirke. Troen på Gud var som et hjerteslag i tilværelsen, der gav mig og mine tre søskende en tryg tillid til livet med ud i verden.