Prøv avisen

Jehovas Vidner taber medlemmer

Menighedsliv hos Jehovas Vidner i Odense. Bevægelsen har i dag omkring 14.500 medlemmer i Danmark mod 16.500 medlemmer i 1990. -- Foto: Leif Tuxen.

Jehovas Vidner i Danmark har på to årtier fået 2000 færre medlemmer. Det skyldes et håbløst umoderne fokus på frelse, siger teolog. Bevægelsen repræsenterer ifølge tidligere medlemmer en falsk kristendom

Jehovas Vidner i Danmark har på 20 år oplevet en tilbagegang på omkring 2000 medlemmer og har i dag 14.500 medlemmer.

Det fremgår af årbogen "Religion i Danmark 2011" fra Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet.

LÆS OGSÅ:Kristian vendte ryggen til dommedag

Bevægelsen har svært ved at rekruttere nye medlemmer ved at stemme dørklokker og oplever samtidig et frafald blandt unge mennesker. Det fortæller Poul Dal, formand for Støttegruppen for tidligere Jehovas Vidner. De unge bliver udstødt, fordi de ikke efterkommer Jehovas Vidners regler og eksempelvis finder kærester uden for organisationen. For den ældre generation skyldes frafaldet oftere et opgør med tankegangen i organisationen.

"I min generation er det ikke bare, fordi man ikke gider. Vi har vurderet Jehovas Vidner til at være en falsk kristendom og en manipulerende organisation, som frarøver ens tankefrihed, hvor man ikke kan diskutere noget," siger Poul Dal, der forlod Jehovas Vidner i 1994.

Ifølge Lars Sandbeck, teolog og ph.d. ved Københavns Universitets Afdeling for Systematisk Teologi, har et skift i danskernes efterspørgsel ført til, at Jehovas Vidner oplever faldende interesse.

"I stedet for at spekulere over den hinsidige frelse bruger folk religion til at få det godt med sig selv i dette liv. Det betyder, at et trossamfund som Jehovas Vidner, som lægger meget vægt på det hinsidige liv og samtidig har nogle underlige asketiske indstillinger til livet i denne verden, er blevet håbløst umoderne. De imødekommer ikke nogen af de efterspørgsler, som folk har til religion i dag," siger Lars Sandbeck.

Ifølge Erik Jørgensen, talsmand for Jehovas Vidner i Danmark, skyldes frafaldet ikke, at bevægelsen ikke er tilstrækkeligt tidssvarende.

"Vi gør alt, hvad vi kan, for at nå mennesker med Bibelens budskab. Vi er ikke blevet mindre ihærdige, og Bibelens budskab er jo det samme," siger han.

Erik Jørgensen afviser også fremstillingen af Jehovas Vidner som en manipulerende og topstyret organisation. I hans optik er der snarere tale om, at de frafaldne giver op over for kristendommens krav.

"Kristendommen stiller nogle krav til mennesker med hensyn til livsførelse, adfærd og engagement. At være Jehovas Vidne er en udfordring, der kræver selvopofrelse, og at man følger det, Bibelen tilskynder til," siger han.

Jehovas Vidner fører ikke statistik over frafaldet. Men det faldende medlemstal skyldes ifølge Erik Jørgensen ikke et øget frafald, snarere mindre tilgang.

"Der er en naturlig afgang på grund af sygdom og alder. Nogle gange er tilgangen af nye medlemmer udefra og børn, der vokser op og bliver Jehovas Vidner, så stor, at den kan kompensere for afgangen. Nogle gange kan den ikke. Og det har vi oplevet gennem nogle år," fortæller han.

Ifølge Annika Hvithamar, religionssociolog og ph.d. ved Syddansk Universitet, er tallene et udtryk for, at der blandt alle de ældre kristne bevægelser, der har faste rammer og faste dogmer, sker et frafald. Hun forventer ikke, at medlemsfrafaldet ændrer noget ved bevægelsens rolle som trossamfund i Danmark.

"Selvom Jehovas Vidner er ret kontroversielle i forhold til for eksempel baptisterne eller adventisterne, er de stadig markant større," siger Annika Hvithamar.

Jehovas Vidner anerkendes i Danmark ikke som et kristent trossamfund af de fleste kirker og teologer.

mcghie@k.dk