Katolsk søsterorden forlader Aarhus

De katolske Skt. Joseph Søstre har forladt Aarhus og er ikke længere aktive i Jylland. Søstrene koncentrerer kræfterne om åndelig vejledning og retrætevirksomhed i Østdanmark

Angela Rammé blev Skt. Joseph Søster i 1981 og har virket både i Tyskland, Tjekkiet og Danmark – de seneste seks år i Aarhus. Søndag tog hun og dermed Skt. Joseph Søstrene afsked med Aarhus. –
Angela Rammé blev Skt. Joseph Søster i 1981 og har virket både i Tyskland, Tjekkiet og Danmark – de seneste seks år i Aarhus. Søndag tog hun og dermed Skt. Joseph Søstrene afsked med Aarhus. – Foto: Joachim Ladefoged/Jyllands-Posten

Der blev holdt festmesse i Katolsk Vor Frue Kirke i Ryesgade i centrum af Aarhus i søndags. Ved messen deltog 13 medlemmer af den katolske søsterorden Skt. Joseph Søstrene, som har været aktive i Aarhus i 144 år. Messen markerede afslutningen på ordenens mangeårige virke i Jylland, og for søster Angela Rammé, den sidste søster, der forlod Aarhus, var det en vemodig dag.

”Afskeden er trist, både for mig personligt og for os som orden. Vi er mange søstre, der har arbejdet her og har knyttet relationer og venskaber,” siger søster Angela Rammé, da Kristeligt Dagblad mødte hende i lørdags i det lille kapel i Ryesgade 28 i Aarhus, hvor hun og mange andre søstre har bedt og fejret messe.

Skt. Joseph Søstrene blev grundlagt i Frankrig i 1600-tallet og kom til Danmark i 1856, hvor søstrene underviste og tog sig af syge og fattige. I 1875 rejste fire Skt. Joseph Søstre til Aarhus for at hjælpe med at undervise pigerne i den lille katolske menighed, som var etableret i byen to år tidligere. Det var stedets jesuiterpræster, der bad søstrene om hjælp med undervisningen, og lige siden har der været Skt. Joseph Søstre i Aarhus.

I de første år hjalp søstrene i menigheden, underviste pigerne og gav privattimer i fransk, engelsk og tysk. Men fra 1890 begyndte de at tage sig af syge og fattige, og få år senere opfordrede byens læger søstrene til at indrette en klinik, som siden udviklede sig til et lille hospital. Efterhånden modnedes tanken om at bygge et moderne hospital, og i 1907 blev det store Skt. Joseph Hospital i Aarhus indviet. Hospitalet blev kendt for sine specialafdelinger for øjensygdomme og psykiatri – noget, som først senere blev en del af det offentlige sundhedsvæsen – og for søstrenes dygtige sygepleje.

Efter Anden Verdenskrig faldt antallet af både søstre og patienter dog, og søstrene indgik overenskomst med kommunen og fik en del plejepatienter og medicinske patienter ind på sygehuset. I 1972 købte amtskommunen hospitalet og overtog driften, og i midten af 1980’erne flyttedes de sidste patienter til andre hospitaler i byen.

Skt. Joseph Søstrene fortsatte dog deres virke i byen, og frem til i dag har der løbende været mindst et par Skt. Joseph Søstre, som har hjulpet til i den katolske menighed som gudstjenesteledere og har undervist på den katolske Skt. Knuds Skole, der er nabo til kirken. Søstrene har desuden arbejdet uden for menigheden som ergoterapeuter, sygeplejersker og lærere.

Søster Angela Rammé, der er født i Tyskland og oprindeligt uddannet lærer, kom til Aarhus i april 2013 og blev en del af det lille søstersamfund i nabobygningen til den katolske kirke.

De første år boede hun sammen med to ældre Skt. Joseph Søstre, som dog siden på grund af alderdom og sygdom flyttede til København. Her har Skt. Joseph Søstrene deres danske hovedsæde, og her bor mange af de ældre søstre i dag på kommunalt plejehjem. Søstrene solgte for et par år siden deres moderhus på Strandvejen på Østerbro til boligselskabet Lejerbo og Københavns Kommune, som er i gang med at indrette plejehjem og seniorbofællesskab på matriklen. Aftalen er, at søstrene kan flytte tilbage til matriklen som lejere, når ombygningen er færdig senere på året. Indtil da bor de fleste af søstrene på et kommunalt plejehjem og i kommunale ældreboliger på Nørrebro, mens omkring fem søstre bor på og driver retrætecentret Stella Matutina i Kokkedal.

I juli flyttede søster Angela Rammé tilbage til retrætecentret, hvor hun tidligere har boet, og her skal hun nu fungere som retræteleder og åndelig vejleder, en rolle hun også har haft i Aarhus, hvor hun ud over sit virke i menigheden har arrangeret retræter i Skovhuset nær Skanderborg og på Ådalen retrætecenter ved Randers, ligesom hun har arrangeret månedlige meditative danseaftener i Gellerup Kirke i udkanten af Aarhus. Desuden har hun engageret sig i flygtninge og asylansøgeres vilkår, har undervist på kirkens konvertitkurser og har fungeret som sjælesørger og åndelig vejleder.

”Jeg kommer til at savne Aarhus og livet i menigheden, hvor jeg har fået mange nære relationer, og jeg har da også et lille håb om, at vi en dag kan vende tilbage til Aarhus og til Jylland. Men som det ser ud nu, er det fornuftigt og meningsfuldt, at vi koncentrerer vores kræfter i københavnsområdet og om retrætearbejdet der. Det giver virkelig mening, for der har Gud vist os et behov, som vi vil gøre vores for at opfylde,” siger søster Angela Rammé.

Søster Angela, der selv er 67 år, understreger, at søstrenes høje gennemsnitsalder gør det nødvendigt at koncentrere indsatsen.

I øjeblikket er der i alt 25 Skt. Joseph Søstre i Danmark, hvoraf to – med henholdsvis indiske og tyske rødder – netop er kommet fra Tjekkiet til København for at fortsætte deres virke. 23 søstre bor nu i København og Kokkedal, og om en måned flytter også de to søstre, som i dag bor i Ringsted, til København.

Meget har ændret sig, siden Skt. Joseph Søstrene kom til Danmark, og også siden søster Angela Rammé trådte ind i ordenen i 1981. Siden har hun boet og virket både i Tyskland og Tjekkiet og de senere år igen i Danmark.

”Vi har omstillet os fra at undervise og lave sygepleje til i højere grad at være åndelige vejledere og afholde retræter. Behovet er stort, så vi frygter ikke at blive arbejdsløse, og vi er også parate til at omstille os igen, hvis Gud giver os andre opgaver,” siger hun.

”Vores indstilling har altid været, at vi må løse den opgave, vi bliver kaldet til, så godt som vi kan. Jeg har udført mit arbejde i Aarhus med stor glæde og vil fortsætte med det i København. Så må vi se, om vi får chancen for at vende tilbage til Jylland. Lige nu glæder jeg mig over de seks år, jeg har haft her i byen, og de mennesker, jeg fik lov at gøre en forskel for,” siger søster Angela Rammé.

Hun tilføjer, at hun fortsat vil udbyde kontemplative retræter og retræter med meditativ dans både forskellige steder i Danmark og i Tyskland.8