Prøv avisen

Anja får hjælp af Folkekirkens Familiestøtte: Jeg er kommet tættere på mine forældre

Folkekirkens Familiestøtte blev oprettet sidste år med midler fra blandt andet provstiudvalg, Aalborg Stiftsråd og satspuljen. Jens Sørensen er en af i alt syv lokale koordinatorer i stiftet, og siden ansættelsen har han kontaktet samtlige 17 menighedsråd i provstiet for at sætte dem ind i projektet og forankre det hos dem. Foto: Cathrine Ertmann

13-årige Anja Georgsen og hendes familie har fået hjælp af Folkekirkens Familiestøtte, der ønsker at give familier nyt håb og livsmod gennem frivillige. Initiativet er udsprunget i Aalborg Stift, og behovet er stort, vurderer koordinator Jens Sørensen fra Jammerbugt Provsti i Nordjylland

Det var klasselæreren, der kontaktede koordinator Jens Sørensen fra Folkekirkens Familiestøtte i Jammerbugt Provsti ved Limfjorden.

Hun havde lagt mærke til, at 13-årige Anja Georgsen var blevet så stille og virkede trist, og forældrene havde fortalt, at de var usikre på, hvordan de bedst kunne hjælpe deres datter. Det fik klasselæreren til at tænke på, at det nok lige præcis var den slags problemer, de frivillige fra folkekirken kunne hjælpe med.

”Og så mødtes mine forældre med Jens, og bagefter skulle jeg så snakke med ham,” fortæller Anja Georgsen, der går i 7. klasse på Aabybro Friskole. Lige nu har hun frokostpause og vil gerne fortælle om, hvordan det har hjulpet hende og hendes familie, at de fik kontakt med Folkekirkens Familiestøtte.

”I begyndelsen syntes jeg, det lød lidt underligt, at det lige var en fra kirken. Men så mødte jeg jo Jens, og på kort tid er der bare sket så meget godt,” siger hun og smiler. Noget, hun er begyndt at gøre meget mere i de seneste måneder, fortæller hun:

”Før var jeg tit meget ked af det, både i skolen og derhjemme, men i stedet for at tale om, hvad der gik mig på, så lukkede jeg mig inde i mig selv og havde meget svært ved at åbne mig for andre. Det er blandt andet noget af det, jeg har snakket med Jens om, og det har faktisk betydet, at jeg i dag er blevet en meget mere åben og glad pige. For det hjælper jo at åbne sig i stedet for at være så indelukket. Det har også betydet, at jeg har fået det bedre med mine forældre.”

Egentlig er Jens Sørensen ansat som koordinator for Folkekirkens Familiestøtte, og hans opgave er derfor at sikre et godt match mellem familien, der har brug for hjælp, og så en frivillig. Men fordi han lige nu har flere familier end frivillige, så er han selv nødt til at tage sig af en del af opgaverne.

”Det er typisk familier, der savner et netværk, man ellers kunne spørge om hjælp, som den gode nabo eller den nære familie. Så spørgsmål om opdragelse og ting af mere praktisk karakter kan derfor virke helt uoverskuelige. I Anjas familie har det blandt andet handlet om at tale med hendes forældre om, hvordan det er at have en teenager i huset, og give både dem og hende en tro på og tillid til, at de nok skal klare den,” fortæller Jens Sørensen, der før han blev koordinator i folkekirken, har arbejdet som skoleinspektør og efterskoleleder.

Folkekirkens Familiestøtte blev oprettet sidste år med midler fra blandt andet provstiudvalg, Aalborg Stiftsråd og satspuljen. Jens Sørensen er en af i alt syv lokale koordinatorer i stiftet, og siden ansættelsen har han kontaktet samtlige 17 menighedsråd i provstiet for at sætte dem ind i projektet og forankre det hos dem. Det er nemlig menighedsrådenes opgave at være ambassadører for familiestøtten og hjælpe med at finde lokale frivillige. Foreløbig har 15 meldt sig, og 20 familier får lige nu hjælp gennem ordningen.

Ellen Katrine Cortes er en af de frivillige. Hun bruger lige nu et par timer hver uge på at være en slags reservebedstemor, som hun kalder det, i en familie, der består af en enlig mor og hendes 14-årige datter.

”Det handler ganske enkelt om at være der. At lytte, være nærværende og interesseret som medmenneske. Og at være den, de kan betro sig til og snakke med om de ting, de ellers ikke har nogen at tale med om,” fortæller Ellen Katrine Cortes.

Hun meldte sig som frivillig, fordi hun også mener, at familiestøtte er en oplagt opgave for folkekirken at gå ind i.

”Min mand var præst, så jeg er selvfølgelig vant til at komme i de kirkelige kredse. Men det har tit slået mig, at vi som folkekirke burde tage et større socialt ansvar. Vi hører om næstekærlighedens budskab i kirken hver søndag, men den skal jo også udleves. Og rundt om i menighederne har man netop et stort lokalkendskab og ved godt, hvilke familier der har det lidt svært. Her kan folkekirken godt gøre en forskel,” mener Ellen Katrine Cortes.

Som frivillig må man ikke gå ind i opgaver, der kræver professionel behandling. Her har man pligt til at sende opgaven videre.

”Og jeg kunne heller aldrig finde på at missionere. Men jeg kommer med et kristent værdisæt, som jeg tror kan gøre en forskel. De møder for eksempel et menneske, der ikke bander, bruger venlige ord og altid har øjenkontakt. Derfor udvikler der sig efterhånden også en tillid imellem den frivillige og familien, og selvom du måske ikke ser et direkte afkast af din indsats, så tror jeg, at vi kan gøre en stor forskel på den lange bane,” siger Ellen Katrine Cortes.

I alt findes Folkekirkens Familiestøtte nu i 90 sogne i Aalborg Stift. Idéen ønskes udbredt til hele landet og er allerede kommet et skridt videre, da der også er kontakt til sogne i Viborg og Aarhus Stifter.

Anja Georgsen går i 7. klasse på Aabybro Friskole. Foto: Cathrine Ertmann
Anja Georgsen spiller bordtennis med koordinator Jens Sørensen. Foto: Cathrine Ertmann