Prøv avisen

Jesus burde have sagt ja til Djævelen

Amina Lap og samleveren Ole Wolf er begge i bestyrelsen for Satanisk Forum, som de var med til at grundlægge i 2001 efter et brud med ”Church of Satan”. I deres stue hænger et stort banner med Satanisk Forums logo. Det består af et pentagram, der henviser til den materialistiske verden, mens faklen symboliserer livsgnisten. – Foto: Henning Bagger.

Satan tilbyder i søndagens tekst Jesus al jordisk magt og herlighed, men afvises. Det var en fejl, mener Amina Lap fra Satanisk Forum

Der er store ting på spil i søndagens prædikentekst, hvor Jesus og Djævelen er i direkte konfrontation i en teologisk diskussion, som viser, at også Fanden kan sin Bibel. Fristelsen i ørkenen finder sted umiddelbart efter Jesu dåb, hvor Gud netop har bekræftet sin kærlighed og familieskabet. I forlængelse af det tilbyder Djævelen ham nu så al jordisk magt og herlighed.

Kristeligt set sættes her hele Guds frelsesplan for sin skabte verden på spil, for Jesus skal i dette regi redde den verden, som vælger sig selv frem for Gud. Sådan som det sker i søndagens gammeltestamentlige tekst, hvor Eva i Paradiset fristes til at trodse Gud og spise af træet til kundskab om godt og ondt.

I modsætning til Eva afviser Jesus Djævelens eller Satans fristelser og hans tilbud om en pagt og dermed alle verdens riger og deres herlighed.

Det var en fejl, mener Amina Olander Lap fra Satanisk Forum.

Satan tilbød Jesus denne verden og gav ham derved en mulighed for at tage del i og acceptere livet. Ud fra dette synspunkt, burde han havde sagt ja. I stedet vælger han verden fra og dermed også livet. Det gør han for at reparere på det mærkelige syndskompleks, som de kristne mener verden ligger under for.

I modsætning til satanisterne har kristendommen et gennemsyret negativt syn på livet og denne verden, mener Amina Lap.

De opfatter synd og død som fejl ved verden, hvorimod vi satanister tager verden, som den er med alle sine skævheder og tilfældigheder.

Amina Lap, som i øjeblikket er ved at skrive speciale inden for religionsvidenskab og psykologi, var i 2001 med til at danne Satanisk Forum i Danmark, som angives at have nogle hundrede medlemmer. Nærmere kommer man det ikke, og kun få af dem ønsker at stå frem.

Vi har oplevet, hvordan et medlemskab af Satanisk Forum kan give problemer ved jobsamtale eller forfølgelse af sindsforvirrede mennesker, der fejlagtigt mener, at vi hylder ondskaben.

For de fleste er påvirkede af amerikanske skrækfilm og gamle, middelalderlige forestillinger om mørkets fyrste, anfører Amina Lap, men Satanisk Forums moderne udgave af satanismen er rationel og ateistisk og tror dybest set hverken på Gud eller Djævel.

Den 31-årige Amina Lap voksede op med en mor med stor interesse i det alternative, og i stedet for i folkeskolen kom hun på en Rudolf Steiner-skole.

Så jeg har altid været meget bevidst om, at der fandtes mange former for religiøsitet, og undret mig over, hvad folk kan tro på. Når man for eksempel i biodynamisk landbrug ikke må fjerne køernes horn, fordi de trækker energi fra stjernene. Eller healing, når det er så åbenlyst, at det ikke virker ud over en ren placeboeffekt.

I stedet for at læse horoskoper læste hun videnskabelige bøger og afhandlinger for der at finde sine forklaringer, og hun stødte her tilfældigt ind i satanismen, som den i sin moderne udgave er udlagt af den amerikanske forfatter Anton Szandor LaVey, der i 1969 udgav bogen Satans bibel og grundlagde Church of Satan.

Jeg anså dem for at have gak i låget, så det overraskede mig virkelig at opdage, at jeg faktisk var enig i de grundlæggende principper: de moderne satanisters skepsis over for al religiøsitet.

I stedet for det religiøse, forsøger satanisterne at tolke tilværelsen ud fra psykologiske og filosofiske forklaringsmodeller. Rationalitet og viden frem for tro, fastslår Amina Lap.

Herved sættes mennesket, og menneskers liv med hinanden her på jorden i centrum. For det er det eneste, vi har at forholde os til, mener Satanisk Forum, hvor man afviser et liv efter døden. Derfor skal mennesket glæde sig over og nyde livet og selv tage ansvar frem for at lade sig lede af en guddommelig plan, som Amina Lap forkaster.

I stedet for at følge nogle forbud og dogmer, som svæver frit i luften, og som kan bruges til at retfærdiggøre hvad som helst, mener jeg, at vi skal bruge vores medfødte egenskaber, og de skal naturligvis udvikles. Ligesom vi er født med evnen til at lære sprog, som jo skal udvikles, skal vi udvikle vores sociale kompetencer sammen med andre. Kulturelle og religiøse normer, som vi får ind gennem opdragelsen, kan derimod forhindre os i at erkende vore egne følelser og lyst, så vi bliver fremmedgjorte over for os selv.

Amina Lap bliver i sine diskussioner med kristne ofte mødt med den opfattelse, at uden religiøse og moralske forskrifter vil intet holde os tilbage.

Så er der frit slag for at myrde, voldtage og stjæle, mener man. Jeg synes, det er dybt skræmmende, at man ikke har større tillid til den intuitive moral, der er lagt i os.

At man i kristendommen fokuserer på sin egen frelse, opfatter hun som totalt egoistisk. At et menneskeliv, hvor mennesket selv sætter reglerne, også er egoistisk, accepteres samtidig.

For mig hænger egoisme tæt sammen med at tage ansvar for sit eget liv. En satanist kan for eksempel udmærket sende penge til de fattige i Afrika, for så er man jo også med til at skabe en bedre verden for sig selv, ligesom man rent egoistisk kan opleve glæden ved at sende nogle penge af sted. Man gør det ikke for at følge et eller andet arbitrært bud fra en fiktiv Gud, men det er en handling dybt forankret i ens egen forståelse.

Med sit rent ateistiske livssyn, hvor der kun fokuseres på den materielle verden tilsat psykologiske forklaringer, kræver navnet Satanisk Forum en forklaring. Hvorfor ikke bare kalde sig ateister?

Amina Lap:

Vi har nogle værdier, der rækker ud over ren ateisme, og her synes vi, at Satan er et godt symbol. Satan symboliserer denne verdens herre, en rettethed mod denne verden, som Jesus derfor burde have sagt ja til.

steens@kristeligt-dagblad.dk