Københavnske kirker meldt for mobning

Arbejdspsykolog efterlyser principiel holdning til chikanesager fra den kirkelige ledelse

Medarbejdere i en række kirker i København føler sig så chikanerede på deres arbejdsplads, at de har meldt kirkerne til Arbejdstilsynet. Forholdene i de pågældende kirker er så utålelige for nogle medarbejdere, at det blandt andet har ført til langvarige sygemeldinger. - Og det er ikke pjat, der er tale om. Chikanen i de pågældende kirker har en karakter, så folk er syge meget længe, og nogen er nødt til at forlade arbejdspladsen, siger arbejdspsykolog Susanne Neiiendam fra Arbejdstilsynet for Københavns og Frederiksberg Kommuner. I alt otte anmeldelser fordelt på seks kirker ligger nu på hendes skrivebord. Og tilsyneladende er det et hovedstadsfænomen. I hvert fald viser en forespørgsel, som det landsdækkende Arbejdstilsyn har foretaget på vegne af Kristeligt Dagblad, at der kun er tale om anmeldelser om mobning og chikane i kirkerne i hovedstadsområdet. - Når vi over kort tid ser en række anmeldelser inden for den samme type arbejdsplads, blinker de røde lamper, siger Susanne Neiien-dam. En af de anmeldere, Kristeligt Dagblad har fundet frem til, er organist Ole Olesen fra Skt. Stefans Kirke på Nørrebro i København. Han har fået Arbejdsmedicinsk Kliniks skriftlige ord for, at han har en arbejdsbetinget lidelse, der bunder i mobning og chikane. Ole Olesen har siden marts sidste år været på arbejde i under tre måneder. Kristeligt Dagblad erfarer, at også Christianskirken på Christianshavn og Vigerslev Kirke i Valby er blandt de seks kirker, hvorfra der er indgivet anmeldelse til Arbejdstilsynet. På grund af antallet af sager opfordrer Susanne Neiiendam den kirkelige ledelse - biskopper og menighedsråd - til at sætte sig sammen for at løse problemerne og vedtage en principiel holdning til spørgsmålet. - Mobning og chikane falder uden for de sager, Arbejdstilsynet lige i øjeblikket kan gøre noget aktivt ved. Derfor skal sagerne løses af parterne selv, eventuelt med hjælp udefra, siger hun. - En anden mulighed er arbejdspladsvurderinger. Arbejdstilsynet har en masse materiale om, hvordan man kan vurdere psykisk arbejdsmiljø, og hvordan det kan tackles på den enkelte arbejdsplads, siger Susanne Neiiendam. På grund af modstand fra arbejdsgiverside er mobning og chikane som psykisk arbejdsskade dumpet ned mellem to stole. Hvis psykisk arbejdsmiljø er relateret til arbejdssituationen, kan Arbejdstilsynet gå ind i sagen med et påbud, ellers ikke. Ifølge Susanne Neiien-dam har Arbejdstilsynet i København endnu ikke foretaget en årsagsanalyse i de seks kirker. Årsagsanalysen kan eventuelt klarlægge, om der er tale om mobning. - Hvis det drejer sig om mobning og chikane, så kan vi udrede årsagerne og henstille til, at parterne gør noget ved det. Men vi kan ikke påbyde noget, kun henstille til, at det sker. Men Arbejdstilsynet går i dialog med ledelse og medarbejdere for at vurdere evne og vilje til at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø, siger hun. Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, ønsker ikke at udtale sig om chikanesagerne. - Det er nyt for mig. Jeg har hverken hørt om anmeldelserne fra kirkerne eller fra Arbejdstilsynet. Men jeg vil naturligvis se åbent på det, siger biskoppen. Arbejdsminister Ove Hygum (S) har lagt megen vægt på, at mobning og chikane er så vigtig for, om mennesker kan trives på en arbejdsplads, at han har bedt om at få den del af det psykiske arbejdsmiljø inddraget i arbejdstilsynenes område. Side 7 og leder på bagsiden