Prøv avisen

Jeg vil skabe tryghed til gavn for folkekirken

"Jeg har absolut ingen plan for at lukke kirker. Og initiativet til eventuelt at lukke kirker skal altid komme fra folkekirken og ikke fra ministeren. Jeg har nævnt, at det efter mit skøn er relevant at vurdere 200 kirker. Om de skal bestå som i dag, bruges på en ny måde eller lukkes, har jeg ingen anelse om," siger kirkeminister Manu Sareen (R). – Foto: Leif Tuxen.

MED GRAFIK: Kirkeminister Manu Sareen (R) vil indkalde de politiske partier for at diskutere kirkelukninger

Hvorfor er det nødvendigt at debattere yderligere kirkelukninger?

Jeg indkalder de politiske partier for at drøfte retningslinjer for kirkelukninger i fremtiden. Jeg tager det initiativ, fordi forløbet i København har vist, at det er nødvendigt med retningslinjer. Har vi ikke retningslinjer, kaster vi kirker og menighedsråd ud i usikkerhed. Og det er præcis, hvad der er sket i København. Her har en snes kirker i årevis måttet leve med at være stemplet som lukningstruede uden præcis at vide hvorfor. Det er ikke fair.

LÆS OGSÅ: Nye kirkelukninger bliver et langt slagsmål

Hvorfor ikke få proceduren for kirkelukninger endeligt på plads, før der tales om fremtiden for i hvert fald 200 kirker?

Min pointe er netop, at vi skal have en procedure for kirkelukningerne. Jeg nævner tallet 200 for at illustrere, at vi er pisket til at tage diskussionen. Vi kan ikke bare læne os tilbage. Jeg siger ikke, at 200 små kirker skal lukkes. Jeg siger, at der i hvert fald er 200 kirker i Danmark, som skal vurderes. Måske ender det med, at der slet ikke lukkes flere kirker. Det er fint med mig. Mit politiske ønske er at skabe retningslinjer, når et menighedsråd, provsti, biskop og minister skal drøfte kirkelukninger. For at skabe tryghed til gavn for folkekirken.

Hvor lang tid forventer du, der vil gå, førend planen for de cirka 200 kirker ligger klar?

Jeg har absolut ingen plan for at lukke kirker. Og initiativet til eventuelt at lukke kirker skal altid komme fra folkekirken og ikke fra ministeren. Jeg har nævnt, at det efter mit skøn er relevant at vurdere 200 kirker. Om de skal bestå som i dag, bruges på en ny måde eller lukkes, har jeg ingen anelse om.

Interviewet er foretaget pr. e-mail.

GRAFIK NEDENFOR: SE HVILKE SOGNE, DER ER I LUKNINGSFARE.

FØR MUSEN HEN OVER KORTET FOR AT SE ANTALLET AF FOLKEKIRKEMEDLEMMER I SOGNENE