Jelved: Skolereform kræver fleksibilitet af præster

I går kom en undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om skolereformens påvirkning af konfirmationsforberedelsen i skoletiden. Den viste, at 42 procent af folkekirkens præster oplever ændringerne af tidspunktet som negative for deres arbejdsglæde. Men hvad siger kirkeminister Marianne Jelved (R), som repræsenterer regeringen, der har gennemført skolereformen?

Ifølge undersøgelsen svarer 42 procent af præsterne, at de oplever nedgang i arbejdsglæden på grund af konfirmationsforberedelsens placering om eftermiddagen under skolereformen, da den kolliderer med for eksempel begravelser, og da familielivet bliver besværliggjort. Er det ikke bekymrende?

Jeg synes, der er grund til at være opmærksom på, at ændring fra morgen- til eftermiddagstimer kan betyde, at andre aktiviteter i kirken skal flyttes til andre tidspunkter. Det kræver fleksibilitet og lokal tilvænning, men det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke på sigt betyder nedgang i arbejdsglæden.

procent af de adspurgte, som har fået ændret tidspunktet for konfirmationsforberedelsen, siger, at den er placeret uden for skoletiden. Er det ikke for meget?

Jeg er opmærksom på, at det som følge af en længere skoledag i folkeskolen er blevet vanskeligere at stille et tidsrum til rådighed for konfirmationsforberedelsen inden for rammerne af normal skoletid. Til trods herfor er det min opfattelse, at der fortsat er mulighed for at finde lokale løsninger, der tilgodeser alle parter. I øvrigt mener jeg, at loven skal holdes.

Vil du tage kontakt til undervisningsministeren for at løse problemerne?

Undervisningsministeren og jeg har været og vil fortsat være i kontakt omkring konfirmationsforberedelsens placering.

Vil du tage initiativ til at drøfte sagen med for eksempel biskopperne, så der eventuelt kan tages mere højde for konfirmationsforberedelsen til næste skoleår?

Jeg har tidligere aftalt med biskopperne, at vi sammen ville følge udviklingen, og derfor vil det også være naturligt, at vi løbende drøfter spørgsmålet.