Jesu mirakel afbrød langstrakt begravelsesskik

Begravelsesritualerne på Jesu tid blev først afsluttet efter et år, hvor alle knoglerne fra den afdøde blev samlet og lagt sammen med forfædrenes knogler

Ny forskning kaster lys over begravelsesritualerne på Jesu tid. Foto: Wesley Tingey/Unsplash

På Jesu tid betragtede man døde som urene. Derfor sørgede man for at bære den døde ud til gravpladsen hurtigt efter dødsfaldet, så man ikke var i kontakt med liget mere end højst nødvendigt. Det er netop det, forsamlingen var i gang med på det tidspunkt, vi kommer ind i fortællingen i søndagens prædiketekst fra Lukasevangeliet.