Jehovas Vidner beskyldes for at beskytte pædofile

Ny dansk forening for pædofiliofre anklager Jehovas Vidner for at holde hånden over pædofile. Jehovas Vidners hovedkontor i USA har indgået historisk millionforlig i pædofilisager

-
- . Foto: stock.xpert.

Den katolske kirke er ikke ene om pædofili-skandaler. Også Jehovas Vidner i Danmark har problemer med pædofile. Talsmand Carit Stypinsky fra Jehovas Vidner erkender, at man anmelder et til to tilfælde af pædofili om året til dansk politi.

Det reelle antal af overgreb er dog langt højere, mener talskvinde Maja Thorup fra nystartede Tavse Vidner, der hjælper pædofilramte ofre fra Jehovas Vidner. Hun mener også, at Jehovas Vidner holder hånden over de pædofile.

Jehovas Vidner beskytter de voksne pædofile og ikke de udsatte børn, som er lavest i hierarkiet, siger hun.

En konkret sag med pædofile Jehovas Vidner er fra Århus 2004, hvor en 35-årig far anmeldte sin egen far for igennem tre år at have forbrudt sig mod sit barnebarn. En pige, der var otte år, da overgrebene begyndte.

Manden, der blev dømt ved domstolen, er stadig Jehovas Vidne, selvom der ifølge talsmand Carit Stypinsky er præcedens for at ekskludere medlemmer, som har været straffet for pædofili.

Men der er forskellige grader af sanktioner, siger Carit Stypinsky, der er harm over Tavse Vidners beskyldning om, at Jehovas Vidner beskytter pædofile.

Tværtimod er vi foran de fleste, når det drejer sig om at beskytte børnene mod overgreb, mener han og peger på, at tidligere pædofili-dømte medlemmer mandsopdækkes, det vil sige færdes med en anden voksen, når de optræder som repræsentanter for kirken. I trossamfundet findes ingen menige medlemmer alle er repræsentanter for Jehovas Vidner, idet alle forkynder offentligt og virker aktivt i foreningen. Det gælder også den pædofilidømte farfar fra Århus, der ifølge Carit Stypinsky altid færdes med en anden voksen, når han forkynder Jehovas budskab offentligt.

I USA har Tavse Vidners amerikanske søsterforening, Silentlambs, for nylig hjulpet 16 ofre for pædofili begået af medlemmer af Jehovas Vidner til historisk store erstatninger.

Det præcise tal kendes ikke, men ifølge kilder er der tale om millioner af dollar. De involverede parter har indgået en såkaldt gag-aftale, der sikrer, at sagen ikke kommer for en domstol. Dermed undgår den anklagede part en eventuel fængselsstraf mod at betale en sum penge til ofrene, der til gengæld skriver under på, at de aldrig må omtale hverken sagen eller erstatningsbeløbets størrelse. Den mulighed findes ikke i det danske retssystem.

I Danmark advarer adjunkt i religionsstudier fra Syddansk Universitetscenter Anikka Hvithamar mod at skabe syndebukke og opfordrer til, at man overvejer, om der er forskel på Jehovas Vidner og resten af samfundet.

Pædofili er beklageligvis ret udbredt. Det kan derfor virke psykologisk bekvemt at udpege en speciel og kontroversiel gruppe som skyldige. Og her passer en autoritær og lukket bevægelse som Jehovas Vidner perfekt i billedet. Men ser man på Jehovas Vidners udmeldinger, fordømmer de pædofili. Så måske er deres pædofili-problem i virkeligheden det samme som i resten af samfundet, nemlig at enkelte individer udviser en anderledes adfærd end resten af gruppen, siger hun.

kirke@kristeligt-dagblad.dk