Mød Bibelselskabets nye generalsekretær

Jeg er optaget af, hvordan mennesket finder vej, siger Birgitte Stoklund Larsen, der er ny generalsekretær for Bibelselskabet. De kristne fortællinger står for hende som en helt afgørende ballast at have med i livet

Fra august er Birgitte Stoklund Larsen den nye generalsekretær i Bibelselskabet og stopper derfor som akademileder og redaktør ved Grundtvig-Akademiet.
Fra august er Birgitte Stoklund Larsen den nye generalsekretær i Bibelselskabet og stopper derfor som akademileder og redaktør ved Grundtvig-Akademiet. . Foto: Petra Theibel Jacobsen.

Hvordan finder vi vej i en verden, der kan virke kaotisk, blottet for mening eller ligefrem nådesløs?

I en tid hvor det enkelte menneske kan have svært ved at navigere og konstant udfordres på sin præstation, og hvor de store fortællinger er blevet vingeskudt - hvordan forholder det enkelte menneske sig så til livet?

Det har altid været de grundlæggende spørgsmål i Birgitte Stoklund Larsens univers.

Fra august er hun den nye generalsekretær i Bibelselskabet og stopper derfor som akademileder og redaktør ved Grundtvig-Akademiet. Det er med andre ord de eksistentielle livtag, den 54-årige teolog er optaget af. Både privat og fagligt. Og her rummer Bibelen for hende at se alle de historier om den menneskelige tilværelse, som enhver af os kan spejle sig i.
 
”For mig har det været en fantastisk ballast at have med. Bibelen er på ingen måde en opskriftsbog i, hvordan du skal leve dit liv. Men den giver dig en hel række af fortællinger om, hvordan andre mennesker har levet deres liv. Både når det gælder glæden, ulykken, døden - ja alle de ting, som menneskelivet er fyldt med. Og den giver dig derfor en mulighed for at spejle dig og dit eget liv i andres liv, både med og mod Gud. På den måde kan du blive klogere ved at se det, du selv bakser med, blive gennemspillet på andre måder,” siger Birgitte Stoklund Larsen.

Og derfor var hun glad for at blive spurgt, om hun kunne tænke sig jobbet som generalsekretær i Bibelselskabet.
 
”At få lov til at være med til at udbrede kendskabet til lige netop den bog og de fortællinger - det kan man da simpelthen ikke sige nej til,” siger hun.
 
Den nye generalsekretær i Bibelselskabet voksede op på Fyn, hvor hun blev student fra Midtfyns Gymnasium i 1979. Det var i de tre vigtige dannelses-år, hun fandt ud af, at hendes eksistentielle optagethed nok kunne finde genklang i teologien. Især læsningen af bogen ”Henrejsen” af den tyske, venstreorienterede teolog, Dorothee Sölle, satte den unge studerende på sporet.
 
”Man siger jo, at man læser bøger for at overvinde sin ensomhed, og med denne bog opdagede jeg, at jeg ikke var den eneste, der havde dette eksistentielle sug i maven”, har hun tidligere fortalt i et interview med avisen.
 
Otte år senere kunne Birgitte Stoklund Larsen kalde sig teolog med en kandidatgrad fra Aarhus Universitet. Hun har før beskrevet, hvordan netop tiden på universitetet var med til at forme hende som menneske. Ikke mindst miljøet omkring Studenterkredsen.
 
”Her blev der både sunget fra Højskolesangbogen, holdt foredrag og diskuteret. Det var et godt sted at få afprøvet sine meninger. Man kan sige, at det var højskole for universitetet, og for mig var det at komme i Studenterkredsen på mange måder som at komme hjem, og den har været meget vigtig for min dannelse.”

Når hun i dag kigger på sin karriere, har der ikke været tale om en bevidst ”karriereplan”. Men formidling, fortælling og kommunikation i den brede offentlighed ser ud til at være en slags rød tråd.
Inden tiden i Grundtvig-Akademiet var Birgitte Stoklund Larsen da også en meget kendt signatur her i Kristeligt Dagblad.

Fra 1996 til 2009 var hun redaktør for flere af avisens redaktioner, blandt andet kultur samt liv&sjæl nød godt af hendes teologiske viden og journalistiske tæft.
 
Også den tidligere generalsekretær for Bibelselskabet, Morten Thomsen Højsgaard, har en fortid som redaktør på Kristeligt Dagblad. Og det er ifølge Birgitte Stoklund Larsen ikke helt tilfældigt, at netop dén baggrund er relevant i jobbet.
 
”Som journalist og redaktør på Kristeligt Dagblad lærer man at kommunikere om kristendom til en bred offentlighed. Og det er jo præcis den opgave, jeg nu får. Jeg er da også overbevist om, at jeg kommer til at træde videre i de spor, som min forgænger har sat. Han har været meget dygtig til at lade Bibelen tale ind i tiden via nye formater og til nye målgrupper. Som for eksempel Bibelen på manga eller som nye sange med kendte pop- og rockmusikere. Mennesker lever på forskellige måder, og kristendommen kan ikke begrænses til en bestemt genre.”

Bibelselskabets vigtigste opgave er at få udgivet Bibelen. Men det er samtidig selskabets og dermed generalsekretærens opgave at styrke kendskabet til kristendommen. Og derfor vil Birgitte Stoklund Larsen heller ikke afvise, at Bibelselskabet fremover skal markere sig i de politiske debatter, hvis det er relevant.

”Jeg kan sagtens se områder, hvor det ville give mening for Bibelselskabet at blande sig i den offentlige debat. Folkeskolens kristendomsundervisning kunne være et eksempel,” siger hun.

Men samtidig går hun også til opgaven som generalsekretær med stor ydmyghed. For Bibelen er jo ikke en hvilken som helst bog.
 
”Bibelen er heller ikke kun folkekirkens bibel, men alle kirkers bibel. Det betyder også, at der er stor bevågenhed på, hvordan vi forvalter opgaven - og det kan betyde kompromisser, så alle kirkelige retninger kan stå inde for det. Lige nu er man for eksempel i gang med at lave en moderne oversættelse af Det Gamle Testamente. Men her er man jo virkelig inde at pille ved noget, både historisk, teologisk og kulturelt. Er det ok at oversætte ”ark” til ”båd”, og ”velsignelse” til ”livsstyrke”. Det er jo hele tiden en balancegang mellem tradition og fornyelse.”

Fra kontoret på Vartov har hun i dag udsigt til en hyggelig, brostensbelagt gård med en statue af N.F.S. Grundtvig på pladsen. Hun er som akademileder og redaktør af Dansk Kirketidende med andre ord placeret midt i det grundtvigske og har derfor en klar profil i det teologiske landskab. Men det ser hun ikke selv som et problem i forhold til den bredde, som Bibelselskabet skal repræsentere.

”Jeg opfatter mig selvfølgelig som hørende hjemme i det grundtvigske. Men noget af det jeg er optaget af ved Grundtvig, er frihedsbegrebet: Frihed for Loke såvel som for Thor. Og det tager jeg ret alvorligt. Man skal altid give andre den frihed, man selv ønsker. Det betyder ikke, at alt for mig er lige godt. Men det betyder, at man altid skal anerkende den andens holdninger og tro.”