John Stott blev arkitekten bag den moderne evangelikale bevægelse i verden

Den engelske præst John Stott kunne være blevet 100 år, og han var en af sin tids vigtigste kirkeledere, der har været samlende for den evangelikale bevægelse på verdensplan og sat den i en ny retning

John Stott var en engelsk gentleman, en lærd sognepræst, lavmælt og dybt seriøs i alt sit arbejde. – Foto: Wikimedia.
John Stott var en engelsk gentleman, en lærd sognepræst, lavmælt og dybt seriøs i alt sit arbejde. – Foto: Wikimedia.

Den engelske præst og forfatter John Stott blev født 27. april 1921 i den pæne del af London og gik i fine skoler. Hans mor var kirkegænger i den nærliggende anglikanske kirke, All Souls Church, lige ved en BBC-bygning. Drengen gik i moderens fodspor og blev præst i den samme kirke fra 1945-1975. Siden arbejdede han mere internationalt, men vedblev at komme i sin barndomskirke til sin død i 2011. Han gjorde kirken på Langham Place til et begreb, og som turist i London gjorde man klogt i at møde op i god tid, hvis man ville have plads ved én af søndagens mange gudstjenester.

John Stott hørte til den evangelikale, lavkirkelige del af den anglikanske kirke. At være evangelikal indebærer vægtlægning på personlig kristen tro, Bibelen, missionsarbejde og tilgivelsen ved Jesu kors. Siden sin ungdom var Stott en del heraf, og når de evangelikale samledes i England, både fra forskellige frikirker og fra den anglikanske kirke, var Stott den naturlige leder. Han fik også den ære at være præst for den engelske dronning Elisabeth.

Efterhånden blev han også international kendt, og i 1974 var han én af hovedmændene bag den vigtige missionskonference i Lausanne, der kom til at samle de evangelikale på verdensplan mere end før. Fra ret forskellige kirkelige traditioner samledes evangelikale for at styrke verdensmissionen, og John Stott førte pennen for den pagt, som konferencen sluttede med at vedtage. Hans jævnaldrende og nære ven Billy Graham var også med i Lausanne og stjal mere af billedet. For amerikaneren var den medrivende fokelige prædikant professionel i arbejdsmetoder, medieegnet og medievant.

John Stott var en engelsk gentleman, en lærd sognepræst, lavmælt og dybt seriøs i alt sit arbejde. Hans særlige varemærke var simpelthen Bibelen. Han dannede skole med en særlig prædikenstil, der på engelsk hedder Expository Preaching, og som på dansk kan gengives: Prædiken som bibeludlægning. Han udlagde bibelteksterne fortløbende, vers for vers, så bibeltekstens eget budskab kom til orde, ikke prædikantens egne uforgribelige meninger.

Et livslangt dagligt arbejde med alle de bibelske grundtekster gav ham et overblik, så et foredrag af ham indebar en bibelteologisk indføring i emnet ud fra moseloven, profeterne, evangelierne og i de nytestamentlige breve. Hans forfatterskab var også for en stor dels vedkommende indføringer i de bibelske skrifter med hjælp til at forstå Bibelen. Hans bøger og undervisningsmaterialer blev spredt, og alene hans grundbog i kristendom kom i 2 millioner eksemplarer på 60 sprog.

Netop hans bibelteologiske basis gjorde ham til en samlende skikkelse. Da nogle i 1966 mente, at de evangelikale burde forlade den blandede anglikanske kirke til fordel for frikirker med en anderledes klar linje, argumenterede Stott imod dette – ud fra Bibelen. Inden for Lausanne-bevægelsen stod han bag en mere holistisk tilgang: Missionsarbejde skal bringe evangeliet til hjerterne, men man skal desuden også hjælpe mennesker i deres praktiske liv, blandt andet ved at arbejde for bedre samfundsstrukturer.

Dette var ikke alle enige med ham i, heller ikke Billy Graham, men Stott fandt basis for det i Bibelen. Han imødekom også hermed nødråbene fra lidende mennesker i det globale syd, hvor den evangelikale bevægelse havde vokset sig stor – og den har ikke mindst gjort det efter Lausanne i 1974, fordi det lykkedes at holde den evangeliserende og den sociale dimension sammen. Den linje, som den lune englænder selv med en henvisning til sit nabohus i London betegnede med forkortelsen BBC: Biblical Balanced Christianity (Bibelbaseret kristendom).

John Stott blev arkitekten bag den moderne evangelikale bevægelse i verden. Han blev af Time Magazine kaldt en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden, og andre har kaldt ham den mest indflydelsesrige anglikanske præst i det 20. århundrede. New York Times skrev, at hvis de evangelikale skulle have haft en pave, så ville det være blevet John Stott.

Kurt E. Larsen er professor i kirkehistorie.