Kirke afviser konservative præster i jobopslag

Brønshøj Kirke i København søger ny præst, og et af kravene er, at vedkommende vil vie to af samme køn. Et grotesk krav, der tangerer diskrimination, lyder det fra den kirkelige højrefløj. Biskop kalder det en entydig fordel, at menighedsrådet melder klart ud

I jobopslaget som sogne- og hospitalspræst i Brønshøj Kirke og Bispebjerg Hospital i København har menighedsrådet opstillet fire kriterier for den nye præst, de søger, og et af dem er, at den kommende præst skal være villig til at benytte vielsesritualet for to af samme køn.
I jobopslaget som sogne- og hospitalspræst i Brønshøj Kirke og Bispebjerg Hospital i København har menighedsrådet opstillet fire kriterier for den nye præst, de søger, og et af dem er, at den kommende præst skal være villig til at benytte vielsesritualet for to af samme køn. Foto: Jens Dresling/ritzau.

Da folkekirken i 2012 indførte et vielsesritual for to af samme køn, var det samtidig med et løfte om, at præster var frie til selv at vælge, om de ville benytte sig af det.

Men for de teologer, der ønsker at søge en opslået stilling som sogne- og hospitalspræst i Brønshøj Kirke og Bispebjerg Hospital i København, er friheden til at overse. I jobopslaget har menighedsrådet opstillet fire kriterier for den nye præst, de søger, og et af dem er, at den kommende præst skal være villig til at benytte vielsesritualet for to af samme køn.

Jobopslaget møder kritik fra den kirkelige højrefløj, hvor det er udbredt ikke at ville vie to af samme køn.

Ifølge Indre Missions formand, Hans-Ole Bækgaard, tangerer jobannoncen diskrimination.

”Det er tydeligt, at menighedsrådet ønsker en bestemt form for teologi og forkyndelse. Havde man skrevet, at man ikke ønsker en, som vil foretage vielser af to af samme køn, ville der helt sikkert komme kritik og røster om diskrimination. Det må jo så også være tilfældet, når det sker med modsat fortegn,” siger han og tilføjer, at spørgsmålet i lighed med andre forhold snarere bør drøftes til en jobsamtale.

På samme måde kalder rektoren for den konservative teologiske uddannelsesinstitution Dansk Bibel-Institut, Børge Haahr Andersen, formuleringen i jobopslaget for ”voldsom”.

”Når man ser på, hvor lidt vielser af to af samme køn fylder i praksis i en præsts hverdag, er det grotesk at bringe det frem i en jobannonce,” siger han.

Børge Haahr Andersen henviser til, at der i 2016 i alt blev foretaget 105 kirkelige vielser af homoseksuelle. Da der findes cirka 2500 præster i landet, vil der statistisk set gå mange år imellem, at en præst står over for den konkrete opgave at skulle vie to af samme køn. Og når det sker, vil det som regel altid være muligt at spørge en præstekollega, hvis man ikke selv vil, forklarer han.

”Jeg savner, at biskoppen træder i karakter og siger, at det er noget pjat at fremhæve denne del. For den er ikke et reelt problem i hverdagen og derfor ikke noget, man bør frasortere nogen for,” siger han.

Men hvis menigheden ønsker en præst, der gerne vil vie to af samme køn, kan det lige så godt fremgå af jobopslaget. Det siger Per Bucholdt Andreasen, der er formanden for præsternes fagforening, Præsteforeningen.

”Det er alligevel et emne, der bliver spurgt ind til ved en jobsamtale. Så kan man lige så godt melde åbent ud i jobannoncen, hvor man står, og hvilken præst man søger,” siger han.

Juridisk har menighedsrådet dog bevæget sig ind i en grænsezone med formuleringen i jobopslaget, vurderer retsteolog Kristine Garde. Havde der været tale om en almindelig sognepræstestilling i en kirke med flere præster, ville det ifølge hende være problematisk i forhold til præsters frihedsrettigheder at opsætte det som et krav fra menighedsrådets side.

”Men i dette tilfælde skal præsten også virke som hospitalspræst, hvor man også skal kunne forrette nødvielser. I de situationer er der ikke altid tid til at finde en anden præst. Derfor mener jeg godt, at det kan forsvares, at de sætter det som et kriterie,” siger hun.

I Brønshøj Kirkes menighedsråd har formuleringen i jobannoncen været genstand for intern diskussion, siger menighedsrådsformand Flemming Dalgaard Hansen. Han forklarer, at det oprindeligt var en af kirkens præster, der skrev teksten til annoncen. Men da Flemming Dalgaard Hansen mente, at det var forkert at opsætte vielse af to af samme køn som et kriterie i annoncen, spurgte han Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, til råds.

”Da han sagde, at formuleringen fint kunne blive stående i annoncen, ville jeg ikke være ham, der modsatte mig både præst og biskop,” siger menighedsrådsformanden.

Københavns biskop bekræfter i en mail til Kristeligt Dagblad, at han har vejledt menighedsrådet:

”Jeg betragter det som en entydig fordel, hvis det fremgår af kirkernes stillingsopslag, hvilke forventninger menighedsrådet har til den pastorale praksis. Det gælder selvfølgelig også, hvorvidt præsten vil benytte sig af vielsesritualet for par af samme køn,” skriver han og fortsætter.

”Det handler om åndsfrihed for såvel den ene som den anden. Ligesom jeg til enhver tid vil hævde en præsts frihed til at have det syn på vielse af par af samme køn, som nu engang er hans eller hendes, på samme måde vil jeg også stå vagt om en menigheds ret til at få den pastorale betjening, som den ønsker sig.”

I sidste måned foretog TV 2 Nyhederne en rundspørge blandt folkekirkepræster. Her svarede 20 procent, at de ikke ønsker at benytte vielsesritualet for to af samme køn.

Det er dette jobopslag, der møder kritik fra den kirkelige højrefløj, hvor det er udbredt ikke at ville vie to af samme køn.
Det er dette jobopslag, der møder kritik fra den kirkelige højrefløj, hvor det er udbredt ikke at ville vie to af samme køn.